ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-07-10 2018-07-25 10:00:00 Malowanie elewacji budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku oraz ciągów korytarzowych wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi unieważniony
 • Ogłoszenie nr 586551 (PDF, 604.3 KiB)
 • SIWZ MALOWANIE BUDYNKU ZSP W DREZDENKU (DOCX, 534.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 2.2. DO SIWZ KOSZTORYS OFERTOWY (XLS, 45.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4.1. DO SIWZ (PDF, 779.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.1. DO SIWZ PROJEKT BUDOWLANY (ZIP, 3.2 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.2. DO SIWZ PROJEKT WYKONAWCZY (ZIP, 3.4 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.3. DO SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT (PDF, 195.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.4. DO SIWZ STWIOR (PDF, 147.4 KiB)
 • INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO PO OTWARCIU OFERT - RG.272.14.2018 (PDF, 358.3 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NR RG.272.14.2018 (PDF, 3.6 MiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA NR RG.272.14.2018 (PDF, 211.5 KiB)
2 2018-07-07 2018-07-23 10:00:00 Przebudowa drogi powiatowej nr 1373F, ul. Gdańska w Strzelcach Krajeńskich unieważniony
 • Ogłoszenie nr 585503 (PDF, 588.9 KiB)
 • SIWZ Przebudowa ul. Gdańskiej w Strzelcach Krajeńskich (DOCX, 501.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2.2 DO SIWZ (PDF, 69.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4.1. DO SIWZ (PDF, 780.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.1. DO SIWZ (PDF, 891.7 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.1. DO SIWZ (ZIP, 6.2 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.2. DO SIWZ (ZIP, 5.7 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.3. DO SIWZ (PDF, 68.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.4. DO SIWZ (ZIP, 4.6 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.5. DO SIWZ (PDF, 181.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.6. DO SIWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.7. DO SIWZ (PDF, 256.3 KiB)
 • INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO PO OTWARCIU OFERT - RG.272.13.2018.pdf (PDF, 496.7 KiB)
 • INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - RG.272.13.2018 (PDF, 191.9 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - RG.272.13.2018 (PDF, 2.3 MiB)
3 2018-06-20 2018-07-06 10:00:00 Malowanie elewacji budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku oraz ciągów korytarzowych wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi. unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu nr 576240 (PDF, 602.6 KiB)
 • SIWZ MALOWANIE BUDYNKU ZSP W DREZDENKU (DOCX, 534.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 2.2. DO SIWZ KOSZTORYS OFERTOWY (XLS, 45.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 4.1. DO SIWZ (PDF, 779 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.1. DO SIWZ PROJEKT BUDOWLANY (ZIP, 3.2 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.2. DO SIWZ PROJEKT WYKONAWCZY (ZIP, 3.4 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.3. DO SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT (PDF, 195.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.4. DO SIWZ STWIOR (PDF, 147.4 KiB)
 • INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO Z DNIA 06.07.2018R. - RG.272.11.2018 (PDF, 175.6 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - RG.272.11.2018 (PDF, 3.5 MiB)
 • INFORMACJA ZAMAWIJĄCEGO O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - RG.272.11.2018 (PDF, 201.3 KiB)
4 2017-12-04 2017-12-19 10:00:00 „BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH WRAZ Z UKŁADEM KOMUNIKACYJNYM NA DZ. NR 445/88 W MIEJSCOWOŚCI STRZELCE KRAJEŃSKIE” unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu nr 626951 (PDF, 570 KiB)
 • SIWZ BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW (DOCX, 538.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 2.2. DO SIWZ -FORMULARZ CENOWY KOSZTORYS OFERTOWY BRANŻA ZIELENI (XLS, 35.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 2.3. DO SIWZ -FORMULARZ CENOWY KOSZTORYS OFERTOWY BRANŻA BUDOWLANA (XLS, 38 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 4.1. DO SIWZ- CZĘŚĆ 1 (PDF, 765.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 4.2. DO SIWZ- CZĘŚĆ 2 (PDF, 754.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.1. DO SIWZ DECYZJA - POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PDF, 1.7 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.2. PROJEKT BUDOWLANY - BRANŻA BUDOWLANA (ZIP, 14.6 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.3. PROJEKT WYKONAWCZY - BRANŻA BUDOWLANA (ZIP, 13.7 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.4. DO SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT - BRANŻA BUDOWLANA (PDF, 408 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.5. DO SIWZ -STWIOR - BRANŻA BUDOWLANA (ZIP, 5.4 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.6. DO SIWZ PROJEKT WYKONAWCZY - BRANŻA ZIELENI (ZIP, 949.8 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.7. DO SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA ZIELENI - GOSPODARKA DRZEWOSTANEM (PDF, 505.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.8. DO SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA ZIELENI - NASADZENIA ZASTĘPCZE (PDF, 345.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.9. DO SIWZ STWIOR - BRANŻA ZIELENI (ZIP, 243.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.10. DO SIWZ INFORMACJE DO PLANU BIOZ (PDF, 363.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.11. DECYZJA POZWOLENIE NA WYCINKĘ DRZEW WRAZ Z DECYZJAMI ZMIENIAJĄCYMI (PDF, 3.5 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.12. SZACUNEK BRAKARSKI WRAZ Z WYCENĄ BRAKARSKĄ DREWNA DO WYCINKI (PDF, 2.6 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.13. DO SIWZ DECYZJA LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW (PDF, 1.3 MiB)
 • INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO PO OTWARCIU OFERT - RG.272.10.2017 (PDF, 532.6 KiB)
