ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
11 2017-10-26 2017-11-10 10:00:00 Przebudowa drogi powiatowej nr 1371F Bierzwnik – Kolsk – Dobiegniew na odcinku Dobiegniew – Osiek km 0+000-0+965,539 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu BZP (PDF, 6.7 MiB)
 • SIWZ droga Dobiegniew - Osiek (DOCX, 504.7 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2.2 DO SIWZ (XLSX, 10.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2.3 DO SIWZ (XLSX, 16.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 4.1. DO SIWZ- CZĘŚĆ 1 (PDF, 740 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 4.2. DO SIWZ- CZĘŚĆ 2 (PDF, 752.8 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.1 DO SIWZ ZGŁOSZENIE ROBÓT DOBIEGNIEW - OSIEK (PDF, 1.7 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.2 DO SIWZ PROJEKT WYKONAWCZY (ZIP, 8.8 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.3 DO SIWZ (PDF, 409 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.4 DO SIWZ (PDF, 183.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.5 DO SIWZ STWIOR (ZIP, 5.3 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.6 DO SIWZ PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU (ZIP, 1.4 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.7 DO SIWZ INFORMACJE DO PLANU BIOZ (PDF, 120.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.8 DO SIWZ DECYZJA - POZWOLENIE NA WYCINKĘ DRZEW (PDF, 1.2 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.9 DO SIWZ DECYZJA ZATWIERDZAJĄCA PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU (PDF, 440.3 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania wykonawcy - droga Dobiegniew - Osiek 6.11.2017r. (PDF, 477.3 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania wykonawcy - droga Dobiegniew - Osiek 8.11.2017r. (PDF, 552.4 KiB)
 • INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO PO OTWARCIU OFERT - RG.272.9.2017 (PDF, 676.7 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - CZĘŚĆ NR 1 - RG.272.9.2017 (PDF, 542.7 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERT RG.272.9.2017 -cz. 2 (PDF, 542.3 KiB)
12 2017-09-29 2017-10-16 10:00:00 Remonty dróg powiatowych: Część 1: Remont drogi powiatowej nr 1360F na odcinku Błotno – Pławin w km 10+972 – 11+252 wraz z mostem w ciągu tej drogi w km 11+021; Część 2: Remont drogi powiatowej nr 1361F na odcinku Pławin – Przynotecko w km 1+696 – 2+696 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu nr 595439 (PDF, 553.5 KiB)
 • SIWZ REMONTY DRÓG POWIATOWYCH (DOCX, 499.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2.2. DO SIWZ Kosztorys ofertowy (PDF, 462.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2.2. DO SIWZ c.d. Kosztorys ofertowy przepust (PDF, 465.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2.3. DO SIWZ kosztorys ofertowy (PDF, 468.7 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4.1. DO SIWZ (PDF, 750.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.1. DO SIWZ zgłoszenie robót (PDF, 1.1 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.2. DO SIWZ zgłoszenie robót (PDF, 806.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.3. DO SIWZ Branża drogowa (ZIP, 6 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.3. DO SIWZ Branża mostowa (ZIP, 4 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.4. DO SIWZ Branża drogowa (ZIP, 19 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.5. DO SIWZ c.d. Przepusty (PDF, 462.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.5. DO SIWZ przedmiar (PDF, 376.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.6. DO SIWZ przedmiar (PDF, 449.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.7. DO SIWZ Specyfikacja (ZIP, 618.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.8. DO SIWZ Specyfikacje (ZIP, 7.3 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.9. DO SIWZ Organizacja ruchu (ZIP, 4.8 MiB)
 • INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO PO OTWARCIU OFERT - RG.272.8.2017 (PDF, 599.6 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI I I WYBORZE OFERTY W CZĘŚCI II - PRZETARG NIEOGRANICZONY NR RG.272.8.2017 (PDF, 645.9 KiB)
13 2017-08-24 2017-09-08 10:00:00 Przebudowa drogi powiatowej nr 1363F na odcinku Rąpin - Gościm rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu 576284-N-2017 z 24.08.2017 (PDF, 241.2 KiB)
 • SIWZ Przebudowa drogi powiatowej nr 1363F na odcinku Rąpin - Gościm (DOCX, 499.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 2.2. DO SIWZ (PDF, 555.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 2.3. DO SIWZ (PDF, 538.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 4.1. DO SIWZ (PDF, 757.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.1. DO SIWZ (ZIP, 14 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.2. DO SIWZ (PDF, 898 KiB)
 • ZAŁĄCZNIKI 5.2. 5.3. DO SIWZ (ZIP, 4.6 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.4. DO SIWZ (PDF, 535.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.5. DO SIWZ (PDF, 379.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.6. DO SIWZ (ZIP, 5.4 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.7. DO SIWZ (ZIP, 3 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.8. DO SIWZ (ZIP, 4.2 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.9. DO SIWZ (ZIP, 431.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.10. DO SIWZ (PDF, 4.8 MiB)
 • ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY RG.272.7.2017 - 28.08.2017R. (PDF, 261.1 KiB)
 • INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO PO OTWARCIU OFERT - RG.272.7.2017 (PDF, 598.6 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERT - RG.272.7.2017 (PDF, 655.5 KiB)
14 2017-08-04 2017-08-21 10:00:00 Przebudowa drogi powiatowej nr 1363F na odcinku Rąpin-Gościm unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu Rąpin-Gościm (PDF, 6 MiB)
 • SIWZ Przebudowa drogi powiatowej nr 1363F na odcinku Rąpin-Gościm (RTF, 75.5 MiB)
 • SIWZ Przebudowa drogi powiatowej nr 1363F na odcinku Rąpin-Gościm (PDF, 14.7 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK 2.2. DO SIWZ (PDF, 555.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 2.3. DO SIWZ (PDF, 538.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 4.1. DO SIWZ (PDF, 1022.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.1. DO SIWZ (ZIP, 14 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.2. DO SIWZ (PDF, 898 KiB)
 • ZAŁĄCZNIKI 5.2. 5.3. DO SIWZ (ZIP, 4.6 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.4. DO SIWZ (PDF, 535.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.5. DO SIWZ (PDF, 379.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.6. DO SIWZ (ZIP, 5.4 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.7. DO SIWZ (ZIP, 3 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.8. DO SIWZ (ZIP, 4.2 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.9. DO SIWZ (ZIP, 431.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.10. DO SIWZ (PDF, 4.8 MiB)
 • ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY RG.272.6.2017 - 17.08.2017R. (PDF, 450.5 KiB)
 • INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO PO OTWARCIU OFERT - RG.272.6.2017 (PDF, 869.4 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - RG.272.6.2017 (PDF, 363.9 KiB)
15 2017-05-22 2017-06-08 10:00:00 REMONT DRÓG POWIATOWYCH POLEGAJĄCY NA POŁOŻENIU WARSTWY ŚCIERALNEJ Z BETONU ASFALTOWEGO NA TERENIE POWIATU STRZELECKO – DREZDENECKIEGO W 2017 R. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 6.8 MiB)
 • SIWZ RG.272.4.2017 Remont dróg powiatowych 2017 (PDF, 1014.2 KiB)
 • Załącznik nr 2.2. do SIWZ (PDF, 441.8 KiB)
 • Załącznik nr 2.3. do SIWZ (PDF, 445.4 KiB)
 • Załącznik nr 2.4. do SIWZ (PDF, 440.5 KiB)
 • Załącznik nr 4.1. do SIWZ (PDF, 606.8 KiB)
 • Załącznik nr 5.1. do SIWZ (PDF, 863.4 KiB)
 • Załącznik nr 5.2. do SIWZ (PDF, 854.6 KiB)
 • Załącznik nr 5.3. do SIWZ (PDF, 853.7 KiB)
 • Załącznik nr 5.4. 12-Plan orientacyjny (PDF, 547.6 KiB)
 • Załącznik nr 5.4. 21 (PDF, 351.8 KiB)
 • Załącznik nr 5.4. 22 (PDF, 222.9 KiB)
 • Załącznik nr 5.4. 23 (PDF, 341.6 KiB)
 • Załącznik nr 5.4. 24 (PDF, 259.6 KiB)
 • Załącznik nr 5.4. 25 (PDF, 350.9 KiB)
 • Załącznik nr 5.4. 26 (PDF, 259.1 KiB)
 • Załącznik nr 5.4. 31-412 (JPG, 856.2 KiB)
 • Załącznik nr 5.4. do SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 5.5. 11-Plan orientacyjny (PDF, 404.7 KiB)
 • Załącznik nr 5.5. 21 (PDF, 815.2 KiB)
 • Załącznik nr 5.5. 31-712 (JPG, 852.8 KiB)
 • Załącznik nr 5.5. do SIWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 5.6. 11-Plan orientacyjny 1 (PDF, 604.1 KiB)
 • Załącznik nr 5.6. 21 (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 5.6. 31-714 (JPG, 856.9 KiB)
 • Załącznik nr 5.6. do SIWZ (PDF, 1.5 MiB)
 • Zał. nr 5.10 00 - strona tytułowa - ST (PDF, 223.9 KiB)
 • Zał. nr 5.10 ST 00-D-M-00.00.00 Wym. ogól. (PDF, 277.9 KiB)
 • Zał. nr 5.10 ST D.01.01.0 Odtworz. trasy i punktów wys (PDF, 177.8 KiB)
 • Zał. nr 5.10 ST D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie (PDF, 310.9 KiB)
 • Zał. nr 5.10 ST D.05.03.05a Naw. z BA - w.ścier AC8S (PDF, 300.2 KiB)
 • Zał. nr 5.11 opis TOR (PDF, 955.2 KiB)
 • Zał. nr 5.11 TOR21 (PDF, 454 KiB)
 • Zał. nr 5.12 opis TOR (PDF, 955.2 KiB)
 • Zał. nr 5.12 TOR21 (PDF, 1 MiB)
 • Zał. nr 5.13 opis TOR (PDF, 956.2 KiB)
 • Zał. nr 5.13 TOR21 (PDF, 1.3 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania wykonawcy - remonty nawierzchni 1.06.2017r. (PDF, 506.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 91361 z dnia 1.06.2017r. (PDF, 348 KiB)
 • SIWZ RG.272.4.2017 Remont dróg powiatowych 2017 po zmianach z dnia 1 maja 2017 r. (PDF, 1014.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 451.7 KiB)
 • INFORMACJA ZAMAWIAJACEGO PO OTWARCIU OFERT - RG.272.4.2017 (PDF, 1.5 MiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERT CZĘŚĆ 1,2 I 3 - RG.272.4.2017 (PDF, 1.6 MiB)
16 2017-04-14 2017-04-25 10:00:00 Realizacja projektu technicznego modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla jednostek ewidencyjnych Dobiegniew – miasto, Dobiegniew – obszar wiejski, Drezdenko – miasto, Drezdenko – obszar wiejski, Strzelce Kraj. – miasto, Strzelce Kraj. – obszar wiejski i wyrównanie ścisłe zbiorów obserwacyjnych rozszerzonych do obszaru całego powiatu strzelecko-drezdeneckiego rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 599.2 KiB)
 • SIWZ RG.272.4.2017 Modernizacja osnowy geodezyjnej (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 4.1. do SIWZ Wzór umowy (PDF, 602.2 KiB)
 • Załącznik nr 5.1. do SIWZ Warunki Techniczne_2017_0806_SPOG (PDF, 581.1 KiB)
 • INFORMACJA ZAMAWIAJACEGO PO OTWARCIU OFERT - RG.272.4.2017 (PDF, 734.9 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - RG.272.4.2017 (PDF, 927.8 KiB)
17 2017-04-11 2017-04-26 10:00:00 Głęboka modernizacja energetyczna warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Biedrzyckiego w Strzelcach Krajeńskich rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 641.8 KiB)
 • SIWZ RG.272.3.2017 Głęboka modernizacja (PDF, 1005.5 KiB)
 • Załącznik nr 2.2. do SIWZ FORMULARZ CENOWY - KOSZTORYS OFERTOWY (XLSX, 62.9 KiB)
 • Część 4 SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Wzór umowy (PDF, 497.4 KiB)
 • Załącznik nr 5.1. do SIWZ Zgłoszenie robót- głęboka modernizacja warsztatów szkolnych ZS CKU (PDF, 2 MiB)
