ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
11 2018-12-17 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/226/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2018 rok, zmienionej uchwałą Nr XLIV/277/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. III/20/2018 Obowiązujący
12 2018-12-17 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie powołania kapituły ds. opiniowania wniosków o przyznanie wyróżnienia „Zasłużony dla Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego” III/19/2018 Obowiązujący
13 2018-12-17 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego w 2019 roku III/18/2018 Obowiązujący
14 2018-12-17 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu III/17/2018 Obowiązujący
15 2018-12-17 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego III/16/2018 Obowiązujący
16 2018-12-17 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego na lata 2018 – 2026 III/15/2018 Obowiązujący
17 2018-12-17 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 III/14/2018 Obowiązujący
18 2018-12-17 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie 8/2018 Obowiązujący
19 2018-12-17 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zaopiniowania dokumentacji projektowej „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Klesno - działki nr 264,471/17, 471/16, 472/9” 7/2018 Obowiązujący
20 2018-12-17 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2019-2026 6/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Strzelecko-Drezdenecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu