ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2018-01-26 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016.1817 ze zm.) realizowanych przez Powiat Strzelecko – Drezdenecki w roku 2018 236/2018 Obowiązujący
82 2018-01-26 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zmiany powierzchni oraz pozbawienie części drogi Nr 005417F ul. Dworcowej w Starym Kurowie kategorii drogi gminnej publicznej, a także przywrócenia jej do kategorii dróg gminnych wewnętrznych 235/2018 Obowiązujący
83 2018-01-26 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 234/2018 Obowiązujący
84 2018-01-26 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu powiatu za IV kwartały 2017 roku 233/2018 Obowiązujący
85 2018-01-29 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/208/2017 Rady Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego XXXIV/217/2018 Obowiązujący
86 2018-01-29 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie kontroli w Powiatowym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym w Strzelcach Kraj. XXXIV/216/2018 Obowiązujący
87 2018-01-29 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego XXXIV/215/2018 Obowiązujący
88 2017-12-28 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 232/2017 Obowiązujący
89 2018-01-08 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość XXXIII/214/2018 Obowiązujący
90 2018-01-08 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie przyjęcia treści zmian w statucie Związku Powiatów Lubuskich XXXIII/213/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Strzelecko-Drezdenecki