ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2017-09-25 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 205/2017 Obowiązujący
82 2017-09-25 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Strzelcach Krajeńskich w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Strzelcach Krajeńskich w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Strzelcach Krajeńskich. XXX/190/2017 Obowiązujący
83 2017-09-25 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Drezdenku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku w Branżową Szkołę I Stopnia w Drezdenku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku. XXX/189/2017 Obowiązujący
84 2017-09-25 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Strzelcach Krajeńskich w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich w Branżową Szkołę I Stopnia w Strzelcach Krajeńskich w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich XXX/188/2017 Obowiązujący
85 2017-09-25 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Strzelcach Krajeńskich w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Strzelcach Krajeńskich w Specjalną Branżową Szkołę I Stopnia nr 2 w Strzelcach Krajeńskich w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Strzelcach Krajeńskich XXX/187/2017 Obowiązujący
86 2017-09-25 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Strzelcach Krajeńskich w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Strzelcach Krajeńskich w ośmioletnią Szkołę Podstawową specjalną w Strzelcach Krajeńskich w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Strzelcach Krajeńskich XXX/186/2017 Obowiązujący
87 2017-09-25 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/155/2017 Rady Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od dnia 1 września 2017 r.do dnia 31 sierpnia 2019 r. XXX/185/2017 Obowiązujący
88 2017-09-25 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu. XXX/184/2017 Obowiązujący
89 2017-09-25 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/154/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2017 rok. XXX/183/2017 Obowiązujący
90 2017-09-25 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego na lata 2017-2026 XXX/182/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Strzelecko-Drezdenecki