ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
11 2018-05-07 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. M. B. Częstochowskiej w Wielisławicach XXXVII/233/2018 Obowiązujący
12 2018-05-07 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko -Drezdeneckiego na lata 2018 – 2026 XXXVII/232/2018 Obowiązujący
13 2018-05-07 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Narodzenia N.M.P. w Lipkach Wielkich XXXVII/231/2018 Obowiązujący
14 2018-05-07 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie kontroli w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Krajeńskich XXXVII/230/2018 Obowiązujący
15 2018-05-07 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 XXXVII/229/2018 Obowiązujący
16 2018-04-16 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 247/2018 Obowiązujący
17 2018-03-26 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 karty nauczyciela zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Strzelecko- Drezdenecki. XXXVI/228/2018 Obowiązujący
18 2018-03-26 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania XXXVI/227/2018 Obowiązujący
19 2018-03-26 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2018 XXXVI/226/2018 Obowiązujący
20 2018-03-26 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 XXXVI/225/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Strzelecko-Drezdenecki