ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
71 2017-09-11 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zaopiniowania dokumentacji projektowej "Budowa wewnętrznej drogi gminnej wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Noteckiej w Niegosławiu" 204/2017 Obowiązujący
72 2017-09-11 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu aktywizacji zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku pn. Aktywna integracja w powiecie strzelecko-drezdeneckim, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, działanie 7.2 Program aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 203/2017 Obowiązujący
73 2017-09-11 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 202/2017 Obowiązujący
74 2017-09-04 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie założenia do projektu budżetu powiatu na 2018 rok 201/2017 Obowiązujący
75 2017-08-28 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 200/2017 Obowiązujący
76 2017-08-28 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć 199/2017 Obowiązujący
77 2017-08-04 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. NMP w Lipkach Wielkich XXIX/180/2017 Obowiązujący
78 2017-08-11 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie projektu zmiany uchwały nr XXIII/155/2017 Rady Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r XXIX/179/2017 Obowiązujący
79 2017-08-04 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 XXIX/178/2017 Obowiązujący
80 2017-07-31 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu powiatu za II kwartały 2017 roku 198/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Strzelecko-Drezdenecki