ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
61 2014-04-02 2014-04-07 10:00:00 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAD. CZĘŚCIOWE NR 1 – OPRACOWANIE PRZEWODNIKA O TEMATYCE PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNEJ WRAZ Z MAPĄ ZAD. CZĘŚCIOWE NR 2 – ZAKUP FOTOGRAFII PRZYRODNICZYCH ZAD. CZĘŚCIOWE NR 3 – SKŁAD, ŁAMANIE TEKSTU I DRUK PRZEWODNIKA PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNEGO W RAMACH PROJEKTU PN: „PROMOCJA WALORÓW PRZYRODNICZYCH POWIATU STRZELECKO-DREZDENECKIEGO POPRZEZ OPRACOWANIE I WYDANIE PRZEWODNIKA PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNEGO” rozstrzygnięty
 • ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (PDF, 442.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPROSZENIA - FORMULARZ OFERTOWY (PDF, 543.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPROSZENIA - Opracowanie przewodnika o tematyce przyrodniczo-turystycznej wraz z mapą (PDF, 360.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPROSZENIA - zakup fotografii przyrodniczych (PDF, 360.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZAPROSZENIA - skład i druk przewodnika przyrodniczo-turystycznego (PDF, 360.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZAPROSZENIA - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY (PDF, 465.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 6 DO ZAPROSZENIA - PROJEKT UMOWY (PDF, 454.4 KiB)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (PDF, 1019 KiB)
 • Informacja o wyborze ofert (PDF, 1.1 MiB)
62 2014-03-27 2014-04-04 10:00:00 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 262.1 KiB)
 • SIWZ - usługi pocztowe (PDF, 9.5 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ (DOC, 458 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ (XLS, 47.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SIWZ (DOC, 442.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2B DO SIWZ (DOC, 442 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2C DO SIWZ (DOC, 442.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ (DOC, 450 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ (DOC, 450 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ (DOC, 444.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ (DOC, 442.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ (PDF, 2.4 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ (PDF, 170.7 KiB)
 • Odpowiedź na zapytania wykonawcy z dnia 01.04.2014r (PDF, 2 MiB)
 • Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług pocztowych (PDF, 554.3 KiB)
63 2014-03-25 2014-03-31 10:00:00 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAD. CZĘŚCIOWE NR 1 - DOSTAWA KOSTKI BRUKOWEJ I WYKONANIE NAWIERZCHNI SKATEPARKU ZAD. CZĘSCIOWE NR 2 - DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SKATEPARKU rozstrzygnięty
 • ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (PDF, 471.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPROSZENIA - FORMULARZ OFERTOWY (PDF, 298.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPROSZENIA- NAWIERZCHNIA (PDF, 179 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPROSZENIA - URZĄDZENIA (PDF, 180.8 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZAPROSZENIA- OŚWIADCZENIE WYKONAWCY (PDF, 236.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZAPROSZENIA - PROJEKT UMOWY (PDF, 476.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 6 DO ZAPROSZENIA - Szkic sytuacyjny (PDF, 1.2 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 7 DO ZAPROSZENIA - STWIO (PDF, 321.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 8 DO ZAPROSZENIA - ZGŁOSZENIE ROBÓT (PDF, 2.7 MiB)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (PDF, 266 KiB)
64 2014-03-25 2014-03-31 09:00:00 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Budowa skateparku – aktywność i integracja mieszkańców powiatu strzelecko-drezdeneckiego poprzez uprawianie sportów ekstremalnych”. rozstrzygnięty
 • ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (PDF, 945.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPROSZENIA (PDF, 954.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPROSZENIA (PDF, 587.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPROSZENIA (PDF, 522.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZAPROSZENIA (PDF, 554 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZAPROSZENIA (PDF, 2.7 MiB)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (PDF, 363.8 KiB)
65 2014-03-25 2014-03-28 09:00:00 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Termomodernizacja Zespołu Szkół Strzelcach Krajeńskich”. rozstrzygnięty
 • ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (PDF, 945.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPROSZENIA (PDF, 522.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZAPROSZENIA (PDF, 554 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPROSZENIA (PDF, 954 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPROSZENIA (PDF, 587.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZAPROSZENIA (PDF, 2.7 MiB)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (PDF, 341.4 KiB)
66 2014-03-14 2014-03-24 10:00:00 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich. unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 261.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 9.1 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ (PDF, 929.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ (PDF, 177.7 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SIWZ (PDF, 522.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2B DO SIWZ (PDF, 520.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2C DO SIWZ (PDF, 551.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ (PDF, 913.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ (PDF, 896.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ (PDF, 582.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ (PDF, 522.8 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ (PDF, 2.4 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ (PDF, 170.7 KiB)
 • Odpowiedź na uwagę wykonawcy - Usługi pocztowe - 17.03.2014r (PDF, 549 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ PO ZMIANACH (PDF, 176.1 KiB)
 • BZP Odpowiedź na zapytania wykonawcy z dnia 18.03.2014r (PDF, 2.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP z dnia 20.03.2014r (PDF, 237.1 KiB)
 • SIWZ - usługi pocztowe-po zmianach z dnia 20.03.2014r. (PDF, 9.5 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ PO ZMIANACH z dnia 20.03.2014r. (PDF, 175.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ po zmianach z dnia 20.03.2014r. (PDF, 170 KiB)
 • Unieważnienie postępowania Świadczenie usług pocztowych (PDF, 946.1 KiB)
67 2014-03-06 2014-03-28 10:00:00 Termomodernizacja Zespołu Szkół w Strzelcach Krajeńskich. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 425.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 752.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ (PDF, 459.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ (PDF, 4.1 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SIWZ (PDF, 364.7 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2B DO SIWZ (PDF, 365.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2C DO SIWZ (PDF, 466.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ (PDF, 474 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ (PDF, 493 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ (PDF, 466.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ (PDF, 364.8 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ (PDF, 9.1 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ (PDF, 518.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ - Projekt Budowlany i BIOZ (PDF, 113.3 KiB)
 • 1 - schemat docieplenia i kolorystyki - elewacja południowa budynku dydaktycznego (PDF, 4.1 MiB)
 • 2 - schemat docieplenia i kolorystyki - elewacja północna budynku dydaktycznego (PDF, 2.5 MiB)
 • 3 - schemat docieplenia i kolorystyki - elewacja południowa sali sportowej i stołówki (PDF, 1.1 MiB)
 • 4 - schemat docieplenia i kolorystyki - elewacja zachodnia sali sportowej i stołowki (PDF, 1.6 MiB)
 • 5 - schemat docieplenia i kolorystyki - elewacja wschodnia (PDF, 908.5 KiB)
 • 6 - schemat docieplenia i kolorystyki - elewacja zachodnia (PDF, 963.3 KiB)
 • 7 - schemat docieplenia ściany (PDF, 342 KiB)
 • 8 - schemat otworów w ścianie (PDF, 303.9 KiB)
 • 9 - schemat mocowania płyt styropianowych (PDF, 276.2 KiB)
 • 10 - schemat osadzenia podokiennika (PDF, 385.6 KiB)
 • 11 - schemat profilu narożnego zewnętrznego (PDF, 313.9 KiB)
 • 12 - schemat izolacji pionowej (PDF, 268.6 KiB)
 • 13 - schemat profili dylatacyjnych (PDF, 299.7 KiB)
 • 14 - schemat ocieplenia elementu attyki z dachem (PDF, 388.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ - STWiOR (PDF, 92.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ - Decyzja pozwolenie na budowę (PDF, 751.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 12 DO SIWZ - Decyzja LWKZ (PDF, 1.3 MiB)
 • BIP - Odpowiedź na zapytanie wykonawcy (PDF, 549.8 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie wykonawcy - Termomodernizacja ZS w Strzelcach Krajeńskich - 14.03.2014r (PDF, 551.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty i odrzuceniu oferty Termomodernizacja (PDF, 885.5 KiB)
68 2014-02-11 2014-03-04 09:00:00 Zakup urządzeń interaktywnych w ramach projektu pn.: ”Zainwestuj w swoją przyszłość”. rozstrzygnięty
 • ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (DOC, 154.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK A - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (DOC, 176 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY (DOC, 121 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY (DOC, 116.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 - WZÓR UMOWY (DOC, 142 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 - INFORMACJA O PARAMETRACH SPRZETU (DOC, 175 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 - FORMULARZ CENOWY (DOC, 121 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERT - ZAKUP URZADZEŃ INTERAKTYWNYCH (PDF, 225.6 KiB)
69 2014-02-11 2014-02-21 10:00:00 Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usług zarządzania projektem w podziale na 8 zadań częściowych, w ramach projektu pn.: Rozwijanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 78 KiB)
 • SIWZ (DOC, 215 KiB)
 • FORMULARZ OFERTOWY (DOC, 109 KiB)
 • OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU I BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA (DOC, 93 KiB)
 • OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ (DOC, 99.5 KiB)
 • WYKAZ OSÓB (DOC, 93 KiB)
 • WYKAZ USŁUG (DOC, 95.5 KiB)
 • WZÓR UMOWY (DOC, 203 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOC, 86.5 KiB)
 • Uzasadnienie zmiany ogłoszenia o zamówieniu (DOC, 86.5 KiB)
 • SIWZ po zmianach (DOC, 218 KiB)
 • Informacja o wyborze ofert i wykluczeniu oferty (PDF, 2 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Strzelecko-Drezdenecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu