ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
41 2017-07-10 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zaopiniowania projektu dokumentu pn. "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dobiegniew na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024" 191/2017 Obowiązujący
42 2017-07-10 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 190/2017 Obowiązujący
43 2017-07-10 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 189/2017 Obowiązujący
44 2017-07-10 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie powierzenia stanowiska dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich al. Wolności 7, Panu Janowi Krzyszewskiemu 188/2017 Obowiązujący
45 2017-07-10 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich 187/2017 Obowiązujący
46 2017-07-10 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 186/2017 Obowiązujący
47 2017-07-10 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie wystawienia weksla na zabezpieczenie spłaty kredytu wraz z odsetkami na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych inwestycji realizowanej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 185/2017 Uchylony
48 2017-07-10 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie upoważnienia dwóch Członków Zarządu do dokonania czynności prawnej polegającej na zaciągnięciu kredytu na wyprzedzające finansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 184/2017 Uchylony
49 2017-06-26 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie ustalenia wysokości diet i należności z tytułu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego XXVIII/177/2017 Obowiązujący
50 2017-06-26 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie kontroli w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Krajeńskich XXVIII/176/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Strzelecko-Drezdenecki