 • Ogłoszenie nr 500082110 o unieważnieniu postępowania (PDF, 432.3 KiB)
 • UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA RG.272.10.2017 (PDF, 632 KiB)
5 2017-08-04 2017-08-21 10:00:00 Przebudowa drogi powiatowej nr 1363F na odcinku Rąpin-Gościm unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu Rąpin-Gościm (PDF, 6 MiB)
 • SIWZ Przebudowa drogi powiatowej nr 1363F na odcinku Rąpin-Gościm (RTF, 75.5 MiB)
 • SIWZ Przebudowa drogi powiatowej nr 1363F na odcinku Rąpin-Gościm (PDF, 14.7 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK 2.2. DO SIWZ (PDF, 555.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 2.3. DO SIWZ (PDF, 538.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 4.1. DO SIWZ (PDF, 1022.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.1. DO SIWZ (ZIP, 14 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.2. DO SIWZ (PDF, 898 KiB)
 • ZAŁĄCZNIKI 5.2. 5.3. DO SIWZ (ZIP, 4.6 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.4. DO SIWZ (PDF, 535.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.5. DO SIWZ (PDF, 379.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.6. DO SIWZ (ZIP, 5.4 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.7. DO SIWZ (ZIP, 3 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.8. DO SIWZ (ZIP, 4.2 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.9. DO SIWZ (ZIP, 431.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.10. DO SIWZ (PDF, 4.8 MiB)
 • ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY RG.272.6.2017 - 17.08.2017R. (PDF, 450.5 KiB)
 • INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO PO OTWARCIU OFERT - RG.272.6.2017 (PDF, 869.4 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - RG.272.6.2017 (PDF, 363.9 KiB)
6 2016-08-17 2016-08-19 10:00:00 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez remont drogi powiatowej nr 1362F Gościm - Lubiatów – Sowia Góra etap I” unieważniony
 • zaproszenie do złożenia oferty (DOCX, 431.2 KiB)
 • załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 436.4 KiB)
 • załącznik nr 2 formularz ofertowy (DOCX, 427.9 KiB)
 • załącznik nr 3 do zaproszenia umowa (DOCX, 435.5 KiB)
 • załącznik nr 4 do zaproszenia rozporządzenie (PDF, 1.3 MiB)
 • załącznik nr 5 do zaproszenia karta oceny merytorycznej (PDF, 1 MiB)
 • załącznik nr 6 do zaproszenia instrukcja wypełniania wniosku (PDF, 5.9 MiB)
 • załącznik nr 7 do zaproszenia wzór wniosku (PDF, 1.1 MiB)
7 2016-04-26 2016-05-10 15:00:00 Usuwanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego i ich przechowywanie w strzeżonym porcie, przystani lub na strzeżonym parkingu w przypadkach i na zasadach określonych w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1240) unieważniony
 • Zaproszenie do składania ofert (DOCX, 17.4 KiB)
 • Uchwała (PDF, 430.1 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 55 KiB)
 • Umowa - projekt (DOC, 70 KiB)
 • unieważnienie postępowania (PDF, 360.3 KiB)
8 2015-05-22 2015-06-03 15:30:00 „Usuwanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego i ich przechowywanie w strzeżonym porcie, przystani lub na strzeżonym parkingu w przypadkach i na zasadach określonych w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1240)” unieważniony
 • Zaproszenie do składania ofert (DOCX, 16.9 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 57 KiB)
 • Umowa - projekt (DOC, 75 KiB)
 • Uchwała II.15.2014 (PDF, 426.5 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 358 KiB)
9 2014-04-14 2014-04-22 10:00:00 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków administracyjnych Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich. unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu BZP (DOC, 71.5 KiB)
 • SIWZ - dostawa gazu (PDF, 8.4 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ (DOC, 459 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ (DOC, 460 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1B DO SIWZ (DOC, 459 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SIWZ (DOC, 442.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2B DO SIWZ (DOC, 442.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2C DO SIWZ (DOC, 443 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ (PDF, 915.8 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ (PDF, 915.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ (DOC, 444.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ (DOC, 442.5 KiB)
 • Unieważnienie postępowania gaz (PDF, 545.5 KiB)
10 2014-03-14 2014-03-24 10:00:00 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich. unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 261.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 9.1 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ (PDF, 929.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ (PDF, 177.7 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SIWZ (PDF, 522.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2B DO SIWZ (PDF, 520.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2C DO SIWZ (PDF, 551.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ (PDF, 913.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ (PDF, 896.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ (PDF, 582.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ (PDF, 522.8 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ (PDF, 2.4 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ (PDF, 170.7 KiB)
 • Odpowiedź na uwagę wykonawcy - Usługi pocztowe - 17.03.2014r (PDF, 549 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ PO ZMIANACH (PDF, 176.1 KiB)
 • BZP Odpowiedź na zapytania wykonawcy z dnia 18.03.2014r (PDF, 2.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP z dnia 20.03.2014r (PDF, 237.1 KiB)
 • SIWZ - usługi pocztowe-po zmianach z dnia 20.03.2014r. (PDF, 9.5 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ PO ZMIANACH z dnia 20.03.2014r. (PDF, 175.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ po zmianach z dnia 20.03.2014r. (PDF, 170 KiB)
 • Unieważnienie postępowania Świadczenie usług pocztowych (PDF, 946.1 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Strzelecko-Drezdenecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu