ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
531 2014-08-18 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 254/2014 Obowiązujący
532 2014-08-18 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku. 253/2014 Obowiązujący
533 2014-08-18 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zatwierdzenia projektu pod nazwą: Staż na start 252/2014 Obowiązujący
534 2014-08-18 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zaopiniowania projektu dokumentu pn. „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018 – 2021 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018 – 2021” 251/2014 Obowiązujący
535 2014-08-18 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie założeń do projektu budżetu powiatu na 2015 rok 250/2014 Obowiązujący
536 2014-08-18 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 249/2014 Obowiązujący
537 2014-08-18 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2014 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć 248/2014 Obowiązujący
538 2014-07-30 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie: kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu powiatu za II kwartały 2014 roku 247/2014 Obowiązujący
539 2014-07-14 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego Nr 244/2014 z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 246/2014 Obowiązujący
540 2014-07-08 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zaopiniowania dokumentacji projektowej do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 22 na odcinku Gorzów Wlkp. – Strzelce Krajeńskie od km. 64+778 do km 85+416 z wyłączeniem odcinka drogi obejmującego m. Przyłęg od km. 79+066 do km 80+000 ETAP III od km76+614,42 do km 85+113,00”. 245/2014 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Strzelecko-Drezdenecki