ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
11 2018-04-04 2018-04-13 10:00:00 Dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków powiatu strzelecko – drezdeneckiego do zgodności z modelem pojęciowym, określonym w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie nr 539766 - Dostosowanie bazy danych (PDF, 549.5 KiB)
 • SIWZ - Dostosowanie baz danych (DOCX, 520.8 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 4.1. DO SIWZ (PDF, 608.8 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.1. DO SIWZ (PDF, 377.1 KiB)
 • INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO PO OTWARCIU OFERT - RG.272.7.2018 (PDF, 568.6 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - RG.272.7.2018 (PDF, 636.6 KiB)
12 2018-03-22 2018-04-06 10:00:00 Przebudowa drogi powiatowej nr 1376F w miejscowości Bobrówko rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu nr 535309 Bobrówko (PDF, 550.9 KiB)
 • SIWZ droga Bobrówko (DOCX, 526.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2.2. DO SIWZ Kosztorys ofertowy (XLSX, 24 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4.1. DO SIWZ (PDF, 751.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.1. DO SIWZ Zgłoszenie robót wraz z oświadczeniem (PDF, 1.7 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.2. DO SIWZ Projekt wykonawczy (ZIP, 4.4 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.3. DO SIWZ Obmiar (PDF, 2.4 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.3. DO SIWZ Przedmiar robót (PDF, 238.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.4. DO SIWZ STWIOR (ZIP, 21.5 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.5. DO SIWZ SOR (ZIP, 3.5 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.6. DO SIWZ TOR (ZIP, 8.4 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.7. DO SIWZ Decyzja zatwierdzająca stałą organizacje ruchu (PDF, 435.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.8. DO SIWZ OPINIA DOT. WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH (PDF, 254.2 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy - 28.03.2018r..pdf (PDF, 243 KiB)
 • ODPOWIEDŹ Z DNIA 04.04.2018R. NA ZAPYTANIE WYKONAWCY (PDF, 265.8 KiB)
 • INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO PO OTWARCIU OFERT - RG.272.6.2018 (PDF, 563.9 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - RG.272.6.2018 (PDF, 591.8 KiB)
13 2018-02-22 2018-03-02 10:00:00 BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH NA LATA 2018-2019: ROBOTY UTRZYMANIOWE I AWARYJNE rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 522032-N-2018 (PDF, 4.9 MiB)
 • SIWZ - BIEZACE UTRZYMANIE DROG NA LATA 2018-2019 - ROBOTY UTRZYMANIOWE I AWARYJNE (DOCX, 524.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 4.2. DO SIWZ projekt umowy (PDF, 504.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.1. DO SIWZ WYKAZ DO BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH (PDF, 423.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.5. DO SIWZ OST D-10.10.01d Wiosenne utrzymanie dróg (PDF, 248.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.6. DO SIWZ OST D-10.10.01f Jesienne utrzymanie dróg (PDF, 238.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.7. DO SIWZ OST D-10.10.01e Letnie utrzymanie dróg (PDF, 251 KiB)
 • INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO PO OTWARCIU OFERT - RG.272.5.2018 (PDF, 363.3 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - RG.272.5.2018 (PDF, 515.4 KiB)
14 2018-01-29 2018-02-08 10:00:00 BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH NA LATA 2018-2019 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu nr 510893 (PDF, 575.7 KiB)
 • SIWZ Bieżące utrzymanie dróg 2018-2019 (DOCX, 547 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 4.1. DO SIWZ projekt umowy - część 1 (PDF, 500.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 4.2. DO SIWZ projekt umowy - część 2 (PDF, 504.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 4.3. DO SIWZ projekt umowy - część 3 (PDF, 502.7 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 4.4. DO SIWZ projekt umowy - część 4 (PDF, 502.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.5. DO SIWZ OST D-10.10.01d Wiosenne utrzymanie dróg (PDF, 248.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.6. DO SIWZ OST D-10.10.01f Jesienne utrzymanie dróg (PDF, 238.9 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NR 500023439-N-2018 Z DNIA 31.01.2018R. (PDF, 1.5 MiB)
 • SIWZ - Biezace_utrzymanie drog - 2018-2019 - po zmianach z dnia 31.01.2018r. (DOCX, 546.9 KiB)
 • ODPOWIEDŹ Z DNIA 1.02.2018R. NA ZAPYTANIA WYKONAWCY (PDF, 2 MiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NR 500024700-N-2018 Z DNIA 1.02.2018R (PDF, 7.9 MiB)
 • SIWZ - BIEZACE UTRZYMANIE DROG - 2018-2019 - PO ZMIANACH Z 01.02.2018R (DOCX, 546.2 KiB)
 • UCHWAŁA NR 91-2016 ZARZĄDU POWIATU STRZELECKO-DREZDENECKIEGO (PDF, 786.4 KiB)
 • ODPOWIEDŹ Z DNIA 2.02.2018R. NA ZAPYTANIA WYKONAWCY (PDF, 400.4 KiB)
 • INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO PO OTWARCIU OFERT - RG.272.2.2018 (PDF, 1.4 MiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 3 - RG.272.2.2018 (PDF, 829.5 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1 I 4 ORAZ UNIEWAŻNIENIU W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 2- RG.272.2.2018 (PDF, 1.6 MiB)
 • OGŁOSZENIE NR 500039013-N-2018 O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI NR 2 (PDF, 2 MiB)
15 2018-01-05 2018-01-22 10:00:00 "BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH WRAZ Z UKŁADEM KOMUNIKACYJNYM NA DZ. NR 445/88 W MIEJSCOWOŚCI STRZELCE KRAJEŃSKIE" rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE NR 501751 (PDF, 573.1 KiB)
 • SIWZ BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW (DOCX, 549.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 2.2. DO SIWZ - FORMULARZ CENOWY KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA ZIELENI (XLS, 35.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 2.3. DO SIWZ - FORMULARZ CENOWY KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA BUDOWLANA (XLS, 38 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 4.1. DO SIWZ - CZĘŚĆ 1 (PDF, 674.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 4.2. DO SIWZ - CZĘŚĆ 2 (PDF, 703.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.1. DO SIWZ DECYZJA - POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PDF, 1.7 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.2. PROJEKT BUDOWLANY - BRANŻA BUDOWLANA (ZIP, 14.6 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.3. PROJEKT WYKONAWCZY - BRANŻA BUDOWLANA (ZIP, 13.6 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.4. DO SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT - BRANŻA BUDOWLANA (PDF, 408 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.5. DO SIWZ STWIOR - BRANŻA BUDOWLANA (ZIP, 5.4 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.6. DO SIWZ PROJEKT WYKONAWCZY - BRANŻA ZIELENI (ZIP, 947.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.7. DO SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT - BRANŻA ZIELENI - GOSPODARKA DRZEWOSTANEM (PDF, 505.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.8. DO SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT - BRANŻA ZIELENI - NASADZENIA ZASTĘPCZE (PDF, 345.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.9. DO SIWZ STWIOR - BRANŻA ZIELENI (ZIP, 242.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.10. DO SIWZ INFORMACJE DO PLANU BIOZ (PDF, 363.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.11. DECYZJA POZWOLENIE NA WYCINKĘ DRZEW WRAZ Z DECYZJAMI ZMIENIAJĄCYMI (PDF, 3.5 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.12. SZACUNEK BRAKARSKI WRAZ Z WYCENĄ BRAKARSKĄ DREWNA DO WYCINKI (PDF, 2.6 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.13. DO SIWZ DECYZJA LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW (PDF, 1.3 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500006740 (PDF, 338.4 KiB)
 • SIWZ BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW po zmianie z dnia 9.01.2018r. (DOCX, 550.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 4.1. DO SIWZ- CZĘŚĆ 1 po zmianie (PDF, 673.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 4.2. DO SIWZ- CZĘŚĆ 2 po zmianie (PDF, 662.5 KiB)
 • INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO PO OTWARCIU OFERT - RG.272.1.2018 (PDF, 863.4 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERT W ZAKRESIE ZADANIA CZĘŚCIOWEGO NR 1 I 2 - RG.272.1.2018 (PDF, 960.2 KiB)
16 2017-12-15 2017-12-27 10:00:00 DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA POTRZEB POWIATU STRZELECKO-DREZDENECKIEGO ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU STRZELECKO-DREZDENECKIEGO W OKRESIE od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówienu nr 633345 dostawa energii (PDF, 520.2 KiB)
 • SIWZenergia2017 (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 1 (XLS, 42 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOC, 48 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOC, 45 KiB)
