ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2018-02-26 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie przyznania nagrody za wyniki sportowe w 2017 roku XXXV/223/2018 Obowiązujący
62 2018-02-26 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka byłej drogi wojewódzkiej nr 181 w ciągu ul. Pierwszej Brygady w Drezdenku, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 160 (skrzyżowanie ulic Pierwszej Brygady, Kościuszki, Piłsudskiego, Sienkiewicza) do wybudowanego ronda w ciągu drogi wojewódzkiej 181 w miejscowości Niegosław XXXV/222/2018 Obowiązujący
63 2018-02-26 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości, na okres 10 lat, stanowiącej własność Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy XXXV/221/2018 Obowiązujący
64 2018-02-26 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zaciągnięcia pożyczki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020 XXXV/220/2018 Obowiązujący
65 2018-02-26 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2018 – 2026 XXXV/219/2018 Obowiązujący
66 2018-02-26 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 XXXV/218/2018 Obowiązujący
67 2018-02-19 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 238/2018 Obowiązujący
68 2018-01-26 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań pożytku publicznego 237/2018 Obowiązujący
69 2018-01-26 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016.1817 ze zm.) realizowanych przez Powiat Strzelecko – Drezdenecki w roku 2018 236/2018 Obowiązujący
70 2018-01-26 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zmiany powierzchni oraz pozbawienie części drogi Nr 005417F ul. Dworcowej w Starym Kurowie kategorii drogi gminnej publicznej, a także przywrócenia jej do kategorii dróg gminnych wewnętrznych 235/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Strzelecko-Drezdenecki