ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-04-16 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 247/2018 Obowiązujący
2 2018-03-26 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 karty nauczyciela zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Strzelecko- Drezdenecki. XXXVI/228/2018 Obowiązujący
3 2018-03-26 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania XXXVI/227/2018 Obowiązujący
4 2018-03-26 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2018 XXXVI/226/2018 Obowiązujący
5 2018-03-26 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 XXXVI/225/2018 Obowiązujący
6 2018-03-26 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 246/2018 Obowiązujący
7 2018-03-26 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie: przyjęcia sprawozdania wykonania budżetu powiatu za 2017 rok 245/2018 Obowiązujący
8 2018-03-12 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie ustalenia zasad przyznawania dofinansowań ze środków PFRON w 2018 roku 244/2018 Obowiązujący
9 2018-03-12 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 243/2018 Obowiązujący
10 2018-03-01 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Strzelecko-Drezdenecki w roku 2018 242/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Strzelecko-Drezdenecki