ˆ

Zamówienia publiczne do 30 000 Euro

Filtr listy informacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-02-19 2018-02-23 10:00:00 Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Strzelcach Krajeńskich archiwalne
 • Zaproszenie do składania ofert nr RG. 271.4.2018 z dnia 19 lutego 2018r. (PDF, 754.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 - wzór umowy (DOC, 53.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - formularz ofertowy (DOC, 41 KiB)
2 2018-01-15 2018-01-22 10:00:00 Oferta na opracowanie dokumentacji technicznej dla miejsca do ćwiczeń praktycznych zajęć hotelarskich w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku archiwalne
 • Zapytanie dot. opracowania dokumentacji dla miejsca do ćwiczeń praktycznych zajęć hotelarskich w Zespole Szkół w Drezdenku (PDF, 615.7 KiB)
3 2018-01-15 2018-01-22 10:00:00 Oferta na opracowanie dokumentacji technicznej wiaty dla pracowni budowlanej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku archiwalne
 • Zapytanie dot. opracowania dokumentacji wiaty przy Zespole Szkół w Drezdenku (PDF, 652.9 KiB)
4 2018-01-10 2018-01-22 10:00:00 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji pn.: ,,Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z układem komunikacyjnym na dz. nr 445/88 w Strzelcach Krajeńskich". archiwalne
 • Zapytanie ofertowe nr RG.271.1.2018 z dnia 10 stycznia 2018r. (PDF, 1.7 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (DOC, 462.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (DOC, 458 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH (DOC, 458.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (DOCX, 456.7 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (DOC, 462.5 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Z DNIA 23 stycznia 2018r. (PDF, 563.8 KiB)
5 2017-12-04 2017-12-13 14:00:00 „Wykonanie i dostawa nowych tablic rejestracyjnych oraz odbiór i zniszczenie wycofanych tablic rejestracyjnych w roku 2018” archiwalne
 • OGŁOSZENIE (DOCX, 19.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 (DOCX, 18.8 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2 (DOCX, 13.8 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 (DOCX, 14.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 (DOCX, 21.8 KiB)
 • informacja o wyborze oferty (PDF, 196.8 KiB)
6 2017-11-15 2017-11-23 10:00:00 Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1371F Bierzwnik – Kolsk – Dobiegniew na odcinku Dobiegniew – Osiek km 0+000-0+965,539” archiwalne
 • ZAPYTANIE OFERTOWE RG.271.11.2017 (PDF, 1.3 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (DOC, 449.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (DOC, 445 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH (DOC, 444 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (DOC, 528 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (DOC, 449.5 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - RG.271.11.2017 (PDF, 770.4 KiB)
7 2017-06-05 2017-06-30 13:00:00 „Oferta na opracowanie Uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów położonych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie, stanowiących własność osób fizycznych wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko dla projektu planu, inwentaryzacji stanu lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa zlokalizowanych w granicach administracyjnych powiatu strzelecko–drezdeneckiego” archiwalne
 • Zapytanie ofertowe (DOC, 85 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOC, 40 KiB)
 • Załącznik nr 2 - wykaz wykonanych usług (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - umowa (projekt) (DOC, 88 KiB)
 • Załącznik nr 1 - do umowy (DOC, 145 KiB)
 • zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 315.5 KiB)
8 2017-05-18 2017-05-31 15:00:00 Usuwanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego i ich przechowywanie w strzeżonym porcie, przystani lub na strzeżonym parkingu w przypadkach i na zasadach określonych w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 656) archiwalne
 • Zaproszenie do składania ofert (DOCX, 17.7 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 55.5 KiB)
 • Umowa - projekt (DOC, 71 KiB)
 • Uchwała XX.138.2016 (PDF, 427.7 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 281.7 KiB)
9 2017-05-08 2017-05-16 10:00:00 ,,Pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją inwestycji pn.: Głęboka modernizacja energetyczna warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Biedrzyckiego w Strzelcach Krajeńskich”. archiwalne
 • Zapytanie ofertowe nr RG.271.7.2017 (PDF, 1.8 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (DOC, 65.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (PDF, 617.8 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH (PDF, 605.1 KiB)
 • 	ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (PDF, 919.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (DOC, 65.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 6 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (PDF, 497.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 7 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (DOC, 60.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym nr RG.271.7.2017 (PDF, 335.9 KiB)
10 2017-04-19 2017-04-25 10:00:00 "Dostawę fabrycznie nowej skrapiarko zalewarki zabudowanej na podwoziu dostosowanej do holowania przez dowolny pojazd przystosowany do holowania przyczep wraz z przeszkoleniem operatorów" archiwalne
 • ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (PDF, 661.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (DOCX, 430.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ OFERTOWY (DOCX, 431.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 PROJEKT UMOWY (DOCX, 445.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 OŚWIADCZENIE (DOCX, 425.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Strzelecko-Drezdenecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu