ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
61 2014-05-07 2014-05-19 10:00:00 Usługi edukacyjne w ramach projektu pn.: Akademia kompetencji zawodowych w powiecie strzelecko-drezdeneckim. rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI SZKOLENIOWE (PDF, 408.5 KiB)
 • SIWZ - usługi szkoleniowe (PDF, 789.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY (DOC, 117.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SIWZ (DOC, 101.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2B DO SIWZ (DOC, 101.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2C DO SIWZ (DOC, 102 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ - WYKAZ PODWYKONAWCÓW (DOC, 101.5 KiB)
 • ZAŁACZNIK NR 4 DO SIWZ - WYKAZ USŁUG (DOC, 92 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ - WYKAZ NARZĘDZI (DOC, 91 KiB)
 • ZAŁACZNIK NR 6 DO SIWZ - WYKAZ OSÓB (DOC, 93 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ - ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU (DOC, 103 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ- OŚWIADCZENIE O ZDAWALNOŚCI EGZAMINÓW (DOC, 91.5 KiB)
 • ZAŁACZNIK NR 9 DO SIWZ - WZÓR UMOWY NA USŁUGI EDUKACYJNE - cz. ... (DOC, 239.5 KiB)
 • ZAŁACZNIK NR 10 DO SIWZ - WZÓR UMOWY NA USŁUGI EDUKACYJNE - do cz. 18,19,20,21,25,26 (DOC, 262 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ (PDF, 6.6 MiB)
 • SIWZ - USŁUGI EDUKACYJNE - po zmianach 13.05.2014 (PDF, 794.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - usługi edukacyjne (PDF, 311.5 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY (PDF, 829.6 KiB)
 • ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 3.3 MiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERT I UNIEWAŻNIENIU - USŁUGI EDUKACYJNE (PDF, 540.5 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERT W CZĘŚCI NR 24 - USŁUGI SZKOLENIOWE (PDF, 349.8 KiB)
62 2014-04-23 2014-05-05 10:00:00 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków administracyjnych Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu BZP (PDF, 247.6 KiB)
 • SIWZ - dostawa gazu (PDF, 8.1 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ (DOC, 459 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ (DOC, 460 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1B DO SIWZ (DOC, 459 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SIWZ (DOC, 442.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2B DO SIWZ (DOC, 442 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2C DO SIWZ (DOC, 443 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ (PDF, 915.8 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ (PDF, 915.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ (DOC, 444 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ (DOC, 442.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 916.5 KiB)
63 2014-04-18 2014-04-28 10:00:00 Usługi koordynatorów szkolnych w ramach projektu pn.: Akademia kompetencji zawodowych w powiecie strzelecko-drezdeneckim. rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI KOORDYNATORÓW (PDF, 317.4 KiB)
 • SIWZ - usługi koordynatorów szkolnych (PDF, 655 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY (PDF, 353.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SIWZ (PDF, 231.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2B DO SIWZ (PDF, 231.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2C DO SIWZ (PDF, 464.4 KiB)
 • ZĄŁACZNIK NR 3 DO SIWZ - WYKAZ OSÓB (PDF, 318 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ - PROJEKT UMOWY (PDF, 515.4 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERT - USŁUGA KOORDYNATORÓW SZKOLNYCH (PDF, 341.5 KiB)
64 2014-04-14 2014-04-22 10:00:00 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków administracyjnych Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich. unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu BZP (DOC, 71.5 KiB)
 • SIWZ - dostawa gazu (PDF, 8.4 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ (DOC, 459 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ (DOC, 460 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1B DO SIWZ (DOC, 459 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SIWZ (DOC, 442.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2B DO SIWZ (DOC, 442.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2C DO SIWZ (DOC, 443 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ (PDF, 915.8 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ (PDF, 915.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ (DOC, 444.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ (DOC, 442.5 KiB)
 • Unieważnienie postępowania gaz (PDF, 545.5 KiB)
65 2014-04-02 2014-04-07 10:00:00 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAD. CZĘŚCIOWE NR 1 – OPRACOWANIE PRZEWODNIKA O TEMATYCE PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNEJ WRAZ Z MAPĄ ZAD. CZĘŚCIOWE NR 2 – ZAKUP FOTOGRAFII PRZYRODNICZYCH ZAD. CZĘŚCIOWE NR 3 – SKŁAD, ŁAMANIE TEKSTU I DRUK PRZEWODNIKA PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNEGO W RAMACH PROJEKTU PN: „PROMOCJA WALORÓW PRZYRODNICZYCH POWIATU STRZELECKO-DREZDENECKIEGO POPRZEZ OPRACOWANIE I WYDANIE PRZEWODNIKA PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNEGO” rozstrzygnięty
 • ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (PDF, 442.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPROSZENIA - FORMULARZ OFERTOWY (PDF, 543.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPROSZENIA - Opracowanie przewodnika o tematyce przyrodniczo-turystycznej wraz z mapą (PDF, 360.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPROSZENIA - zakup fotografii przyrodniczych (PDF, 360.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZAPROSZENIA - skład i druk przewodnika przyrodniczo-turystycznego (PDF, 360.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZAPROSZENIA - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY (PDF, 465.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 6 DO ZAPROSZENIA - PROJEKT UMOWY (PDF, 454.4 KiB)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (PDF, 1019 KiB)
 • Informacja o wyborze ofert (PDF, 1.1 MiB)
66 2014-03-27 2014-04-04 10:00:00 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 262.1 KiB)
 • SIWZ - usługi pocztowe (PDF, 9.5 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ (DOC, 458 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ (XLS, 47.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SIWZ (DOC, 442.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2B DO SIWZ (DOC, 442 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2C DO SIWZ (DOC, 442.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ (DOC, 450 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ (DOC, 450 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ (DOC, 444.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ (DOC, 442.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ (PDF, 2.4 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ (PDF, 170.7 KiB)
 • Odpowiedź na zapytania wykonawcy z dnia 01.04.2014r (PDF, 2 MiB)
 • Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług pocztowych (PDF, 554.3 KiB)
67 2014-03-25 2014-03-31 10:00:00 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAD. CZĘŚCIOWE NR 1 - DOSTAWA KOSTKI BRUKOWEJ I WYKONANIE NAWIERZCHNI SKATEPARKU ZAD. CZĘSCIOWE NR 2 - DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SKATEPARKU rozstrzygnięty
 • ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (PDF, 471.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPROSZENIA - FORMULARZ OFERTOWY (PDF, 298.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPROSZENIA- NAWIERZCHNIA (PDF, 179 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPROSZENIA - URZĄDZENIA (PDF, 180.8 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZAPROSZENIA- OŚWIADCZENIE WYKONAWCY (PDF, 236.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZAPROSZENIA - PROJEKT UMOWY (PDF, 476.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 6 DO ZAPROSZENIA - Szkic sytuacyjny (PDF, 1.2 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 7 DO ZAPROSZENIA - STWIO (PDF, 321.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 8 DO ZAPROSZENIA - ZGŁOSZENIE ROBÓT (PDF, 2.7 MiB)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (PDF, 266 KiB)
68 2014-03-25 2014-03-31 09:00:00 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Budowa skateparku – aktywność i integracja mieszkańców powiatu strzelecko-drezdeneckiego poprzez uprawianie sportów ekstremalnych”. rozstrzygnięty
 • ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (PDF, 945.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPROSZENIA (PDF, 954.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPROSZENIA (PDF, 587.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPROSZENIA (PDF, 522.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZAPROSZENIA (PDF, 554 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZAPROSZENIA (PDF, 2.7 MiB)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (PDF, 363.8 KiB)
69 2014-03-25 2014-03-28 09:00:00 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Termomodernizacja Zespołu Szkół Strzelcach Krajeńskich”. rozstrzygnięty
 • ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (PDF, 945.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPROSZENIA (PDF, 522.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZAPROSZENIA (PDF, 554 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPROSZENIA (PDF, 954 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPROSZENIA (PDF, 587.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZAPROSZENIA (PDF, 2.7 MiB)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (PDF, 341.4 KiB)
70 2014-03-14 2014-03-24 10:00:00 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich. unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 261.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 9.1 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ (PDF, 929.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ (PDF, 177.7 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SIWZ (PDF, 522.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2B DO SIWZ (PDF, 520.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2C DO SIWZ (PDF, 551.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ (PDF, 913.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ (PDF, 896.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ (PDF, 582.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ (PDF, 522.8 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ (PDF, 2.4 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ (PDF, 170.7 KiB)
 • Odpowiedź na uwagę wykonawcy - Usługi pocztowe - 17.03.2014r (PDF, 549 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ PO ZMIANACH (PDF, 176.1 KiB)
 • BZP Odpowiedź na zapytania wykonawcy z dnia 18.03.2014r (PDF, 2.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP z dnia 20.03.2014r (PDF, 237.1 KiB)
 • SIWZ - usługi pocztowe-po zmianach z dnia 20.03.2014r. (PDF, 9.5 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ PO ZMIANACH z dnia 20.03.2014r. (PDF, 175.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ po zmianach z dnia 20.03.2014r. (PDF, 170 KiB)
 • Unieważnienie postępowania Świadczenie usług pocztowych (PDF, 946.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Strzelecko-Drezdenecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu