ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
91 2017-03-27 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka byłej drogi wojewódzkiej nr 161 w miejscowości Podlesiec - Przeborowo XXIII/159/2017 Obowiązujący
92 2017-03-27 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka byłej drogi wojewódzkiej nr 161 w miejscowości Podlesiec - Przeborowo XXIII/158/2017 Obowiązujący
93 2017-03-27 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa- Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Oddział w Zielonej Górze, działki o numerze ewidencyjnym 85/1 o powierzchni 0,0656 ha, położonej w obrębie Dobiegniew - miasto, stanowiącej własność Powiatu XXIII/157/2017 Obowiązujący
94 2017-03-27 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/132/2016 Rady Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego z dnia 1 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2016-2023 zmienionej uchwałami:Nr XX/140/2016 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 19 grudnia 2016 roku, Nr XXII/147/2017 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 30 stycznia 2017 roku. XXIII/156/2017 Obowiązujący
95 2017-03-27 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. XXIII/155/2017 Obowiązujący
96 2017-03-27 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2017 rok. XXIII/154/2017 Obowiązujący
97 2017-03-27 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2017-2026 XXIII/153/2017 Obowiązujący
98 2017-03-27 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 XXIII/152/2017 Obowiązujący
99 2017-03-27 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 159/2017 Obowiązujący
100 2017-03-27 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizacje w 2017 roku na terenie Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego zadań publicznych przez organizację pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 158/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Strzelecko-Drezdenecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu