ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
51 2015-02-10 2015-03-04 10:00:00 Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego w 2015 r. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 251.4 KiB)
 • SIWZ (DOC, 662 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ (DOC, 461 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ (DOC, 450 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SIWZ (DOC, 442.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2B DO SIWZ (DOC, 442 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2C DO SIWZ (DOC, 443 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ (DOC, 447 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ (DOC, 448 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ (DOC, 445 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ (DOC, 442.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ (DOC, 445 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ (PDF, 830.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ (PDF, 4.2 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ (DOC, 543 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 248.6 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych (PDF, 500.9 KiB)
52 2015-01-26 2015-02-03 10:00:00 Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na lata 2015-2016 - oznakowanie dróg rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu - bieżące utrzymanie dróg na lata 2015-2016 - oznakowanie dróg (PDF, 262.7 KiB)
 • SIWZ bieżące utrzymanie dróg - oznakowanie (PDF, 9.1 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ (DOC, 459 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ (DOC, 460.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3A DO SIWZ (DOC, 442 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3B DO SIWZ (DOC, 442 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3C DO SIWZ (DOC, 442.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ (DOC, 62.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ (DOC, 445.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ (DOC, 444 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ (DOC, 448 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ (DOC, 446 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ (DOC, 447.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ (DOC, 81 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ (DOC, 78 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 12 DO SIWZ (DOC, 70.5 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE -Bieżące utrzymanie dróg - oznakowanie (PDF, 2.3 MiB)
53 2014-12-22 2014-12-31 10:00:00 Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na lata 2015-2016 rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (DOC, 90 KiB)
 • SIWZ bieżące utrzymanie dróg (DOC, 695.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ (DOC, 458 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SIWZ (DOC, 488 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2B DO SIWZ (DOC, 507 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2C DO SIWZ (DOC, 508 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2D DO SIWZ (DOC, 481.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3A DO SIWZ (DOC, 441.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3B DO SIWZ (DOC, 442 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3C DO SIWZ (DOC, 442.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4A DO SIWZ (DOC, 58 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4B DO SIWZ (DOC, 61 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4C DO SIWZ (DOC, 61.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4D DO SIWZ (DOC, 63 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ (DOC, 445.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ (DOC, 443 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ (DOC, 448 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ (DOC, 445.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ (DOC, 447.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ (DOC, 81 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ (DOC, 78 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 12 DO SIWZ (DOC, 70.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 13 DO SIWZ (DOC, 209 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 14 DO SIWZ (DOC, 255 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 15 DO SIWZ (DOC, 101 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 16 DO SIWZ (DOC, 120.5 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE -Bieżące utrzymanie dróg zad. nr 2 i 4 (PDF, 927.9 KiB)
 • Unieważnienie postępowania -bieżące utrzymanie dróg - zad. nr 3.doc (PDF, 534.9 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE - Bieżące utrzymanie dróg zad. nr 1 (PDF, 494 KiB)
54 2014-12-22 2014-12-30 10:00:00 „Opracowanie dokumentacji projektu technicznego rozbiórki i budowy w miejscu istniejącego, nowego mostu (JNI – 35000375) przez rzekę Koczynkę na klasę min. „C” – 40 T wraz z niezbędną i konieczną przebudową dojazdów, w ciągu drogi powiatowej 1368 F, km 24+950 w miejscowości Grąsy.” rozstrzygnięty
 • Zaproszenie do składania ofert - dokumentacja projektowa - most w Grąsach (DOC, 450 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPROSZENIA (DOC, 464.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPROSZENIA (DOC, 448 KiB)
 • UWAGA (DOC, 22.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPROSZENIA (DOCX, 444.4 KiB)
 • Zestawienie ofert i wybór oferty - most w Grąsach (PDF, 87.4 KiB)
55 2014-12-17 2014-12-22 10:00:00 „Budowa boisk wielofunkcyjnych zewnętrznych z funkcją lodowiska oraz infrastruktury towarzyszącej na terenach szkół ponadgimnazjalnych powiatu strzelecko-drezdeneckiego”. rozstrzygnięty
 • Zaproszenie do składania ofert (DOCX, 434.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do zaproszenia - formularz ofertowy (DOC, 446 KiB)
 • Załącznik nr 2 do zaproszenia - projekt umowy (DOCX, 444 KiB)
 • UWAGA (PDF, 132.7 KiB)
56 2014-12-08 2014-12-16 10:00:00 Usługi edukacyjne w ramach projektu pn.: Akademia kompetencji zawodowych w powiecie strzelecko-drezdeneckim rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (DOC, 72.5 KiB)
 • SIWZ - PRAKTYKI ZAWODOWE (PDF, 597.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY (DOC, 118 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SIWZ (DOC, 101.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2B DO SIWZ (DOC, 101.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2C DO SIWZ (DOC, 102.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ - WYKAZ PODWYKONAWCOW (DOC, 101.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ - WYKAZ OSOB (DOC, 93 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ - ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO (DOC, 445.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ - WZÓR UMOWY NA USŁUGI EDUKACYJNE - do cz.19,26 29 (DOC, 265 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY ORAZ ODRZUCENIU OFERTY - USŁUGI EDUKACYJNE (PDF, 1.8 MiB)
57 2014-11-28 2014-12-08 10:00:00 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na lata 2015-2016 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 76 KiB)
 • SIWZ (DOC, 665 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ (DOC, 458.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SIWZ (DOC, 459 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2B DO SIWZ (DOC, 459 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2C DO SIWZ (DOC, 460 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3A DO SIWZ (DOC, 441.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3B DO SIWZ (DOC, 442 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3C DO SIWZ (DOC, 442 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ (DOC, 495.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ (DOC, 445.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ (DOC, 443 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ (DOC, 447.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ (DOC, 445.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ (DOC, 447.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ (DOC, 444 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ (DOC, 480 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 12 DO SIWZ (DOC, 453.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 13 DO SIWZ (DOC, 462 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 14 DO SIWZ (DOC, 442.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 15 DO SIWZ (DOC, 442.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 16 DO SIWZ (DOC, 442.5 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 927.5 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE (PDF, 3.4 MiB)
58 2014-11-21 2014-11-27 10:00:00 Budowa boisk wielofunkcyjnych zewnętrznych na terenach szkół ponadgimnazjalnych powiatu strzelecko-drezdeneckiego rozstrzygnięty
 • ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (DOCX, 437.3 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 286.5 KiB)
59 2014-10-16 2014-10-24 10:00:00 DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ ŚCIEŻKI ZDROWIA I PLACU ZABAW ORAZ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ NA TERENIE POWIATU STRZELECKO-DREZDENECKIEGO, W MIEJSCOWOŚCI STRZELCE KRAJEŃSKIE. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu BZP (PDF, 288.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.8 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY (DOC, 169 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2a DO SIWZ (DOC, 174.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2b DO SIWZ (DOC, 170.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2c DO SIWZ (DOC, 169 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2d DO SIWZ (DOC, 170 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3A DO SIWZ (DOC, 155 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3B DO SIWZ (DOC, 155 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3C DO SIWZ (DOC, 155 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4A DO SIWZ - WZÓR UMOWY ZADANIE 1 I 2 (DOC, 188.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4B DO SIWZ - WZÓR UMOWY ZADANIE 3 I 4 (DOC, 183.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ (DOC, 156 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ - WYKAZ PODWYKONAWCÓW (DOC, 155 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 7A DO SIWZ - ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH ŚCIEŻKA ZDROWIA (PDF, 874.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 7B DO SIWZ - ZGŁOSZENIE PLAC ZABAW (PDF, 800.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 8A DO SIWZ (PDF, 442 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 8B DO SIWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 9A DO SIWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERT (DOC, 192 KiB)
60 2014-08-11 2014-08-27 10:00:00 Zakup materiałów na kurs spawacza - zajęcia praktyczne w ramach projektu pn.: „Akademia kompetencji zawodowych w powiecie strzelecko-drezdeneckim” rozstrzygnięty
 • ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (PDF, 1.1 MiB)
 • ZAŁACZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTY (DOCX, 81.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2- OŚWIADCZENIE WYKONAWCY (DOCX, 80.7 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 - WZÓR UMOWY (DOC, 125 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 4A - FORMULARZ CENOWY (DOC, 98 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 4C - FORMULARZ CENOWY (DOC, 96 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK A DO ZAPROSZENIA (DOC, 97 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK C DO ZAPROSZENIA (DOC, 97 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERT - ZAKUP MATERIAŁÓW NA KURS SPAWACZA (PDF, 297.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Strzelecko-Drezdenecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu