ˆ

Zamówienia publiczne do 30 000 Euro

Filtr listy informacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-07-17 2018-07-23 10:00:00 zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1373F, ul. Gdańska w Strzelcach Krajeńskich” archiwalne
 • ZAPYTANIE OFERTOWE (PDF, 987.5 KiB)
 • ZALACZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (DOC, 447 KiB)
 • ZALACZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (DOC, 445 KiB)
 • ZALACZNIK NR 3 OSWIADCZENIE O BRAKU POWIAZAN OSOBOWYCH LUB KAPITALOWYCH (DOC, 444 KiB)
 • ZALACZNIK NR 4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (DOC, 527.5 KiB)
 • ZALACZNIK NR 5 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (DOC, 450 KiB)
2 2018-06-05 2018-06-15 13:00:00 Wykonanie prac polegających na sporządzeniu dokumentacji geodezyjno – klasyfikacyjnej celem przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne zalesionych w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. archiwalne
 • zapytanie ofertowe klasyfikacja (DOC, 68.5 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOC, 40.5 KiB)
 • załącznik nr 2 - wzór umowy (DOC, 59.5 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 153.9 KiB)
3 2018-06-04 2018-06-15 10:00:00 „Remont dróg powiatowych polegający na położeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na terenie powiatu strzelecko – drezdeneckiego w 2018 r.” archiwalne
 • ZAPYTANIE OFERTOWE (PDF, 1 MiB)
 • ZALACZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (DOC, 447 KiB)
 • ZALACZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (DOC, 444.5 KiB)
 • ZALACZNIK NR 3 OSWIADCZENIE O BRAKU POWIAZAN OSOBOWYCH LUB KAPITALOWYCH (DOC, 442 KiB)
 • ZALACZNIK NR 4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (DOC, 526 KiB)
 • ZALACZNIK NR 5 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (DOC, 449.5 KiB)
4 2018-05-30 2018-06-13 10:00:00 „Remont drogi powiatowej nr 1360F na odcinku Błotno – Pławin w km 10+972 – 11+022 wraz z mostem w ciągu tej drogi w km 11+021” archiwalne
 • ZAPYTANIE CENOWE (PDF, 1019 KiB)
 • ZALACZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (DOC, 447.5 KiB)
 • ZALACZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (DOC, 445 KiB)
 • ZALACZNIK NR 3 OSWIADCZENIE O BRAKU POWIAZAN OSOBOWYCH LUB KAPITALOWYCH (DOC, 443.5 KiB)
 • ZALACZNIK NR 4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (DOC, 527 KiB)
 • ZALACZNIK NR 5 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (DOC, 450 KiB)
5 2018-05-21 2018-06-04 15:00:00 Usuwanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego i ich przechowywanie w strzeżonym porcie, przystani lub na strzeżonym parkingu w przypadkach i na zasadach określonych w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 656 ze zmianami) archiwalne
 • Zaproszenie do składania ofert (DOCX, 17.8 KiB)
 • Umowa - projekt (DOC, 71.5 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 55.5 KiB)
 • Uchwała Nr XXXII2012017 Rady Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego z dnia 18 grudnia 2017 r. (PDF, 537.8 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 360.8 KiB)
6 2018-04-27 2018-05-07 10:00:00 Remont drogi powiatowej nr 1360F na odcinku Błotno – Pławin w km 10+972 – 11+252 wraz z mostem w ciągu tej drogi w km 11+021 archiwalne
 • ZAPYTANIE CENOWE (PDF, 1.2 MiB)
 • ZALACZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (DOC, 447.5 KiB)
 • ZALACZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (DOC, 445 KiB)
 • ZALACZNIK NR 3 OSWIADCZENIE O BRAKU POWIAZAN OSOBOWYCH LUB KAPITALOWYCH (DOC, 443 KiB)
 • ZALACZNIK NR 4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (DOC, 527 KiB)
 • ZALACZNIK NR 5 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (DOC, 450 KiB)
7 2018-04-25 2018-05-07 10:00:00 Wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego przejść dla pieszych w pobliżu placówek oświatowych na terenie powiatu strzelecko – drezdeneckiego archiwalne
 • ZAPYTANIE CENOWE (PDF, 1.2 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY (DOCX, 429.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH (DOC, 442.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 PROJEKT UMOWY (DOCX, 448.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE DOŚWIADCZENIE (DOC, 447 KiB)
8 2018-04-19 2018-04-26 10:00:00 Roboty budowlane w zakresie remontu elewacji budynku Ratusza w Drezdenku archiwalne
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOC, 453.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - projekt umowa (DOCX, 440.9 KiB)
9 2018-04-16 2018-04-23 10:00:00 Oferta na opracowanie dokumentacji technicznej malowania elewacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku oraz ciągów korytarzowych wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi. archiwalne
 • Zapytanie dot. opracowania dokumentacji - malowanie Zespołu Szkół w Drezdenku (PDF, 706.5 KiB)
10 2018-03-30 2018-04-09 10:00:00 ,,Roboty budowlane w zakresie remontu elewacji budynku Ratusza w Drezdenku” archiwalne
 • Zaproszenie do składania ofert-ratusz (PDF, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOC, 453.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - projekt umowa (DOCX, 440.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Strzelecko-Drezdenecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu