ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2018-11-19 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego I/2/2018 Obowiązujący
22 2018-11-19 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej I/1/2018 Obowiązujący
23 2018-11-07 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zaopiniowania dokumentacji projektowej "Przebudowa i rozbudowa drogi, ulicy Słowackiego i Adama Asnyka w Dobiegniewie" 291/2018 Obowiązujący
24 2018-11-07 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2018-2026 290/2018 Obowiązujący
25 2018-11-07 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 289/2018 Obowiązujący
26 2018-11-07 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie "Regulaminu wsiedlania zwierzyny drobnej w obwodach łowieckich dzierżawionych przez koła łowieckie na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego" 288/2018 Obowiązujący
27 2018-11-13 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 XLIV/279/2018 Obowiązujący
28 2018-11-13 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Strzelcach Kraj. na uchwałę Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego Nr XXX/184/2017 z dnia 25 września 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu XLIV/278/2018 Obowiązujący
29 2018-11-13 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/226/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2018 rok, zmienionej uchwałą Nr XLIII/258/2018 z dnia 29 października 2018 r. XLIV/277/2018 Obowiązujący
30 2018-10-29 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na lokal użytkowy stanowiący własność powiatu XLIII/261/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Strzelecko-Drezdenecki