ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
101 2017-09-25 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Strzelcach Krajeńskich w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Strzelcach Krajeńskich w ośmioletnią Szkołę Podstawową specjalną w Strzelcach Krajeńskich w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Strzelcach Krajeńskich XXX/186/2017 Obowiązujący
102 2017-09-25 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/155/2017 Rady Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od dnia 1 września 2017 r.do dnia 31 sierpnia 2019 r. XXX/185/2017 Obowiązujący
103 2017-09-25 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu. XXX/184/2017 Obowiązujący
104 2017-09-25 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/154/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2017 rok. XXX/183/2017 Obowiązujący
105 2017-09-25 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego na lata 2017-2026 XXX/182/2017 Obowiązujący
106 2017-09-25 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 XXX/181/2017 Obowiązujący
107 2017-09-11 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zaopiniowania dokumentacji projektowej "Budowa wewnętrznej drogi gminnej wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Noteckiej w Niegosławiu" 204/2017 Obowiązujący
108 2017-09-11 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu aktywizacji zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku pn. Aktywna integracja w powiecie strzelecko-drezdeneckim, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, działanie 7.2 Program aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 203/2017 Obowiązujący
109 2017-09-11 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 202/2017 Obowiązujący
110 2017-09-04 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie założenia do projektu budżetu powiatu na 2018 rok 201/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Strzelecko-Drezdenecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu