Zamówienia publiczne w toku - Powiat Strzelecko-Drezdenecki
ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-07-10 2018-07-25 10:00:00 Malowanie elewacji budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku oraz ciągów korytarzowych wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w toku
 • Ogłoszenie nr 586551 (PDF, 604.3 KiB)
 • SIWZ MALOWANIE BUDYNKU ZSP W DREZDENKU (DOCX, 534.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 2.2. DO SIWZ KOSZTORYS OFERTOWY (XLS, 45.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4.1. DO SIWZ (PDF, 779.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.1. DO SIWZ PROJEKT BUDOWLANY (ZIP, 3.2 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.2. DO SIWZ PROJEKT WYKONAWCZY (ZIP, 3.4 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.3. DO SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT (PDF, 195.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.4. DO SIWZ STWIOR (PDF, 147.4 KiB)
 • INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO PO OTWARCIU OFERT - RG.272.14.2018 (PDF, 358.3 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NR RG.272.14.2018 (PDF, 3.6 MiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA NR RG.272.14.2018 (PDF, 211.5 KiB)
2 2018-07-07 2018-07-23 10:00:00 Przebudowa drogi powiatowej nr 1373F, ul. Gdańska w Strzelcach Krajeńskich w toku
 • Ogłoszenie nr 585503 (PDF, 588.9 KiB)
 • SIWZ Przebudowa ul. Gdańskiej w Strzelcach Krajeńskich (DOCX, 501.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2.2 DO SIWZ (PDF, 69.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4.1. DO SIWZ (PDF, 780.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.1. DO SIWZ (PDF, 891.7 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.1. DO SIWZ (ZIP, 6.2 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.2. DO SIWZ (ZIP, 5.7 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.3. DO SIWZ (PDF, 68.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.4. DO SIWZ (ZIP, 4.6 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.5. DO SIWZ (PDF, 181.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.6. DO SIWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.7. DO SIWZ (PDF, 256.3 KiB)
 • INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO PO OTWARCIU OFERT - RG.272.13.2018.pdf (PDF, 496.7 KiB)
 • INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - RG.272.13.2018 (PDF, 191.9 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - RG.272.13.2018 (PDF, 2.3 MiB)
3 2018-06-20 2018-07-06 10:00:00 Malowanie elewacji budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku oraz ciągów korytarzowych wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi. w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu nr 576240 (PDF, 602.6 KiB)
 • SIWZ MALOWANIE BUDYNKU ZSP W DREZDENKU (DOCX, 534.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 2.2. DO SIWZ KOSZTORYS OFERTOWY (XLS, 45.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 4.1. DO SIWZ (PDF, 779 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.1. DO SIWZ PROJEKT BUDOWLANY (ZIP, 3.2 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.2. DO SIWZ PROJEKT WYKONAWCZY (ZIP, 3.4 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.3. DO SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT (PDF, 195.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.4. DO SIWZ STWIOR (PDF, 147.4 KiB)
 • INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO Z DNIA 06.07.2018R. - RG.272.11.2018 (PDF, 175.6 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - RG.272.11.2018 (PDF, 3.5 MiB)
 • INFORMACJA ZAMAWIJĄCEGO O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - RG.272.11.2018 (PDF, 201.3 KiB)
4 2018-05-30 2018-06-15 10:00:00 Remont dróg powiatowych polegający na położeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na terenie powiatu strzelecko – drezdeneckiego w 2018 r. w toku
 • Ogłoszenie nr 566008 (PDF, 598.1 KiB)
 • SIWZ REMONTY DRÓG POWIATOWYCH (DOCX, 520.9 KiB)
 • Załącznik 2.2. do SIWZ Formularz cenowy – kosztorys ofertowy część 1 (PDF, 504.6 KiB)
 • Załącznik 2.3. do SIWZ Formularz cenowy – kosztorys ofertowy część 2 (PDF, 498.5 KiB)
 • Załącznik 2.4. do SIWZ Formularz cenowy – kosztorys ofertowy część 3 (PDF, 507.2 KiB)
 • Załącznik 2.5. do SIWZ Formularz cenowy – kosztorys ofertowy część 4 (PDF, 510.1 KiB)
 • Załącznik 4.1. do SIWZ (PDF, 746.1 KiB)
 • Załącznik 5.1. do SIWZ Zgłoszenia robót remontów dróg powiatowych (PDF, 3.8 MiB)
 • Załącznik 5.2. do SIWZ Projekt wykonawczy remontu odcinka drogi powiatowej nr 1363F w m. Rąpin (ZIP, 4.7 MiB)
 • Załącznik 5.3. do SIWZ Przedmiar robót remontu odcinka drogi powiatowej nr 1363F w m. Rąpin (PDF, 273.3 KiB)
 • Załącznik 5.4. do SIWZ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót remontu odcinka drogi powiatowej nr 1363F w m. Rąpin (ZIP, 1.6 MiB)
 • Załącznik 5.5. do SIWZ Projekt wykonawczy remontu odcinka drogi powiatowej nr 1364F Przyłęg – Górki Noteckie – etap I na odcinku od km 0+000 do km 0+500 (ZIP, 3 MiB)
 • Załącznik 5.6. do SIWZ Przedmiar robót remontu odcinka drogi powiatowej nr 1364F Przyłęg – Górki Noteckie – etap I na odcinku od km 0+000 do km 0+500 (PDF, 268.8 KiB)
 • Załącznik 5.7. do SIWZ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót remontu odcinka drogi powiatowej nr 1364F Przyłęg – Górki Noteckie – etap I (ZIP, 1.7 MiB)
 • Załącznik 5.8. do SIWZ Projekt wykonawczy remontu odcinka drogi powiatowej nr 1378F Bobrówko – Tuczno - etap I na odcinku km 1+425 do km 1+600 (ZIP, 11 MiB)
 • Załącznik 5.9. do SIWZ Przedmiar robót remontu odcinka drogi powiatowej nr 1378F Bobrówko – Tuczno - etap I na odcinku km 1+425 do km 1+600 (PDF, 409.7 KiB)
 • Załącznik 5.10. do SIWZ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót remontu odcinka drogi powiatowej nr 1378F Bobrówko – Tuczno - etap I na odcinku km 1+425 do km 1+600 (ZIP, 1.1 MiB)
 • Załącznik 5.11. do SIWZ Projekt wykonawczy remontu odcinka drogi powiatowej nr 1371F w miejscowości Osiek (ZIP, 2.4 MiB)
 • Załącznik 5.12. do SIWZ Przedmiar robót remontu odcinka drogi powiatowej nr 1371F w miejscowości Osiek (PDF, 411.4 KiB)
 • Załącznik 5.13. do SIWZ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót remontu odcinka drogi powiatowej nr 1371F w miejscowości Osiek (ZIP, 1.7 MiB)
 • INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO PO OTWARCIU OFERT - RG.272.10.2018 (PDF, 946.6 KiB)
 • OGŁOSZENIE NR 500140899-N-2018 O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI NR 3 POSTĘPOWANIA RG.272.10.2018 (PDF, 3 MiB)
 • INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI NR 3 - POSTĘPOWANIA RG.272.10.2018 (PDF, 409 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERT W ZAKRESIE ZADANIA CZĘŚCIOWEGO NR 1,2 I 4 - POSTĘPOWANIE NR RG.272.10.2018 (PDF, 966.7 KiB)
5 2018-05-28 2018-06-13 10:00:00 Remont drogi powiatowej nr 1360F na odcinku Błotno – Pławin w km 10+972 – 11+022 wraz z mostem w ciągu tej drogi w km 11+021 w toku
 • Ogłoszenie nr 564659 (PDF, 556.6 KiB)
 • SIWZ REMONT DROGI BŁOTNO-PŁAWIN (DOCX, 523.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2.2. DO SIWZ Kosztorys ofertowy (PDF, 461.7 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2.2. DO SIWZ c.d. Kosztorys ofertowy (PDF, 679.7 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4.1. DO SIWZ (PDF, 746.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.1. DO SIWZ zgłoszenie robót (PDF, 1.1 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.2. DO SIWZ Branża drogowa (ZIP, 5.6 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.2. DO SIWZ Branża mostowa (ZIP, 3.4 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.3. DO SIWZ Przedmiar robót (PDF, 376.8 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.3. DO SIWZ c.d. Przedmiar robót (PDF, 458.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.4. DO SIWZ Specyfikacja (ZIP, 761.2 KiB)
 • INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO - RG.272.9.2018 (PDF, 174 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NR 500134436-N-2018 (PDF, 2.5 MiB)
 • INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - RG.272.9.2018 (PDF, 193.1 KiB)
6 2018-04-04 2018-04-13 10:00:00 Dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków powiatu strzelecko – drezdeneckiego do zgodności z modelem pojęciowym, określonym w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków. w toku
 • Ogłoszenie nr 539766 - Dostosowanie bazy danych (PDF, 549.5 KiB)
 • SIWZ - Dostosowanie baz danych (DOCX, 520.8 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 4.1. DO SIWZ (PDF, 608.8 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.1. DO SIWZ (PDF, 377.1 KiB)
 • INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO PO OTWARCIU OFERT - RG.272.7.2018 (PDF, 568.6 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - RG.272.7.2018 (PDF, 636.6 KiB)
7 2018-03-22 2018-04-06 10:00:00 Przebudowa drogi powiatowej nr 1376F w miejscowości Bobrówko w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu nr 535309 Bobrówko (PDF, 550.9 KiB)
 • SIWZ droga Bobrówko (DOCX, 526.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2.2. DO SIWZ Kosztorys ofertowy (XLSX, 24 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4.1. DO SIWZ (PDF, 751.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.1. DO SIWZ Zgłoszenie robót wraz z oświadczeniem (PDF, 1.7 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.2. DO SIWZ Projekt wykonawczy (ZIP, 4.4 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.3. DO SIWZ Obmiar (PDF, 2.4 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.3. DO SIWZ Przedmiar robót (PDF, 238.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.4. DO SIWZ STWIOR (ZIP, 21.5 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.5. DO SIWZ SOR (ZIP, 3.5 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.6. DO SIWZ TOR (ZIP, 8.4 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.7. DO SIWZ Decyzja zatwierdzająca stałą organizacje ruchu (PDF, 435.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.8. DO SIWZ OPINIA DOT. WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH (PDF, 254.2 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy - 28.03.2018r..pdf (PDF, 243 KiB)
 • ODPOWIEDŹ Z DNIA 04.04.2018R. NA ZAPYTANIE WYKONAWCY (PDF, 265.8 KiB)
 • INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO PO OTWARCIU OFERT - RG.272.6.2018 (PDF, 563.9 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - RG.272.6.2018 (PDF, 591.8 KiB)
8 2018-02-22 2018-03-02 10:00:00 BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH NA LATA 2018-2019: ROBOTY UTRZYMANIOWE I AWARYJNE w toku
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 522032-N-2018 (PDF, 4.9 MiB)
 • SIWZ - BIEZACE UTRZYMANIE DROG NA LATA 2018-2019 - ROBOTY UTRZYMANIOWE I AWARYJNE (DOCX, 524.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 4.2. DO SIWZ projekt umowy (PDF, 504.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.1. DO SIWZ WYKAZ DO BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH (PDF, 423.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.5. DO SIWZ OST D-10.10.01d Wiosenne utrzymanie dróg (PDF, 248.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.6. DO SIWZ OST D-10.10.01f Jesienne utrzymanie dróg (PDF, 238.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.7. DO SIWZ OST D-10.10.01e Letnie utrzymanie dróg (PDF, 251 KiB)
 • INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO PO OTWARCIU OFERT - RG.272.5.2018 (PDF, 363.3 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - RG.272.5.2018 (PDF, 515.4 KiB)
9 2018-01-29 2018-02-08 10:00:00 BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH NA LATA 2018-2019 w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu nr 510893 (PDF, 575.7 KiB)
 • SIWZ Bieżące utrzymanie dróg 2018-2019 (DOCX, 547 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 4.1. DO SIWZ projekt umowy - część 1 (PDF, 500.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 4.2. DO SIWZ projekt umowy - część 2 (PDF, 504.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 4.3. DO SIWZ projekt umowy - część 3 (PDF, 502.7 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 4.4. DO SIWZ projekt umowy - część 4 (PDF, 502.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.5. DO SIWZ OST D-10.10.01d Wiosenne utrzymanie dróg (PDF, 248.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.6. DO SIWZ OST D-10.10.01f Jesienne utrzymanie dróg (PDF, 238.9 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NR 500023439-N-2018 Z DNIA 31.01.2018R. (PDF, 1.5 MiB)
 • SIWZ - Biezace_utrzymanie drog - 2018-2019 - po zmianach z dnia 31.01.2018r. (DOCX, 546.9 KiB)
 • ODPOWIEDŹ Z DNIA 1.02.2018R. NA ZAPYTANIA WYKONAWCY (PDF, 2 MiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NR 500024700-N-2018 Z DNIA 1.02.2018R (PDF, 7.9 MiB)
 • SIWZ - BIEZACE UTRZYMANIE DROG - 2018-2019 - PO ZMIANACH Z 01.02.2018R (DOCX, 546.2 KiB)
 • UCHWAŁA NR 91-2016 ZARZĄDU POWIATU STRZELECKO-DREZDENECKIEGO (PDF, 786.4 KiB)
 • ODPOWIEDŹ Z DNIA 2.02.2018R. NA ZAPYTANIA WYKONAWCY (PDF, 400.4 KiB)
 • INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO PO OTWARCIU OFERT - RG.272.2.2018 (PDF, 1.4 MiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 3 - RG.272.2.2018 (PDF, 829.5 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1 I 4 ORAZ UNIEWAŻNIENIU W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 2- RG.272.2.2018 (PDF, 1.6 MiB)
 • OGŁOSZENIE NR 500039013-N-2018 O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI NR 2 (PDF, 2 MiB)
10 2018-01-05 2018-01-22 10:00:00 "BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH WRAZ Z UKŁADEM KOMUNIKACYJNYM NA DZ. NR 445/88 W MIEJSCOWOŚCI STRZELCE KRAJEŃSKIE" w toku
 • OGŁOSZENIE NR 501751 (PDF, 573.1 KiB)
 • SIWZ BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW (DOCX, 549.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 2.2. DO SIWZ - FORMULARZ CENOWY KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA ZIELENI (XLS, 35.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 2.3. DO SIWZ - FORMULARZ CENOWY KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA BUDOWLANA (XLS, 38 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 4.1. DO SIWZ - CZĘŚĆ 1 (PDF, 674.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 4.2. DO SIWZ - CZĘŚĆ 2 (PDF, 703.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.1. DO SIWZ DECYZJA - POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PDF, 1.7 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.2. PROJEKT BUDOWLANY - BRANŻA BUDOWLANA (ZIP, 14.6 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.3. PROJEKT WYKONAWCZY - BRANŻA BUDOWLANA (ZIP, 13.6 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.4. DO SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT - BRANŻA BUDOWLANA (PDF, 408 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.5. DO SIWZ STWIOR - BRANŻA BUDOWLANA (ZIP, 5.4 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.6. DO SIWZ PROJEKT WYKONAWCZY - BRANŻA ZIELENI (ZIP, 947.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.7. DO SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT - BRANŻA ZIELENI - GOSPODARKA DRZEWOSTANEM (PDF, 505.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.8. DO SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT - BRANŻA ZIELENI - NASADZENIA ZASTĘPCZE (PDF, 345.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.9. DO SIWZ STWIOR - BRANŻA ZIELENI (ZIP, 242.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.10. DO SIWZ INFORMACJE DO PLANU BIOZ (PDF, 363.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.11. DECYZJA POZWOLENIE NA WYCINKĘ DRZEW WRAZ Z DECYZJAMI ZMIENIAJĄCYMI (PDF, 3.5 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.12. SZACUNEK BRAKARSKI WRAZ Z WYCENĄ BRAKARSKĄ DREWNA DO WYCINKI (PDF, 2.6 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.13. DO SIWZ DECYZJA LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW (PDF, 1.3 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500006740 (PDF, 338.4 KiB)
 • SIWZ BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW po zmianie z dnia 9.01.2018r. (DOCX, 550.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 4.1. DO SIWZ- CZĘŚĆ 1 po zmianie (PDF, 673.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 4.2. DO SIWZ- CZĘŚĆ 2 po zmianie (PDF, 662.5 KiB)
 • INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO PO OTWARCIU OFERT - RG.272.1.2018 (PDF, 863.4 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERT W ZAKRESIE ZADANIA CZĘŚCIOWEGO NR 1 I 2 - RG.272.1.2018 (PDF, 960.2 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Strzelecko-Drezdenecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu