ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
501 2015-06-26 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. VII/43/2015 Obowiązujący
502 2015-06-26 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej VII/42/2015 Obowiązujący
503 2015-06-26 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie: określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego VII/41/2015 Obowiązujący
504 2015-06-26 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2015 – 2026 VII/40/2015 Obowiązujący
505 2015-06-26 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 VII/39/2015 Obowiązujący
506 2015-06-26 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie skargi na działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku. VII/38/2015 Obowiązujący
507 2015-06-26 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego za 2014 r. VII/37/2015 Obowiązujący
508 2015-06-26 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok VII/36/2015 Obowiązujący
509 2015-07-08 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Klubu Sportowego „Błękitni” Dobiegniew realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 34/2015 Obowiązujący
510 2015-07-01 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zaopiniowania projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Drezdenko na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drezdenko na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022” 33/2015 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Strzelecko-Drezdenecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu