ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
21 2017-08-04 2017-08-21 10:00:00 Przebudowa drogi powiatowej nr 1363F na odcinku Rąpin-Gościm unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu Rąpin-Gościm (PDF, 6 MiB)
 • SIWZ Przebudowa drogi powiatowej nr 1363F na odcinku Rąpin-Gościm (RTF, 75.5 MiB)
 • SIWZ Przebudowa drogi powiatowej nr 1363F na odcinku Rąpin-Gościm (PDF, 14.7 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK 2.2. DO SIWZ (PDF, 555.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 2.3. DO SIWZ (PDF, 538.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 4.1. DO SIWZ (PDF, 1022.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.1. DO SIWZ (ZIP, 14 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.2. DO SIWZ (PDF, 898 KiB)
 • ZAŁĄCZNIKI 5.2. 5.3. DO SIWZ (ZIP, 4.6 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.4. DO SIWZ (PDF, 535.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.5. DO SIWZ (PDF, 379.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.6. DO SIWZ (ZIP, 5.4 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.7. DO SIWZ (ZIP, 3 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.8. DO SIWZ (ZIP, 4.2 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.9. DO SIWZ (ZIP, 431.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.10. DO SIWZ (PDF, 4.8 MiB)
 • ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY RG.272.6.2017 - 17.08.2017R. (PDF, 450.5 KiB)
 • INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO PO OTWARCIU OFERT - RG.272.6.2017 (PDF, 869.4 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - RG.272.6.2017 (PDF, 363.9 KiB)
22 2017-05-22 2017-06-08 10:00:00 REMONT DRÓG POWIATOWYCH POLEGAJĄCY NA POŁOŻENIU WARSTWY ŚCIERALNEJ Z BETONU ASFALTOWEGO NA TERENIE POWIATU STRZELECKO – DREZDENECKIEGO W 2017 R. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 6.8 MiB)
 • SIWZ RG.272.4.2017 Remont dróg powiatowych 2017 (PDF, 1014.2 KiB)
 • Załącznik nr 2.2. do SIWZ (PDF, 441.8 KiB)
 • Załącznik nr 2.3. do SIWZ (PDF, 445.4 KiB)
 • Załącznik nr 2.4. do SIWZ (PDF, 440.5 KiB)
 • Załącznik nr 4.1. do SIWZ (PDF, 606.8 KiB)
 • Załącznik nr 5.1. do SIWZ (PDF, 863.4 KiB)
 • Załącznik nr 5.2. do SIWZ (PDF, 854.6 KiB)
 • Załącznik nr 5.3. do SIWZ (PDF, 853.7 KiB)
 • Załącznik nr 5.4. 12-Plan orientacyjny (PDF, 547.6 KiB)
 • Załącznik nr 5.4. 21 (PDF, 351.8 KiB)
 • Załącznik nr 5.4. 22 (PDF, 222.9 KiB)
 • Załącznik nr 5.4. 23 (PDF, 341.6 KiB)
 • Załącznik nr 5.4. 24 (PDF, 259.6 KiB)
 • Załącznik nr 5.4. 25 (PDF, 350.9 KiB)
 • Załącznik nr 5.4. 26 (PDF, 259.1 KiB)
 • Załącznik nr 5.4. 31-412 (JPG, 856.2 KiB)
 • Załącznik nr 5.4. do SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 5.5. 11-Plan orientacyjny (PDF, 404.7 KiB)
 • Załącznik nr 5.5. 21 (PDF, 815.2 KiB)
 • Załącznik nr 5.5. 31-712 (JPG, 852.8 KiB)
 • Załącznik nr 5.5. do SIWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 5.6. 11-Plan orientacyjny 1 (PDF, 604.1 KiB)
 • Załącznik nr 5.6. 21 (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 5.6. 31-714 (JPG, 856.9 KiB)
 • Załącznik nr 5.6. do SIWZ (PDF, 1.5 MiB)
 • Zał. nr 5.10 00 - strona tytułowa - ST (PDF, 223.9 KiB)
 • Zał. nr 5.10 ST 00-D-M-00.00.00 Wym. ogól. (PDF, 277.9 KiB)
 • Zał. nr 5.10 ST D.01.01.0 Odtworz. trasy i punktów wys (PDF, 177.8 KiB)
 • Zał. nr 5.10 ST D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie (PDF, 310.9 KiB)
 • Zał. nr 5.10 ST D.05.03.05a Naw. z BA - w.ścier AC8S (PDF, 300.2 KiB)
 • Zał. nr 5.11 opis TOR (PDF, 955.2 KiB)
 • Zał. nr 5.11 TOR21 (PDF, 454 KiB)
 • Zał. nr 5.12 opis TOR (PDF, 955.2 KiB)
 • Zał. nr 5.12 TOR21 (PDF, 1 MiB)
 • Zał. nr 5.13 opis TOR (PDF, 956.2 KiB)
 • Zał. nr 5.13 TOR21 (PDF, 1.3 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania wykonawcy - remonty nawierzchni 1.06.2017r. (PDF, 506.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 91361 z dnia 1.06.2017r. (PDF, 348 KiB)
 • SIWZ RG.272.4.2017 Remont dróg powiatowych 2017 po zmianach z dnia 1 maja 2017 r. (PDF, 1014.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 451.7 KiB)
 • INFORMACJA ZAMAWIAJACEGO PO OTWARCIU OFERT - RG.272.4.2017 (PDF, 1.5 MiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERT CZĘŚĆ 1,2 I 3 - RG.272.4.2017 (PDF, 1.6 MiB)
23 2017-04-14 2017-04-25 10:00:00 Realizacja projektu technicznego modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla jednostek ewidencyjnych Dobiegniew – miasto, Dobiegniew – obszar wiejski, Drezdenko – miasto, Drezdenko – obszar wiejski, Strzelce Kraj. – miasto, Strzelce Kraj. – obszar wiejski i wyrównanie ścisłe zbiorów obserwacyjnych rozszerzonych do obszaru całego powiatu strzelecko-drezdeneckiego rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 599.2 KiB)
 • SIWZ RG.272.4.2017 Modernizacja osnowy geodezyjnej (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 4.1. do SIWZ Wzór umowy (PDF, 602.2 KiB)
 • Załącznik nr 5.1. do SIWZ Warunki Techniczne_2017_0806_SPOG (PDF, 581.1 KiB)
 • INFORMACJA ZAMAWIAJACEGO PO OTWARCIU OFERT - RG.272.4.2017 (PDF, 734.9 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - RG.272.4.2017 (PDF, 927.8 KiB)
24 2017-04-11 2017-04-26 10:00:00 Głęboka modernizacja energetyczna warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Biedrzyckiego w Strzelcach Krajeńskich rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 641.8 KiB)
 • SIWZ RG.272.3.2017 Głęboka modernizacja (PDF, 1005.5 KiB)
 • Załącznik nr 2.2. do SIWZ FORMULARZ CENOWY - KOSZTORYS OFERTOWY (XLSX, 62.9 KiB)
 • Część 4 SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Wzór umowy (PDF, 497.4 KiB)
 • Załącznik nr 5.1. do SIWZ Zgłoszenie robót- głęboka modernizacja warsztatów szkolnych ZS CKU (PDF, 2 MiB)
 • Załącznik nr 5.2. do SIWZ Decyzja Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 5.3. do SIWZ Projekt wykonawczy (ZIP, 16.8 MiB)
 • Załącznik nr 5.4. do SIWZ Przedmiar robót termomodernizacja warsztatów szkolnych ZSCKU Strze (PDF, 126.6 KiB)
 • Załącznik nr 5.5. do SIWZ STWIOR (PDF, 437.6 KiB)
 • INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO PO OTWARCIU OFERT - RG.272.3.2017 (PDF, 298.4 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - RG.272.3.2017 (PDF, 531.4 KiB)
25 2017-02-07 2017-02-27 10:00:00 Zmiana nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1381F Gardzko – Zwierzyn km 0+000 – 2+765,878 rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 616.9 KiB)
 • SIWZ RG.272.2.2017 (PDF, 13.8 MiB)
 • SIWZ RG.272.2.2017 (RTF, 75.4 MiB)
 • Załącznik nr 1 do części 4 SIWZ (DOC, 910 KiB)
