ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-01-14 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie powołania składu Komisji do zaopiniowania ofert w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2019 roku. 12/2019 Obowiązujący
2 2019-01-14 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (teks jedn. Dz. U. z 2018r., poz.450 ze zm.) realizowanych przez Powiat Strzelecko – Drezdenecki w roku 2019 11/2019 Obowiązujący
3 2018-12-31 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 10/2018 Obowiązujący
4 2018-12-20 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 9/2018 Obowiązujący
5 2018-12-17 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego na lata 2019-2026 III/26/2018 Obowiązujący
6 2018-12-17 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r. III/25/2018 Obowiązujący
7 2018-12-17 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie delegowania radnych powiatu do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego III/24/2018 Obowiązujący
8 2018-12-17 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie ustalenia składu pocztu sztandarowego III/23/2018 Obowiązujący
9 2018-12-17 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich III/22/2018 Obowiązujący
10 2018-12-17 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/194/2012 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagradzania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Strzelecko-Drezdenecki zmienionej uchwałą nr XX/135/2016 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/194/2012 Rady Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagradzania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Strzelecko-Drezdenecki III/21/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Strzelecko-Drezdenecki