Rejestr zgłoszeń budowy - art. 30a - Powiat Strzelecko-Drezdenecki
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rejestr zgłoszeń budowy zgodny z art 30a ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) dla obiektów budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19a tej ustawy.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-09-10 13:04:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

lp Nr sprawy Data wpływu zgłoszenia Opis projektowanego projektu Imię i nazwisko inwestora / nazwa firmy Adres inwestycji Upływ terminu Data wniesienia sprzeciwu Sprzeciw
1 1 30.09.2015 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i sieci wodociągowej wraz z przyłączami Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Strzelce Krajeńskie dz.nr 528/1, 528/2, 528/3, 580 30.10.2015 Brak sprzeciwu Brak
2 2 05.11.2015 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Tadeusz Kotomski Strzelce Krajeńskie dz.nr 964, 932 07.12.2015 Brak sprzeciwu Brak
3 3 23.11.2015 Budowa sieci elektroenergetycznej nn - 0,4 kV Enea Operator Sp. z o.o. Przyłęg dz. nr 16/2 23.12.2015 Brak sprzeciwu Brak
4 4 23.11.2015 Budowa sieci kablowej nn - 0,4 kV Enea Operator Sp. z o.o. Zwierzyn dz. nr 272 Sarbiewo dz. nr 71/1, 345/12 23.12.2015 Brak sprzeciwu Brak
5 5 11.12.2015 Budowa sieci elektroenergetycznej nn- 0,4 kV  Enea Operator Sp. z o.o. Długie dz. nr 16/129, 16/131, 16/132, 16/133 11.01.2016 Brak sprzeciwu Brak
6 6 11.12.2015 Budowa sieci elektroenergetycznej nn- 0,4 kV  Enea Operator Sp. z o.o. Sławno dz. nr 130/1, 103, Brzoza dz. nr 293/15 11.01.2016 Brak sprzeciwu Brak
7 7 17.12.2015 Budowa sieci elektroenergetycznej nn- 0,4 kV Enea Operator Sp. z o.o. Gilów dz. nr 43/6, 23, 25/10 17.01.2016 Brak sprzeciwu Brak
8 8 23.12.2015 Budowa sieci elektroenergetycznej nn- 0,4 kV Enea Operator Sp. z o.o. Górki Noteckie dz. nr 84/10, 84/22, 84/23 23.01.2016 Brak sprzeciwu Brak
9 9 23.12.2015 Budowa sieci elektroenergetycznej nn- 0,4 kV Enea Operator Sp. z o.o. Strzelce Krajeńskie dz. nr 979, 991 23.01.2016 Brak sprzeciwu Brak
1 1/2016 22.01.2016 Budowa linii kablowej nn-0,4 kV wraz z dostosowaniem stacji S-11056 "Grodziska Sad" do zabudowy transformatora 250 kVA Enea Operator Sp. z o.o. Strzelce Krajeńskie dz. nr 346, 395, 400/2, 1167/1, 1167/2, 1167/3, 1167/4, 1167/5, 1167/6, 1167/7, 1167/8, 1167/9, 1167/10, 1167/11, 1167/12, 1167/13, 1167/14, 1167/15, 1167/16, 1167/17, 1167/18, 1167/19, 1167/20, 1167/21, 1167/22, 1167/23 22.02.2016 Brak sprzeciwu Brak
2 2/2016 17.02.2016 Budowa sieci elektroenergetycznej nn - 0,4 kV  Enea Operator Sp. z o.o. Strzelce Krajeńskie dz. nr 526/1 19.03.2016
Brak sprzeciwu
Brak
3 3/2016 17.02.2016 Budowa linii kablowej nn - 0,4 kV wraz z przyłączem Enea Operator Sp. z o.o. Gardzko dz. nr 143/2, 457, 454, 118/4 19.03.2016
Brak sprzeciwu
Brak
4 4/2016 17.02.2016 Budowa sieci elektroenergetycznej nn - 0,4 kV  Enea Operator Sp. z o.o. Stzrelce Krajeńskie dz. nr 254/30, 258/1, 258/2 19.03.2016
Brak sprzeciwu
Brak
5 5/2016 07.04.2016 Rozbudowa sieci wodociagowej wraz z budową przyłączy wody oraz kanalizacji sanitarnej
Jolanta Jędrzejczak
Osów dz. Nr  438/10, 437/2, 436/24, 436/8, 436/25, 436/17, 436/18, 
07.05.2016
Brak sprzeciwu Brak
6 6/2016 07.04.2016
Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem wody
Wojciech Zielony
Radowo dz. Nr  135/2, 175, 195/8, 195/6
07.05.2016
Brak sprzeciwu Brak
7 7/2016 14.04.2016 Budowa sieci elektroenergetycznej nn - 0,4 kV  Enea Operator Sp. z o.o. Stare Kurowo dz. nr 859, 849
14.05.2016
Brak sprzeciwu Brak
8 8/2016 20.04.2016 Budowa grawitacyjno - tłocznej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami Gmina Strzelce Krajeńskie Gardzko dz. nr 457, 478, 458, 484, 465, 459, 463, 192/8, 462, 438, 439, 460, 71/3
20.05.2016
Brak sprzeciwu Brak
9 9/2016 20.04.2016 Budowa przesyłowej sieci wodociągowej z miejscowości Buszów do miejscowosci Machary wraz z budową sieci wodociągowej rozdzielczej Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Buszów dz. Nr 331/6, 330,  Bobrówko dz. Nr 146, 145/163, 145/4, 145/126, 257, 145/5, 145/10 20.05.2016 Brak sprzeciwu Brak
10 10/2016 13.06.2016 Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym do budynku Tomasz Urbaniak Radowo dz. nr 36, 51, 52/2
13.07.2016
Wycofano wniosek 04.07.2016 r. wycofano wniosek
11 11/2016 24.06.2016 Budowa elektroenergetycznej sieci Kablowej nn-0,4 kV Enea Operator Sp. z o.o. Gardzko dz. nr 608/10, 623, 622,  Zwierzyn dz. nr  17, 19/13, 19/4
23.07.2016
Brak sprzeciwu Brak
12 12/2016 24.06.2016 Budowa elektroenergetycznej sieci Kablowej nn-0,4 kV Enea Operator Sp. z o.o. Sarbiewo dz. nr 7/12, 7/11, Zwierzyn dz. nr 594
23.07.2016
Brak sprzeciwu Brak
13 13/2016 28.06.2016 Budowa sieci wodociągowej Leszek Zaciewski Górki Noteckie dz. nr 253, 776 28.07.2016 Brak sprzeciwu Brak
14                
15 15/2016 19.07.2016 Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym do budynku Tomasz Urbaniak Radowo dz. nr 36, 51, 52/2 19.08.2016 Brak sprzeciwu Brak
16 16/2016 19.07.2016 Budowa sieci wodociągowej Leszek Zaciewski Górki Noteckie dz. nr 652
19.08.2016
Brak sprzeciwu Brak
17 17/2016 02.09.2016 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami Gmina Stare Kurowo Stare Kurowo dz. nr 223, 228/1, 227, 226, 225, 220/13, 220/2, 219, 218, 217/5, 217/6, 217/4, 217/3, 216, 217/2, 228/2, 184, 199/1, 198/1, 214/9, 214/8, 214/10, 214/11, 215, 214/3, 214/5, 213/2, 229/1, 230/4, 231/2, 181, 322, 321/3, 320/4, 320/2, 318, 319/1, 317/1, 317/2, 316, 315, 313, 312, 220/6, 220/7, 220/8, 220/3, 311
02.10.2016
Brak sprzeciwu Brak
18 18/2016 26.09.2016 Budowa sieci kablowej  nn- 0,4 kV  oświetlenia drogowego wraz z słupami oświetleniowymi w m. Rolewice Enea Oświetlenie Sp. z o.o. Mierzęcin dz. nr 11/3 i 402/11 26.10.2016 Brak sprzeciwu Brak
19 19/2016 09.11.2016 Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV zasilającej budynek mieszkalnym jednorodzinny na dz. nr 23/4 Enea Operator Sp. z o.o. Błotnica, dz. nr 8, 26 09.12.2016 Brak sprzeciwu Brak
20 20/2016 09.11.2016 Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV zasilającej budynek mieszkalnym jednorodzinny na dz. nr 33 Enea Operator Sp. z o.o. Błotnica, dz. nr 9, 3/17 09.12.2016 Brak sprzeciwu Brak
21 21/2016 16.12.2016 Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV zasilającej budynek mieszkalny jednorodzinny na dz. nr 314/3 Enea Operator Sp. z o.o. Gardzko, dz. nr 311, 484, 314/3 16.12.2017 Brak sprzeciwu Brak
22 22/2016 19.12.2016 Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV zasilającej w energię elektryczną działki w m. Sarbiewo Enea Operator Sp. z o.o. Sarbiewo, dz. nr 45/1, 283, 55/4, 55/5, 55/6, 55/7, 55/8, 55/9, 55/10 19.01.2017 Brak sprzeciwu Brak
23 23/2016 27.12.2016 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV Enea Operator Sp. z o.o. Wełmin, dz. nr 53/3, 217/2, 234/1, 216/2, 94 27.01.2017 Brak sprzeciwu Brak
1 1/2017 26.04.2017 Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV oświetlenia drogowego w m. Pielice Enea Oświetlenie Sp. z o.o. Pielice, dz. nr 43, 78/4 18.05.2017 Brak sprzeciwu Brak
2 2/2017 04.05.2017 Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV zasilającej w energię elektryczną działki przy ul. Słonecznej w Strzelcach Krajeńskich Enea Operator Sp. z o.o. Strzelce Krajeńskie, dz. nr 309, 312/1, 962, 312/62, 312/63, 312/64, 312/65 26.05.2017 Brak sprzeciwu Brak
3 3/2017
26.05.2017
Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV zasilającej budynek mieszkalny jednorodzinny na dz. nr 17/4
Enea Operator Sp. z o.o.
Błotnica, dz. nr 9, 19
17.06.2017 Brak sprzeciwu Brak
4 4/2017 01.06.2017 Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV zasilającej budynek mieszkalny jednorodzinny na dz. nr 96/4 Enea Operator Sp. z o.o. Bronowice, dz. nr 31, 59, 159 23.06.2017 Brak sprzeciwu Brak
5 5/2017 04.08.2017 Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w m. Przyłęg Enea Oświetlenie Sp. z o.o. Przyłęg, dz. nr 71, 70/2 26.08.2017 Brak sprzeciwu Brak
6 6/2017 17.08.2017 Budowa sieci kablowej nn-0,4kV wraz z budową dwóch słupów linii napowietrznej nn 0,4kV Sugar Sp. z o.o. Goszczanowiec, dz. nr 130/1, 129 08.09.2017 Brak sprzeciwu Brak
7                
8 8/2017 27.10.2017 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Alicja i Leszek Waloch Dobiegniew, dz. nr 377/4, 377/7, 377/18, 377/55, 377/65, 377/66 18.11.2017 Brak sprzeciwu Brak
9 9/2017 30.10.2017 Budowa sieci ciepłowniczej w Dobiegniewie Gmina Dobiegniew Dobiegniew, dz. nr 177, 144/2, 82/47, 181/38, 82/49 21.11.2017 Brak sprzeciwu Brak
10 10/2017 02.11.2017 Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV zasilającej budynek mieszkalny wielorodzinny na dz. nr 828/1 Enea Operator Sp. z o.o. Strzelce Krajeńskie, dz. nr 828/1, 445/82 24.11.2017 Brak sprzeciwu Brak
11
11/2017
06.12.2017
Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV w m. Strzelce Krajeńskie
Gmina Strzelce Krajeńskie
Strzelce Krajeńskie, dz. nr 127/1
28.12.2017
Brak sprzeciwu Brak
12
12/2017
07.12.2017
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV oświetlenia drogowego w m. Sidłów
Enea Oświetlenie Sp. z o.o.
Licheń, dz. nr 117/144, 117/145, 117/131
29.12.2017
Brak sprzeciwu Brak
1 1/2018 08.01.2018 Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej Dz 200 PP SN 8, przyłącza kanalizacyjnego z rur PCV Dz 160, sieci kanalizacji tłocznej PE 100 SDR17 PN10 Dz 90 PE, sieci wodociągowej PE 100 SDR17 PN10 Dz 90 PE z hydrantem przeciwpożarowym nadziemnych DN 80, pompowni ścieków Pom. o średnicy 1200 mm, zbiornika z polimerbetonu wraz z elementami montażowymi, króćcami z pompami zatapialnymi, przyłącza do sieci energetycznej kablem YKYżo 4x35 mm2 od istniejącej skrzynki ZK1x1P do skrzynki przy przepompowni Gmina Dobiegniew Dobiegniew, dz. nr 383/42, 383/44, 383/70, 383/61, 441/26, 381/3 30.01.2018 Brak sprzeciwu Brak
2 2/2018 02.03.2018 Budowa elektroenergetycznej sieci oświetleniowej niskiego napięcia 0,4 kV w m. Strzelce Krajeńskie Enea Oświetlenie Sp. z o.o. Strzelce Krajeńskie, dz. nr 76 24.03.2018 Brak sprzeciwu Brak
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Strzelecko-Drezdenecki
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Zasik Data wytworzenia informacji: 2015-09-10 13:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Zasik Data wprowadzenia do BIP 2015-09-10 13:04:33
Wprowadził informację do BIP: Wojciech Żardecki Data udostępnienia informacji: 2015-09-10 13:04:36
Osoba, która zmieniła informację: Wojciech Żardecki Data ostatniej zmiany: 2018-03-27 14:17:46
Artykuł był wyświetlony: 1732 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Strzelecko-Drezdenecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu