ˆ

Rejestry i ewidencje

Szczegóły informacji

Rejestry i ewidencje

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2012-04-19 10:25:31 Informacja ogłoszona dnia 2012-04-19 10:25:47 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

 
Na podstawie Zarządzenia Starosty Strzelecko - Drezdeneckiego Nr 14/2006 z dnia 3 kwietnia 2006 r. zostało ustalone iż  w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Krajeńskich wydziały i samodzielne stanowiska pracy prowadzą następujące rodzaje rejestrów:
 1. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
  1. Rejestr zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.
  2. Rejestr niepublicznych placówek  oświatowych.
 2. Wydział Komunikacji i Dróg
  1. Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych.
  2. Rejestr stacji kontroli pojazdów.
  3. Rejestr diagnostów.
  4. Rejestr ośrodków szkolenia kierowców.
  5. Rejestr instruktorów.
  6. Rejestr wydanych uprawnień.
  7. Rejestr osób z zakazem prowadzenia pojazdów.
  8. Rejestr wydanych międzynarodowych praw jazdy.
  9. Rejestr decyzji o odmowie wydania praw jazdy.
 3. Wydział Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami
  1. Rejestr posiadaczy odpadów lub prowadzących działalność w zakresie odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
  2. Rejestr posiadaczy zwierząt o których mowa w ustawie o ochronie przyrody.
  3. Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę.
  4. Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę.
  5. Rejestr nieruchomości Skarbu Państwa.
  6. Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów na których występują te ruchy.
  7. Rejestr nieruchomości stanowiących powiatowy zasób nieruchomości.
  8. Rejestr terenów na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi, z wyszczególnieniem obszarów na których obowiązek rekultywacji obciąża Starostę.
 4. Wydział Dokumentacji Geodezyjnej i Katastru
  1. Rejestr gruntów i budynków.
  2. Rejestr wartości cen i nieruchomości.
 5. Wydział Organizacyjny
  1. Rejestr skarg i wniosków.
  2. Rejestr uchwał rady powiatu.
  3. Rejestr uchwał zarządu powiatu.
  4. Rejestr jednostek organizacyjnych powiatu.
  5. Rejestr zarządzeń starosty.
  6. Rejestr upoważnień i pełnomocnictw starosty.
  7. Rejestr wniosków komisji rady powiatu.
  8. Rejestr wniosków i zapytań radnych powiatu.
 6. Wydział Budżetu i Finansów
  1. Rejestr druków ścisłego zarachowania:
   • rejestr kwitariuszy,
   • rejestr czeków rozrachunkowych do niżej wymienionych rachunków bankowych:
    - konto podstawowe
    - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
    - depozyty.
   • rejestr arkuszy spisu z natury,
   • rejestr dowodów wpłaty KP – dochody
   • rejestr dowodów wpłaty KP – rozchody
   • rejestr – raport kasowy – dochody
   • rejestr – raport kasowy – wydatki
   • rejestr – dowodów wpłaty KP – dochody budżetu państwa
   • rejestr – raport kasowy – dochody budżetu państwa

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Strzelecko-Drezdenecki
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2012-04-19 10:25:31
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Pisula Data wprowadzenia do BIP 2012-04-19 10:25:31
Wprowadził informację do BIP: Zasilenie Danymi Data udostępnienia informacji: 2012-04-19 10:25:47
Osoba, która zmieniła informację: Zasilenie Danymi Data ostatniej zmiany: 2012-04-19 10:25:47
Artykuł był wyświetlony: 3912 raz(y)

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Strzelecko-Drezdenecki