ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
101 2017-06-26 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie XXVIII/171/2017 Obowiązujący
102 2017-06-26 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego za 2016 r. XXVIII/170/2017 Obowiązujący
103 2017-06-26 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok XXVIII/169/2017 Obowiązujący
104 2017-06-26 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 183/2017 Obowiązujący
105 2017-06-26 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zaopiniowania dokumentacji projektowej "Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku od km 112+164 do km 112+230 w m. Wołogoszcz" 182/2017 Obowiązujący
106 2017-06-26 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie wydania opinii o pozbawienia kategorii drogi powiatowej 2317Z Prusinowo Wałecki - Dzikowo na terenie powiatu wałeckiego 181/2017 Obowiązujący
107 2017-06-26 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku 180/2017 Obowiązujący
108 2017-06-26 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 179/2017 Obowiązujący
109 2017-06-12 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich 178/2017 Obowiązujący
110 2017-06-12 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Biedrzyckiego w Strzelcach Krajeńskich 177/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Strzelecko-Drezdenecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu