ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
21 2016-11-23 2016-12-01 10:00:00 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na sezon 2017/2018 część nr 1, 2, 3 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 6.1 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 498 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (DOC, 977 KiB)
 • Uwaga zmiana SIWZ Zimowe utrzymanie dróg na sezon 2017 2018 (DOC, 525 KiB)
 • INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO PO OTWARCIU OFERT - RG.272.13.2016 (PDF, 554.3 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY CZĘŚĆ NR 1,2,3 - RG.272.13.2016 (PDF, 648 KiB)
22 2016-09-23 2016-10-14 10:00:00 Obsługa bankowa budżetu powiatu strzelecko-drezdeneckiego oraz jednostek podległych rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 4 MiB)
 • SIWZ (DOC, 1.6 MiB)
 • Odpowiedź na zapytanie wykonawcy z dnia 26.09.2016r. (PDF, 73.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 27.09.2016r. (PDF, 47.8 KiB)
 • SIWZ obsluga bankowa po zmianach z dnia 27.09.2016r. (PDF, 440.4 KiB)
 • ODPOWIEDŹ Z 30.09.2016R. NA ZAPYTANIA WYKONAWCY (PDF, 3 MiB)
 • SIWZ PO ZMIANACH Z DNIA 30.09.2016R (PDF, 19.4 MiB)
 • Załacznik nr 10 -Spraozdanie Rb-N za II półrocze 2016 r. (PDF, 266.8 KiB)
 • Załacznik nr 10 -Sprawozdanie Rb-28S za 2015 rok. (PDF, 1.1 MiB)
 • Załacznik nr 10 - Sprawozdanie Rb-N za 2015 rok (PDF, 268.3 KiB)
 • Załacznik nr 10 -Sprawozdanie Rb-Z za 2015 rok (PDF, 102.5 KiB)
 • Załacznik nr 10 -Sprawozdanie Rb-Z za II półrocze 2016 r (PDF, 99.4 KiB)
 • Załacznik nr 10 -Uchwała RIO nr 382.2016 z 05.09.2016 w sprawie wydania opinii o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2016 roku. (PDF, 3.5 MiB)
 • Załacznik nr 10 -informacja z przebiegu. wyk. budżetu za I półrocze 2016 (PDF, 2.5 MiB)
 • Załacznik nr 10-Sprawozdanie Rb-27S za 2015 rok. (PDF, 621.4 KiB)
 • Załacznik nr 10- Sprawozdanie Rb- NDS 2015 rok (PDF, 173.2 KiB)
 • Załacznik nr 10-Sprawozdanie Rb - NDS za II półrocz 2016 r. (PDF, 173.2 KiB)
 • Załacznik nr 10-Sprawozdanie Rb 27S za II półrocze 2016 r (PDF, 597.4 KiB)
 • Załacznik nr 10-Sprawozdanie Rb 28S za II półrocz 2016 r. (PDF, 1.1 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania wykonawcy z 30.09.2016r. - obsługa bankowa (PDF, 551.2 KiB)
 • SIWZ obsluga bankowa po zmianach z dnia 4.10.2016r (DOCX, 721.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ (PDF, 52.2 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania wykonawcy - obsługa bankowa -10.10.2016r. (PDF, 522.8 KiB)
 • przykładowy plik eksportu (CSV, 110 B)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - nr 320821 (PDF, 332.7 KiB)
 • SIWZ obsluga bankowa po zmianach z dnia 10.10.2016r (DOCX, 721.8 KiB)
 • INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO PO OTWARCIU OFERT (PDF, 309.8 KiB)
 • Informacja o wyborze ofert z dnia 21 października 2016r. (PDF, 679.5 KiB)
23 2016-09-13 2016-09-21 10:00:00 Dostawa nowego samochodu osobowego klasy średniej z segmentu D (rok produkcji 2016) w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodu dla powiatu strzelecko-drezdeneckiego wraz z ubezpieczeniem w zakresie AC, OC, NNW, Assistance rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie nr 307799 - dostawa samochodu (PDF, 504.8 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia samochód (PDF, 726.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - dostawa samochodu (DOC, 611.5 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie wykonawcy - dostawa samochodu 16.09.2016 (PDF, 433.9 KiB)
 • INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO PO OTWARCIU OFERT (PDF, 606.4 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - POSTĘPOWANIE NR RG.272.11.2016 (PDF, 587.6 KiB)
24 2016-08-17 2016-08-19 10:00:00 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez remont drogi powiatowej nr 1362F Gościm - Lubiatów – Sowia Góra etap I” unieważniony
 • zaproszenie do złożenia oferty (DOCX, 431.2 KiB)
 • załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 436.4 KiB)
 • załącznik nr 2 formularz ofertowy (DOCX, 427.9 KiB)
 • załącznik nr 3 do zaproszenia umowa (DOCX, 435.5 KiB)
 • załącznik nr 4 do zaproszenia rozporządzenie (PDF, 1.3 MiB)
 • załącznik nr 5 do zaproszenia karta oceny merytorycznej (PDF, 1 MiB)
 • załącznik nr 6 do zaproszenia instrukcja wypełniania wniosku (PDF, 5.9 MiB)
 • załącznik nr 7 do zaproszenia wzór wniosku (PDF, 1.1 MiB)
25 2016-07-22 2016-08-01 10:00:00 Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na lata 2016-2017 - oznakowanie dróg. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu - oznakowanie dróg (PDF, 453.8 KiB)
 • SIWZ bieżące utrzymanie - oznakowanie dróg (PDF, 718.7 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK_NR_1_DO_SIWZ (DOC, 459 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK_NR_2_DO_SIWZ (DOC, 461 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK_NR_3A_DO_SIWZ (DOC, 442.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK_NR_3B_DO_SIWZ (DOC, 442.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK_NR_3C_DO_SIWZ (DOC, 445 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK_NR_3D_DO_SIWZ (DOC, 445 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK_NR_4_DO_SIWZ (PDF, 390.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK_NR_5_DO_SIWZ (DOC, 445.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK_NR_6_DO_SIWZ (DOC, 444.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK_NR_7_DO_SIWZ (DOC, 448.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK_NR_8_DO_SIWZ (DOC, 446 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK_NR_9_DO_SIWZ (DOC, 447.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK_NR_10_DO_SIWZ (PDF, 304.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK_NR_11_DO_SIWZ (PDF, 307.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK_NR_12_DO_SIWZ (PDF, 294 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - OZNAKOWANIE DRÓG (PDF, 617.5 KiB)
26 2016-07-18 2016-07-22 10:00:00 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1362F w miejscowości Lubiatów gmina Drezdenko” rozstrzygnięty
 • zaproszenie do złożenia oferty (DOCX, 431.4 KiB)
 • załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 436.2 KiB)
 • załącznik nr 2 formularz ofertowy (DOCX, 426.7 KiB)
 • załącznik nr 3 do zaproszenia umowa (DOCX, 436.6 KiB)
 • załącznik nr 4 do zaproszenia koncepcja (ZIP, 24.5 MiB)
 • załącznik nr 5 do zaproszenia rozporządzenie (PDF, 1.3 MiB)
 • załącznik nr 6 do zaproszenia karta oceny merytorycznej (PDF, 1 MiB)
 • załącznik nr 7 do zaproszenia instrukcja wypełniania wniosku (PDF, 5.9 MiB)
 • załącznik nr 8 do zaproszenia wzór wniosku (PDF, 1.1 MiB)
27 2016-07-14 2016-07-29 10:00:00 Remont odcinka drogi powiatowej nr 1371F oraz odcinka drogi powiatowej nr 1367F wraz z remontem sześciu przepustów w obrębie Głusko i Stare Osieczno gmina Dobiegniew rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 449.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 732.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ (DOC, 460 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ (DOC, 3.9 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SIWZ (DOC, 443 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2B DO SIWZ (DOC, 443 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2C DO SIWZ (DOC, 445.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2D DO SIWZ (DOC, 445 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ (DOC, 448 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ (DOC, 448.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ (DOC, 445 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ (DOC, 443.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ (DOC, 444.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ - PRZEDMIAR ROBÓT (PDF, 532.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ (PDF, 540.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ - ZGŁOSZENIE ROBÓT WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (PDF, 5.8 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ (PDF, 62.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ 1 (PDF, 55 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ 2 (PDF, 330.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ 3 (PDF, 391.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ 4 (PDF, 1.3 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ 5 (PDF, 109.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ 6 (PDF, 149.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ 7 (PDF, 59.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 12 DO SIWZ 1 (PDF, 1.8 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 13 DO SIWZ 1 (PDF, 91.7 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 13 DO SIWZ 2 (PDF, 282 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 13 DO SIWZ 3 (PDF, 837.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 13 DO SIWZ 4 (PDF, 795.1 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERT - RG.272.9.2016 (PDF, 784 KiB)
28 2016-04-26 2016-05-10 15:00:00 Usuwanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego i ich przechowywanie w strzeżonym porcie, przystani lub na strzeżonym parkingu w przypadkach i na zasadach określonych w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1240) unieważniony
 • Zaproszenie do składania ofert (DOCX, 17.4 KiB)
 • Uchwała (PDF, 430.1 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 55 KiB)
 • Umowa - projekt (DOC, 70 KiB)
 • unieważnienie postępowania (PDF, 360.3 KiB)
29 2016-04-24 2016-05-16 10:00:00 Remonty dróg powiatowych polegające na położeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. min. 4 cm oraz profilowanie i zagęszczenie poboczy na terenie powiatu strzelecko - drezdeneckiego w 2016r. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 324.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 614.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ (DOC, 460.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ (DOC, 452 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1B DO SIWZ (DOC, 453 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SIWZ (DOC, 443 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2B DO SIWZ (DOC, 443.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2C DO SIWZ (DOC, 445.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2D DO SIWZ (DOC, 445 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ (DOC, 448 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ (DOC, 448 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ (DOC, 445 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ (DOC, 442.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ (DOC, 444.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ (PDF, 292.8 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ (PDF, 459.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 10A DO SIWZ (PDF, 3.7 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 10B DO SIWZ (PDF, 4.4 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 10C DO SIWZ (PDF, 5.1 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 10D DO SIWZ (PDF, 5.7 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 10E DO SIWZ - ZAD. CZĘŚCIOWE NR 2 (PDF, 4.6 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ (PDF, 623.3 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania wykonawców - remonty dróg powiatowych 6.05.2016r. (PDF, 466.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 6 maja 2016r. - remonty dróg (PDF, 254.8 KiB)
 • SIWZ po zmianach z dnia 6 maja 2016r. (PDF, 619.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ po zmianach (PDF, 464.8 KiB)
 • ZAŁACZNIK NR 12A DO SIWZ Buszów-Bobrówko_1000 (PDF, 1.4 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 12B DO SIWZ Gardzko_500 (PDF, 567.1 KiB)
 • ZAŁACZNIK NR 12C DO SIWZ Osiek_500 (PDF, 332 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 12D DO SIWZ Zwierzyn_500 (PDF, 1.4 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 12E DO SIWZ Rąpin-Marzenin_1000 (PDF, 1.9 MiB)
 • Odpowiedź na zapytania wykonawcy - remonty dróg powiatowych 10.05.2016r. (PDF, 295.8 KiB)
 • SIWZ po zmianach z dnia 10 maja 2016r. (PDF, 620.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 13 DO SIWZ - SPECYFIKACJE TECHNICZNE DOTYCZĄCE WARSTWY WYRÓWNAWCZEJ (PDF, 590.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 13 DO SIWZ C.D. SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOT. WARSTWY WYRÓWNAWCZEJ (PDF, 263.9 KiB)
 • Odpowiedź na zapytania wykonawcy - remonty dróg powiatowych 13.05.2016r. (PDF, 292.9 KiB)
 • ST D.05.03.05b (PDF, 374.1 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERT - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 1 I 2 (PDF, 2.5 MiB)
30 2016-04-22 2016-05-04 10:00:00 Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na lata 2016-2017 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu - bieżące utrzymanie dróg na lata 2016-2017 (PDF, 336.8 KiB)
 • SIWZ bieżące utrzymanie dróg na lata 2016-2017 (PDF, 626.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ (DOC, 458.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SIWZ (DOC, 456 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2B DO SIWZ (DOC, 460.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2C DO SIWZ (DOC, 461 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2D DO SIWZ (DOC, 453.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3A DO SIWZ (DOC, 442 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3B DO SIWZ (DOC, 442.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3C DO SIWZ (DOC, 445 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3D DO SIWZ (DOC, 445 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4A DO SIWZ (PDF, 213.7 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4B DO SIWZ (PDF, 217.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4C DO SIWZ (PDF, 215.8 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4D DO SIWZ (PDF, 213.7 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ (DOC, 445.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ (DOC, 443.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ (DOC, 448.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ (DOC, 446 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ (DOC, 447.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ (PDF, 248.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ (PDF, 251 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 12 DO SIWZ (PDF, 238.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 13 DO SIWZ (PDF, 368.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 14 DO SIWZ (PDF, 407.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 15 DO SIWZ (PDF, 265.7 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 16 DO SIWZ (PDF, 286.9 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE CZ. 1 i 4 ORAZ UNIEWAŻNIENIU CZ. 3 POSTĘPOWANIA (PDF, 631.8 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERT RG.272.7.2016 - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 2 (PDF, 600.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Strzelecko-Drezdenecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu