ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
561 2014-08-25 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie wyrażenia woli wspólnej realizacji w 2015 r. z Gminą Strzelce Krajeńskie zadania inwestycyjnego pn. „Remont i rozbudowa ul. Kwiatowej w Strzelcach Krajeńskich” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. XXXIX/313/2014 Obowiązujący
562 2014-08-25 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/136/08 Rady Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego z dnia 31 października 2008 r. w sprawie zakazu używania niektórych jednostek pływających na jeziorach Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego XXXIX/312/2014 Obowiązujący
563 2014-08-25 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego do współpracy w ramach Subregionu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Obszarze Funkcjonalnym Lubuska Wspólnota Terytorialna – Dolina Warty i Noteci oraz na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim a pozostałymi samorządami wchodzącymi w skład Subregionu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Obszarze Funkcjonalnym Lubuska Wspólnota Terytorialna – Dolina Warty i Noteci. XXXIX/311/2014 Obowiązujący
564 2014-08-25 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie udzielenia dotacji dla Powiatu Gorzowskiego. XXXIX/310/2014 Obowiązujący
565 2014-08-25 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w Systemie Informacji Lokalnej – sil24, redagowanym przez Centrum Kształcenia i Usług Sp. z o. o. w Oświęcimiu. XXXIX/309/2014 Obowiązujący
566 2014-08-25 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 ”. XXXIX/308/2014 Obowiązujący
567 2014-08-25 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie przyjęcia „Strategii Oświatowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2014-2020”. XXXIX/307/2014 Obowiązujący
568 2014-08-25 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2014 – 2026 XXXIX/306/2014 Obowiązujący
569 2014-08-25 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 XXXIX/305/2014 Obowiązujący
570 2014-08-18 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 258/2014 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Strzelecko-Drezdenecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu