ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2018-06-25 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie powołania doraźnej komisji do przygotowania projektu Statutu Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego XXXIX/243/2018 Obowiązujący
22 2018-06-25 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w roku 2019 środków finansowych na realizację zadania pod nazwą: ”Remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w wolnostojących domkach mieszkalnych i przystosowanie ich dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Domy Pomocy Społecznej w Dobiegniewie” XXXIX/242/2018 Obowiązujący
23 2018-06-25 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego na lata 2018 – 2026 XXXIX/241/2018 Obowiązujący
24 2018-06-25 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 XXXIX/240/2018 Obowiązujący
25 2018-06-25 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego za 2017 r. XXXIX/239/2018 Obowiązujący
26 2018-06-25 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok XXXIX/238/2018 Obowiązujący
27 2018-06-25 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 258/2018 Obowiązujący
28 2018-06-18 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora publicznej placówki oświatowej 257/2018 Obowiązujący
29 2018-06-18 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg gminnych do kategorii dróg gminnych publicznych, położonych w granicach administracyjnych Gminy Zwierzyn 256/2018 Obowiązujący
30 2018-06-18 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie z zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku 255/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Strzelecko-Drezdenecki