ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2018-10-29 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na lokal użytkowy stanowiący własność powiatu XLIII/261/2018 Obowiązujący
52 2018-10-29 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie przyjęcia „Programu Odbudowy Populacji Zwierzyny Drobnej w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim – Etap II Wsiedlenia Zwierzyny Drobnej w Obwodach Łowieckich Dzierżawionych przez Koła Łowieckie na terenie Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego” XLIII/260/2018 Obowiązujący
53 2018-10-29 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu XLIII/259/2018 Obowiązujący
54 2018-10-29 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie uchwały Nr XXXVI/226/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2018 rok, zmienionej uchwałą Nr XLI/246/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. XLIII/258/2018 Obowiązujący
55 2018-10-29 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego XLIII/257/2018 Obowiązujący
56 2018-10-29 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 XLIII/256/2018 Obowiązujący
57 2018-10-29 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie rozpatrzenie skargi na działalność Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego XLIII/255/2018 Obowiązujący
58 2018-10-29 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zaopiniowania dokumentacji projektowej "Budowa drogi - ulicy Południowej w m. Drezdenko" 287/2018 Obowiązujący
59 2018-10-29 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 286/2018 Obowiązujący
60 2018-10-22 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu powiatu za III kwartały 2018 roku 285/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Strzelecko-Drezdenecki