ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
121 2017-01-30 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych XXII/150/2017 Obowiązujący
122 2017-01-30 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie kontroli wdrażania uchwał podjętych przez radę powiatu w 2016 r XXII/149/2017 Obowiązujący
123 2017-01-30 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie przekazania skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Drezdenku XXII/148/2017 Obowiązujący
124 2017-01-30 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany załącznika nr 1 – kluczowe przedsięwzięcia w Powiecie Strzelecko - Drezdeneckim do uchwały Nr XIX/132/2016 Rady Powiatu Strzelecko -Drezdeneckiego z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2016-2023 XXII/147/2017 Obowiązujący
125 2017-01-30 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko -Drezdeneckiego na lata 2017-2026 XXII/146/2017 Obowiązujący
126 2017-01-30 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 XXII/145/2017 Obowiązujący
127 2017-01-18 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg gminnych do kategorii dróg gminnych publicznych, dróg zamiejskich na terenie Gminy Drezdenko 138/2017 Obowiązujący
128 2017-01-04 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2017 137/2017 Obowiązujący
129 2017-01-11 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko -Drezdeneckiego na lata 2017-2026 XXI/144/2017 Obowiązujący
130 2017-01-11 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 XXI/143/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Strzelecko-Drezdenecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu