ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-10-17 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2019 r. w Powiecie Strzelecko - Drezdeneckim" 283/2018 Obowiązujący
2 2018-10-09 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 277/2018 Obowiązujący
3 2018-10-09 Uchwała Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich 278/2018 Obowiązujący
4 2018-09-24 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko -Drezdeneckiego na lata 2018 – 2026. XLII/254/2018 Obowiązujący
5 2018-09-24 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/222/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka byłej drogi wojewódzkiej nr 181 w ciągu ul. Pierwszej Brygady w Drezdenku, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 160 (skrzyżowanie ulic Pierwszej Brygady, Kościuszki, Piłsudskiego, Sienkiewicza) do wybudowanego rond w ciągu drogi wojewódzkiej nr 181 w miejscowości Niegosław XLII/253/2018 Obowiązujący
6 2018-09-24 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” XLII/252/2018 Obowiązujący
7 2018-09-24 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Polityki Zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnej diagnostyki boreliozy w Powiecie Strzelecko – Drezdeneckim na lata 2019-2021” XLII/251/2018 Obowiązujący
8 2018-09-24 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Polityki Zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu krokowego wśród mieszkańców Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego na lata 2019-2021” XLII/250/2018 Obowiązujący
9 2018-09-24 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 XLII/249/2018 Obowiązujący
10 2018-09-24 Uchwała Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Goszczanowie XLII/248/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Strzelecko-Drezdenecki