 • Załącznik nr 1 do części 5 SIWZ (PDF, 695.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 do części 5 SIWZ (DOCX, 438.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do części 5 SIWZ (DOCX, 438.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 do części 5 SIWZ (PDF, 2.6 MiB)
 • Załącznik nr 5 do części 5 SIWZ (ZIP, 31.9 MiB)
 • Załącznik nr 6 do części 5 SIWZ (PDF, 120.6 KiB)
 • Załącznik nr 7 do części 5 SIWZ (ZIP, 5.6 MiB)
 • Załącznik nr 8 do części 5 SIWZ (ZIP, 2.3 MiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA z dnia 16.02.2017r. (PDF, 336.9 KiB)
 • SIWZ RG.272.2.2017 PO ZMIANACH Z DNIA 16.02.2017R. (RTF, 75.4 MiB)
 • SIWZ RG.272.2.2017 PO ZMIANACH Z DNIA 16.02.2017R. (PDF, 13.8 MiB)
 • ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA WYKONAWCY RG.272.2.2017 - 17.02.2017R. (PDF, 1.4 MiB)
 • ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY RG.272.2.2017 - 20.02.2017R. (PDF, 431.2 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Z DNIA 22.02.2017R (PDF, 339.8 KiB)
 • SIWZ RG.272.2.2017 PO ZMIANACH Z DNIA 22.02.2017r. (RTF, 75.7 MiB)
 • SIWZ RG.272.2.2017 PO ZMIANACH Z DNIA 22.02.2017r. (PDF, 15.6 MiB)
 • Załącznik nr 1 do części 4 SIWZ (DOC, 910 KiB)
 • Załącznik 5.1. Zgłoszenie robót (PDF, 2.6 MiB)
 • Załącznik 5.2. Projekt wykonawczy (ZIP, 32 MiB)
 • Załącznik 5.3. Informacja do planu BIOZ (PDF, 120.6 KiB)
 • Załącznik 5.4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (ZIP, 5.7 MiB)
 • Załącznik 5.5. Projekt Stałej Organizacji Ruchu (ZIP, 2.3 MiB)
 • ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA WYKONAWCY RG.272.2.2017 - 22.02.2017R. (PDF, 302.7 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA WYKONAWCY RG.272.2.2017 - 24.02.2017R. (PDF, 301.8 KiB)
 • INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO PO OTWARCIU OFERT RG.272.2.2017 (PDF, 469.5 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY I ODRZUCENIU OFERTY W PRZETARGU RG.272.2.2017 (PDF, 824 KiB)
26 2017-01-27 2017-02-06 10:00:00 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1363F na odcinku Gościm - Rąpin” rozstrzygnięty
 • zaproszenie do złożenia oferty (DOCX, 432.2 KiB)
 • załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 435.7 KiB)
 • załącznik nr 2 formularz ofertowy (DOCX, 428 KiB)
 • załącznik nr 3 do zaproszenia umowa (DOCX, 436.2 KiB)
 • załącznik nr 4 (PDF, 477.6 KiB)
 • informacja o uniewżnieniu (PDF, 193.1 KiB)
27 2016-12-20 2017-01-05 10:00:00 Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego w 2017 r. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu - remonty cząstkowe (PDF, 596.9 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia remonty cząstkowe (PDF, 796.4 KiB)
 • załączniki (DOCX, 523.8 KiB)
 • Informacja Zamawiającego po otawrciu ofert - RG.272.14.2016 (PDF, 427.7 KiB)
 • Infomacja o unieważnieniu przetargu RG.272.14.2016 (PDF, 274.6 KiB)
28 2016-11-23 2016-12-01 10:00:00 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na sezon 2017/2018 część nr 1, 2, 3 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 6.1 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 498 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (DOC, 977 KiB)
 • Uwaga zmiana SIWZ Zimowe utrzymanie dróg na sezon 2017 2018 (DOC, 525 KiB)
 • INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO PO OTWARCIU OFERT - RG.272.13.2016 (PDF, 554.3 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY CZĘŚĆ NR 1,2,3 - RG.272.13.2016 (PDF, 648 KiB)
29 2016-09-23 2016-10-14 10:00:00 Obsługa bankowa budżetu powiatu strzelecko-drezdeneckiego oraz jednostek podległych rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 4 MiB)
 • SIWZ (DOC, 1.6 MiB)
 • Odpowiedź na zapytanie wykonawcy z dnia 26.09.2016r. (PDF, 73.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 27.09.2016r. (PDF, 47.8 KiB)
 • SIWZ obsluga bankowa po zmianach z dnia 27.09.2016r. (PDF, 440.4 KiB)
 • ODPOWIEDŹ Z 30.09.2016R. NA ZAPYTANIA WYKONAWCY (PDF, 3 MiB)
 • SIWZ PO ZMIANACH Z DNIA 30.09.2016R (PDF, 19.4 MiB)
 • Załacznik nr 10 -Spraozdanie Rb-N za II półrocze 2016 r. (PDF, 266.8 KiB)
 • Załacznik nr 10 -Sprawozdanie Rb-28S za 2015 rok. (PDF, 1.1 MiB)
 • Załacznik nr 10 - Sprawozdanie Rb-N za 2015 rok (PDF, 268.3 KiB)
 • Załacznik nr 10 -Sprawozdanie Rb-Z za 2015 rok (PDF, 102.5 KiB)
 • Załacznik nr 10 -Sprawozdanie Rb-Z za II półrocze 2016 r (PDF, 99.4 KiB)
 • Załacznik nr 10 -Uchwała RIO nr 382.2016 z 05.09.2016 w sprawie wydania opinii o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2016 roku. (PDF, 3.5 MiB)
 • Załacznik nr 10 -informacja z przebiegu. wyk. budżetu za I półrocze 2016 (PDF, 2.5 MiB)
 • Załacznik nr 10-Sprawozdanie Rb-27S za 2015 rok. (PDF, 621.4 KiB)
 • Załacznik nr 10- Sprawozdanie Rb- NDS 2015 rok (PDF, 173.2 KiB)
 • Załacznik nr 10-Sprawozdanie Rb - NDS za II półrocz 2016 r. (PDF, 173.2 KiB)
 • Załacznik nr 10-Sprawozdanie Rb 27S za II półrocze 2016 r (PDF, 597.4 KiB)
 • Załacznik nr 10-Sprawozdanie Rb 28S za II półrocz 2016 r. (PDF, 1.1 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania wykonawcy z 30.09.2016r. - obsługa bankowa (PDF, 551.2 KiB)
 • SIWZ obsluga bankowa po zmianach z dnia 4.10.2016r (DOCX, 721.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ (PDF, 52.2 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania wykonawcy - obsługa bankowa -10.10.2016r. (PDF, 522.8 KiB)
 • przykładowy plik eksportu (CSV, 110 B)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - nr 320821 (PDF, 332.7 KiB)
 • SIWZ obsluga bankowa po zmianach z dnia 10.10.2016r (DOCX, 721.8 KiB)
 • INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO PO OTWARCIU OFERT (PDF, 309.8 KiB)
 • Informacja o wyborze ofert z dnia 21 października 2016r. (PDF, 679.5 KiB)
30 2016-09-13 2016-09-21 10:00:00 Dostawa nowego samochodu osobowego klasy średniej z segmentu D (rok produkcji 2016) w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodu dla powiatu strzelecko-drezdeneckiego wraz z ubezpieczeniem w zakresie AC, OC, NNW, Assistance rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie nr 307799 - dostawa samochodu (PDF, 504.8 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia samochód (PDF, 726.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - dostawa samochodu (DOC, 611.5 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie wykonawcy - dostawa samochodu 16.09.2016 (PDF, 433.9 KiB)
 • INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO PO OTWARCIU OFERT (PDF, 606.4 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - POSTĘPOWANIE NR RG.272.11.2016 (PDF, 587.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Strzelecko-Drezdenecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu