ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2018-03-26 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 246/2018 Obowiązujący
22 2018-03-26 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie: przyjęcia sprawozdania wykonania budżetu powiatu za 2017 rok 245/2018 Obowiązujący
23 2018-03-12 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie ustalenia zasad przyznawania dofinansowań ze środków PFRON w 2018 roku 244/2018 Obowiązujący
24 2018-03-12 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 243/2018 Obowiązujący
25 2018-03-01 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Strzelecko-Drezdenecki w roku 2018 242/2018 Obowiązujący
26 2018-03-01 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe praz podmioty wymienione w art.. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku 241/2018 Obowiązujący
27 2018-03-01 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie wystawienia weksla na zabezpieczenie spłaty pożyczki wraz z odsetkami z budżetu państwa za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 240/2018 Obowiązujący
28 2018-03-01 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie upoważnienia dwóch Członków Zarządu do dokonania czynności prawnej polegającej na zaciągnięciu pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW w latach 2014-2020 239/2018 Obowiązujący
29 2018-03-01 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie przyznania nagrody za wyniki sportowe w 2017 roku XXXV/224/2018 Obowiązujący
30 2018-02-26 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie przyznania nagrody za wyniki sportowe w 2017 roku XXXV/223/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Strzelecko-Drezdenecki