ˆ

Zamówienia publiczne do 30 000 Euro

Filtr listy informacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-06-05 2017-06-30 13:00:00 „Oferta na opracowanie Uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów położonych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie, stanowiących własność osób fizycznych wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko dla projektu planu, inwentaryzacji stanu lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa zlokalizowanych w granicach administracyjnych powiatu strzelecko–drezdeneckiego” archiwalne
 • Zapytanie ofertowe (DOC, 85 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOC, 40 KiB)
 • Załącznik nr 2 - wykaz wykonanych usług (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - umowa (projekt) (DOC, 88 KiB)
 • Załącznik nr 1 - do umowy (DOC, 145 KiB)
 • zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 315.5 KiB)
2 2017-05-18 2017-05-31 15:00:00 Usuwanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego i ich przechowywanie w strzeżonym porcie, przystani lub na strzeżonym parkingu w przypadkach i na zasadach określonych w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 656) archiwalne
 • Zaproszenie do składania ofert (DOCX, 17.7 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 55.5 KiB)
 • Umowa - projekt (DOC, 71 KiB)
 • Uchwała XX.138.2016 (PDF, 427.7 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 281.7 KiB)
3 2017-05-08 2017-05-16 10:00:00 ,,Pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją inwestycji pn.: Głęboka modernizacja energetyczna warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Biedrzyckiego w Strzelcach Krajeńskich”. archiwalne
 • Zapytanie ofertowe nr RG.271.7.2017 (PDF, 1.8 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (DOC, 65.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (PDF, 617.8 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH (PDF, 605.1 KiB)
 • 	ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (PDF, 919.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (DOC, 65.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 6 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (PDF, 497.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 7 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (DOC, 60.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym nr RG.271.7.2017 (PDF, 335.9 KiB)
4 2017-04-19 2017-04-25 10:00:00 "Dostawę fabrycznie nowej skrapiarko zalewarki zabudowanej na podwoziu dostosowanej do holowania przez dowolny pojazd przystosowany do holowania przyczep wraz z przeszkoleniem operatorów" archiwalne
 • ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (PDF, 661.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (DOCX, 430.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ OFERTOWY (DOCX, 431.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 PROJEKT UMOWY (DOCX, 445.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 OŚWIADCZENIE (DOCX, 425.3 KiB)
5 2017-03-27 2017-04-10 15:00:00 Opracowanie "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko" oraz sporządzenie "Raportu z wykonania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019, za 2015 rok" archiwalne
 • zapytanie ofertowe (PDF, 2.6 MiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOC, 44 KiB)
 • Załącznik nr 2 - wykaz wykonanych usług (DOC, 35 KiB)
 • Załącznik nr 3 - umowa (projekt) (DOC, 80.5 KiB)
 • wynik (PDF, 316.3 KiB)
6 2017-03-30 2017-04-04 10:00:00 "Remont dróg powiatowych polegający na położeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na terenie powiatu strzelecko - drezdeneckiego 2017" archiwalne
 • zaproszenie do złożenia ofert (PDF, 663.2 KiB)
 • załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 435.7 KiB)
 • załącznik nr 2 formularz ofertowy (DOCX, 428.1 KiB)
 • załącznik nr 3 do zaproszenia umowa (DOCX, 437.8 KiB)
 • mapa orientacyjna (PDF, 2 MiB)
7 2017-03-17 2017-03-27 12:00:00 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich na rok 2017 - 2018. archiwalne
 • Zapytanie ofertowe (DOC, 469 KiB)
 • Załącznik nr 1 (XLSX, 11.9 KiB)
 • Umowa (DOC, 480 KiB)
8 2017-03-02 2017-03-10 10:00:00 Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Zmiana nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1381F Gardzko – Zwierzyn km 0+000 – 2 +765,878”. archiwalne
 • ZAPYTANIE OFERTOWE RG.271.4.2017 (PDF, 1.3 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (DOC, 447 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (DOC, 445 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH (PDF, 794.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (PDF, 998.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (DOC, 450 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 6 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (PDF, 1.4 MiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY W POSTĘPOWANIU NR RG.271.4.2017 (PDF, 670.5 KiB)
9 2017-02-24 2017-03-02 10:00:00 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1363F na odcinku Gościm - Rąpin” archiwalne
 • zaproszenie do złożenia oferty (DOCX, 432.9 KiB)
 • załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 437 KiB)
 • załącznik nr 2 formularz ofertowy (DOCX, 428 KiB)
 • załącznik nr 3 do zaproszenia umowa (DOCX, 437.9 KiB)
 • załącznik nr 4 mapa (PDF, 490.3 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Strzelecko-Drezdenecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu