ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2017-06-26 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie wyrażenia woli wspólnej realizacji w 2017 r. z Nadleśnictwem Drawno i Nadleśnictwem Głusko zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 2243Z Bogdanka - Sitnica” XXVIII/175/2017 Obowiązujący
52 2017-06-26 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie powierzenia Powiatowi Międzyrzeckiemu realizacji zadania publicznego Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na świadczeniu usług w Powiatowym Ośrodku Wsparcia „Razem Raźniej” w Skwierzynie mieszkańcom Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego XXVIII/174/2017 Obowiązujący
53 2017-06-26 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego na lata 2017-2026 XXVIII/173/2017 Obowiązujący
54 2017-06-26 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 XXVIII/172/2017 Obowiązujący
55 2017-06-26 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie XXVIII/171/2017 Obowiązujący
56 2017-06-26 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego za 2016 r. XXVIII/170/2017 Obowiązujący
57 2017-06-26 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok XXVIII/169/2017 Obowiązujący
58 2017-06-26 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 183/2017 Obowiązujący
59 2017-06-26 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zaopiniowania dokumentacji projektowej "Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku od km 112+164 do km 112+230 w m. Wołogoszcz" 182/2017 Obowiązujący
60 2017-06-26 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie wydania opinii o pozbawienia kategorii drogi powiatowej 2317Z Prusinowo Wałecki - Dzikowo na terenie powiatu wałeckiego 181/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Strzelecko-Drezdenecki