 • Załącznik nr 5.2. do SIWZ Decyzja Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 5.3. do SIWZ Projekt wykonawczy (ZIP, 16.8 MiB)
 • Załącznik nr 5.4. do SIWZ Przedmiar robót termomodernizacja warsztatów szkolnych ZSCKU Strze (PDF, 126.6 KiB)
 • Załącznik nr 5.5. do SIWZ STWIOR (PDF, 437.6 KiB)
 • INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO PO OTWARCIU OFERT - RG.272.3.2017 (PDF, 298.4 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - RG.272.3.2017 (PDF, 531.4 KiB)
18 2017-02-07 2017-02-27 10:00:00 Zmiana nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1381F Gardzko – Zwierzyn km 0+000 – 2+765,878 rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 616.9 KiB)
 • SIWZ RG.272.2.2017 (PDF, 13.8 MiB)
 • SIWZ RG.272.2.2017 (RTF, 75.4 MiB)
 • Załącznik nr 1 do części 4 SIWZ (DOC, 910 KiB)
 • Załącznik nr 1 do części 5 SIWZ (PDF, 695.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 do części 5 SIWZ (DOCX, 438.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do części 5 SIWZ (DOCX, 438.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 do części 5 SIWZ (PDF, 2.6 MiB)
 • Załącznik nr 5 do części 5 SIWZ (ZIP, 31.9 MiB)
 • Załącznik nr 6 do części 5 SIWZ (PDF, 120.6 KiB)
 • Załącznik nr 7 do części 5 SIWZ (ZIP, 5.6 MiB)
 • Załącznik nr 8 do części 5 SIWZ (ZIP, 2.3 MiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA z dnia 16.02.2017r. (PDF, 336.9 KiB)
 • SIWZ RG.272.2.2017 PO ZMIANACH Z DNIA 16.02.2017R. (RTF, 75.4 MiB)
 • SIWZ RG.272.2.2017 PO ZMIANACH Z DNIA 16.02.2017R. (PDF, 13.8 MiB)
 • ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA WYKONAWCY RG.272.2.2017 - 17.02.2017R. (PDF, 1.4 MiB)
 • ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY RG.272.2.2017 - 20.02.2017R. (PDF, 431.2 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Z DNIA 22.02.2017R (PDF, 339.8 KiB)
 • SIWZ RG.272.2.2017 PO ZMIANACH Z DNIA 22.02.2017r. (RTF, 75.7 MiB)
 • SIWZ RG.272.2.2017 PO ZMIANACH Z DNIA 22.02.2017r. (PDF, 15.6 MiB)
 • Załącznik nr 1 do części 4 SIWZ (DOC, 910 KiB)
 • Załącznik 5.1. Zgłoszenie robót (PDF, 2.6 MiB)
 • Załącznik 5.2. Projekt wykonawczy (ZIP, 32 MiB)
 • Załącznik 5.3. Informacja do planu BIOZ (PDF, 120.6 KiB)
 • Załącznik 5.4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (ZIP, 5.7 MiB)
 • Załącznik 5.5. Projekt Stałej Organizacji Ruchu (ZIP, 2.3 MiB)
 • ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA WYKONAWCY RG.272.2.2017 - 22.02.2017R. (PDF, 302.7 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA WYKONAWCY RG.272.2.2017 - 24.02.2017R. (PDF, 301.8 KiB)
 • INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO PO OTWARCIU OFERT RG.272.2.2017 (PDF, 469.5 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY I ODRZUCENIU OFERTY W PRZETARGU RG.272.2.2017 (PDF, 824 KiB)
19 2017-01-27 2017-02-06 10:00:00 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1363F na odcinku Gościm - Rąpin” rozstrzygnięty
 • zaproszenie do złożenia oferty (DOCX, 432.2 KiB)
 • załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 435.7 KiB)
 • załącznik nr 2 formularz ofertowy (DOCX, 428 KiB)
 • załącznik nr 3 do zaproszenia umowa (DOCX, 436.2 KiB)
 • załącznik nr 4 (PDF, 477.6 KiB)
 • informacja o uniewżnieniu (PDF, 193.1 KiB)
20 2016-12-20 2017-01-05 10:00:00 Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego w 2017 r. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu - remonty cząstkowe (PDF, 596.9 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia remonty cząstkowe (PDF, 796.4 KiB)
 • załączniki (DOCX, 523.8 KiB)
 • Informacja Zamawiającego po otawrciu ofert - RG.272.14.2016 (PDF, 427.7 KiB)
 • Infomacja o unieważnieniu przetargu RG.272.14.2016 (PDF, 274.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Strzelecko-Drezdenecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu