ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
561 2014-03-06 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 XXXVI/269/2014 Obowiązujący
562 2014-03-06 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie przyznania nagrody za najwyższe wyniki sportowe w 2013 roku. XXXVI/268/2014 Obowiązujący
563 2014-03-06 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie przyznawania tytułu „Sportowiec Roku 2013” XXXVI/267/2014 Obowiązujący
564 2014-03-06 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020. XXXVI/266/2014 Obowiązujący
565 2014-03-06 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2014 rok XXXVI/265/2014 Obowiązujący
566 2014-01-27 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie przekazania skargi Pana Krzysztofa Banaszka na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Drezdenku. XXXV/264/2014 Obowiązujący
567 2014-01-27 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Strzelcach Kraj. na uchwałę Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego Nr L/258/2010 z dnia 19 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych jednostki samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego, udzielania ulg w spłacaniu należności oraz wskazania organów do tego upoważnionych. XXXV/263/2014 Obowiązujący
568 2014-01-27 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie delegowania radnych powiatu do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. XXXV/262/2014 Obowiązujący
569 2014-01-23 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie: kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu powiatu za IV kwartały 2013 roku 214/2014 Obowiązujący
570 2014-01-20 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) realizowanych przez Powiat Strzelecko – Drezdenecki w roku 2014. 213/2014 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Strzelecko-Drezdenecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu