ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
111 2018-03-01 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Strzelecko-Drezdenecki w roku 2018 242/2018 Obowiązujący
112 2018-03-01 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe praz podmioty wymienione w art.. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku 241/2018 Obowiązujący
113 2018-03-01 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie wystawienia weksla na zabezpieczenie spłaty pożyczki wraz z odsetkami z budżetu państwa za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 240/2018 Obowiązujący
114 2018-03-01 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie upoważnienia dwóch Członków Zarządu do dokonania czynności prawnej polegającej na zaciągnięciu pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW w latach 2014-2020 239/2018 Obowiązujący
115 2018-03-01 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie przyznania nagrody za wyniki sportowe w 2017 roku XXXV/224/2018 Obowiązujący
116 2018-02-26 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie przyznania nagrody za wyniki sportowe w 2017 roku XXXV/223/2018 Obowiązujący
117 2018-02-26 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka byłej drogi wojewódzkiej nr 181 w ciągu ul. Pierwszej Brygady w Drezdenku, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 160 (skrzyżowanie ulic Pierwszej Brygady, Kościuszki, Piłsudskiego, Sienkiewicza) do wybudowanego ronda w ciągu drogi wojewódzkiej 181 w miejscowości Niegosław XXXV/222/2018 Obowiązujący
118 2018-02-26 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości, na okres 10 lat, stanowiącej własność Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy XXXV/221/2018 Obowiązujący
119 2018-02-26 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zaciągnięcia pożyczki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020 XXXV/220/2018 Obowiązujący
120 2018-02-26 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2018 – 2026 XXXV/219/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Strzelecko-Drezdenecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu