ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2017-12-18 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2024”. XXXII/199/2017 Obowiązujący
62 2017-12-18 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego na lata 2017-2026 XXXII/198/2017 Obowiązujący
63 2017-12-18 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 XXXII/197/2017 Obowiązujący
64 2017-12-13 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zaopiniowania dokumentacji projektowej "Budowa publicznej drogi gminnej wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Noteckiej w Niegosławiu" 231/2017 Obowiązujący
65 2017-12-13 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2018-2026 230/2017 Obowiązujący
66 2017-12-13 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok 229/2017 Obowiązujący
67 2017-12-13 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 228/2017 Obowiązujący
68 2017-12-06 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. 227/2017 Obowiązujący
69 2017-12-06 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie przyjęcia "Diagnozy zapotrzebowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Strzelcach Krajeńskich na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna Edukacja dla projektu pn.: "Rozwój edukacji przedszkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Strzelcach Kraj." 226/2017 Obowiązujący
70 2017-12-06 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2018-2026 225/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Strzelecko-Drezdenecki