ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2017-09-25 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu. XXX/184/2017 Obowiązujący
22 2017-09-25 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/154/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2017 rok. XXX/183/2017 Obowiązujący
23 2017-09-25 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego na lata 2017-2026 XXX/182/2017 Obowiązujący
24 2017-09-25 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 XXX/181/2017 Obowiązujący
25 2017-09-11 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zaopiniowania dokumentacji projektowej "Budowa wewnętrznej drogi gminnej wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Noteckiej w Niegosławiu" 204/2017 Obowiązujący
26 2017-09-11 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu aktywizacji zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku pn. Aktywna integracja w powiecie strzelecko-drezdeneckim, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, działanie 7.2 Program aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 203/2017 Obowiązujący
27 2017-09-11 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 202/2017 Obowiązujący
28 2017-09-04 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie założenia do projektu budżetu powiatu na 2018 rok 201/2017 Obowiązujący
29 2017-08-28 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 200/2017 Obowiązujący
30 2017-08-28 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć 199/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Strzelecko-Drezdenecki