ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2017-12-18 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/154/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2017 rok, zmienionej uchwałą Nr XXX/183/2017 z dnia 25 września 2017 r. XXXII/203/2017 Obowiązujący
22 2017-12-18 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie przyjęcia 3-letniego Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej XXXII/202/2017 Obowiązujący
23 2017-12-18 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego XXXII/201/2017 Obowiązujący
24 2017-12-18 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 za 2015 rok XXXII/200/2017 Obowiązujący
25 2017-12-18 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2024”. XXXII/199/2017 Obowiązujący
26 2017-12-18 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego na lata 2017-2026 XXXII/198/2017 Obowiązujący
27 2017-12-18 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 XXXII/197/2017 Obowiązujący
28 2017-12-13 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zaopiniowania dokumentacji projektowej "Budowa publicznej drogi gminnej wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Noteckiej w Niegosławiu" 231/2017 Obowiązujący
29 2017-12-13 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2018-2026 230/2017 Obowiązujący
30 2017-12-13 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok 229/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Strzelecko-Drezdenecki