 • Załącznik nr 4 (DOC, 30.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 (DOC, 34 KiB)
 • Załącznik nr 6 (DOC, 37.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 (DOC, 115 KiB)
 • Załącznik nr 1 do umowy (XLS, 38.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do umowy (DOC, 44.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 (DOC, 30.5 KiB)
 • ODPOWIEDŹ Z DNIA 19.12.2017R. NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW - RG.272.11.2017 (PDF, 2.2 MiB)
 • Informacja Zamawiającego po otwarciu ofert z dnia 27.12.2017r. (PDF, 587.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym nr RG.272.11.2017 (PDF, 659.9 KiB)
17 2017-12-04 2017-12-19 10:00:00 „BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH WRAZ Z UKŁADEM KOMUNIKACYJNYM NA DZ. NR 445/88 W MIEJSCOWOŚCI STRZELCE KRAJEŃSKIE” unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu nr 626951 (PDF, 570 KiB)
 • SIWZ BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW (DOCX, 538.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 2.2. DO SIWZ -FORMULARZ CENOWY KOSZTORYS OFERTOWY BRANŻA ZIELENI (XLS, 35.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 2.3. DO SIWZ -FORMULARZ CENOWY KOSZTORYS OFERTOWY BRANŻA BUDOWLANA (XLS, 38 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 4.1. DO SIWZ- CZĘŚĆ 1 (PDF, 765.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 4.2. DO SIWZ- CZĘŚĆ 2 (PDF, 754.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.1. DO SIWZ DECYZJA - POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PDF, 1.7 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.2. PROJEKT BUDOWLANY - BRANŻA BUDOWLANA (ZIP, 14.6 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.3. PROJEKT WYKONAWCZY - BRANŻA BUDOWLANA (ZIP, 13.7 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.4. DO SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT - BRANŻA BUDOWLANA (PDF, 408 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.5. DO SIWZ -STWIOR - BRANŻA BUDOWLANA (ZIP, 5.4 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.6. DO SIWZ PROJEKT WYKONAWCZY - BRANŻA ZIELENI (ZIP, 949.8 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.7. DO SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA ZIELENI - GOSPODARKA DRZEWOSTANEM (PDF, 505.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.8. DO SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA ZIELENI - NASADZENIA ZASTĘPCZE (PDF, 345.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.9. DO SIWZ STWIOR - BRANŻA ZIELENI (ZIP, 243.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.10. DO SIWZ INFORMACJE DO PLANU BIOZ (PDF, 363.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.11. DECYZJA POZWOLENIE NA WYCINKĘ DRZEW WRAZ Z DECYZJAMI ZMIENIAJĄCYMI (PDF, 3.5 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.12. SZACUNEK BRAKARSKI WRAZ Z WYCENĄ BRAKARSKĄ DREWNA DO WYCINKI (PDF, 2.6 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.13. DO SIWZ DECYZJA LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW (PDF, 1.3 MiB)
 • INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO PO OTWARCIU OFERT - RG.272.10.2017 (PDF, 532.6 KiB)
 • Ogłoszenie nr 500082110 o unieważnieniu postępowania (PDF, 432.3 KiB)
 • UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA RG.272.10.2017 (PDF, 632 KiB)
18 2017-10-26 2017-11-10 10:00:00 Przebudowa drogi powiatowej nr 1371F Bierzwnik – Kolsk – Dobiegniew na odcinku Dobiegniew – Osiek km 0+000-0+965,539 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu BZP (PDF, 6.7 MiB)
 • SIWZ droga Dobiegniew - Osiek (DOCX, 504.7 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2.2 DO SIWZ (XLSX, 10.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2.3 DO SIWZ (XLSX, 16.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 4.1. DO SIWZ- CZĘŚĆ 1 (PDF, 740 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 4.2. DO SIWZ- CZĘŚĆ 2 (PDF, 752.8 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.1 DO SIWZ ZGŁOSZENIE ROBÓT DOBIEGNIEW - OSIEK (PDF, 1.7 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.2 DO SIWZ PROJEKT WYKONAWCZY (ZIP, 8.8 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.3 DO SIWZ (PDF, 409 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.4 DO SIWZ (PDF, 183.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.5 DO SIWZ STWIOR (ZIP, 5.3 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.6 DO SIWZ PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU (ZIP, 1.4 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.7 DO SIWZ INFORMACJE DO PLANU BIOZ (PDF, 120.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.8 DO SIWZ DECYZJA - POZWOLENIE NA WYCINKĘ DRZEW (PDF, 1.2 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.9 DO SIWZ DECYZJA ZATWIERDZAJĄCA PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU (PDF, 440.3 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania wykonawcy - droga Dobiegniew - Osiek 6.11.2017r. (PDF, 477.3 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania wykonawcy - droga Dobiegniew - Osiek 8.11.2017r. (PDF, 552.4 KiB)
 • INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO PO OTWARCIU OFERT - RG.272.9.2017 (PDF, 676.7 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - CZĘŚĆ NR 1 - RG.272.9.2017 (PDF, 542.7 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERT RG.272.9.2017 -cz. 2 (PDF, 542.3 KiB)
19 2017-09-29 2017-10-16 10:00:00 Remonty dróg powiatowych: Część 1: Remont drogi powiatowej nr 1360F na odcinku Błotno – Pławin w km 10+972 – 11+252 wraz z mostem w ciągu tej drogi w km 11+021; Część 2: Remont drogi powiatowej nr 1361F na odcinku Pławin – Przynotecko w km 1+696 – 2+696 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu nr 595439 (PDF, 553.5 KiB)
 • SIWZ REMONTY DRÓG POWIATOWYCH (DOCX, 499.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2.2. DO SIWZ Kosztorys ofertowy (PDF, 462.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2.2. DO SIWZ c.d. Kosztorys ofertowy przepust (PDF, 465.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2.3. DO SIWZ kosztorys ofertowy (PDF, 468.7 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4.1. DO SIWZ (PDF, 750.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.1. DO SIWZ zgłoszenie robót (PDF, 1.1 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.2. DO SIWZ zgłoszenie robót (PDF, 806.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.3. DO SIWZ Branża drogowa (ZIP, 6 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.3. DO SIWZ Branża mostowa (ZIP, 4 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.4. DO SIWZ Branża drogowa (ZIP, 19 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.5. DO SIWZ c.d. Przepusty (PDF, 462.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.5. DO SIWZ przedmiar (PDF, 376.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.6. DO SIWZ przedmiar (PDF, 449.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.7. DO SIWZ Specyfikacja (ZIP, 618.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.8. DO SIWZ Specyfikacje (ZIP, 7.3 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.9. DO SIWZ Organizacja ruchu (ZIP, 4.8 MiB)
 • INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO PO OTWARCIU OFERT - RG.272.8.2017 (PDF, 599.6 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI I I WYBORZE OFERTY W CZĘŚCI II - PRZETARG NIEOGRANICZONY NR RG.272.8.2017 (PDF, 645.9 KiB)
20 2017-08-24 2017-09-08 10:00:00 Przebudowa drogi powiatowej nr 1363F na odcinku Rąpin - Gościm rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu 576284-N-2017 z 24.08.2017 (PDF, 241.2 KiB)
 • SIWZ Przebudowa drogi powiatowej nr 1363F na odcinku Rąpin - Gościm (DOCX, 499.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 2.2. DO SIWZ (PDF, 555.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 2.3. DO SIWZ (PDF, 538.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 4.1. DO SIWZ (PDF, 757.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.1. DO SIWZ (ZIP, 14 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.2. DO SIWZ (PDF, 898 KiB)
 • ZAŁĄCZNIKI 5.2. 5.3. DO SIWZ (ZIP, 4.6 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.4. DO SIWZ (PDF, 535.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.5. DO SIWZ (PDF, 379.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.6. DO SIWZ (ZIP, 5.4 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.7. DO SIWZ (ZIP, 3 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.8. DO SIWZ (ZIP, 4.2 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.9. DO SIWZ (ZIP, 431.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.10. DO SIWZ (PDF, 4.8 MiB)
 • ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY RG.272.7.2017 - 28.08.2017R. (PDF, 261.1 KiB)
 • INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO PO OTWARCIU OFERT - RG.272.7.2017 (PDF, 598.6 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERT - RG.272.7.2017 (PDF, 655.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Strzelecko-Drezdenecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu