Archiwalne zamówienia publiczne - Powiat Strzelecko-Drezdenecki
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
21 2017-02-07 2017-02-27 10:00:00 Zmiana nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1381F Gardzko – Zwierzyn km 0+000 – 2+765,878 rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 616.9 KiB)
 • SIWZ RG.272.2.2017 (PDF, 13.8 MiB)
 • SIWZ RG.272.2.2017 (RTF, 75.4 MiB)
 • Załącznik nr 1 do części 4 SIWZ (DOC, 910 KiB)
 • Załącznik nr 1 do części 5 SIWZ (PDF, 695.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 do części 5 SIWZ (DOCX, 438.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do części 5 SIWZ (DOCX, 438.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 do części 5 SIWZ (PDF, 2.6 MiB)
 • Załącznik nr 5 do części 5 SIWZ (ZIP, 31.9 MiB)
 • Załącznik nr 6 do części 5 SIWZ (PDF, 120.6 KiB)
 • Załącznik nr 7 do części 5 SIWZ (ZIP, 5.6 MiB)
 • Załącznik nr 8 do części 5 SIWZ (ZIP, 2.3 MiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA z dnia 16.02.2017r. (PDF, 336.9 KiB)
 • SIWZ RG.272.2.2017 PO ZMIANACH Z DNIA 16.02.2017R. (RTF, 75.4 MiB)
 • SIWZ RG.272.2.2017 PO ZMIANACH Z DNIA 16.02.2017R. (PDF, 13.8 MiB)
 • ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA WYKONAWCY RG.272.2.2017 - 17.02.2017R. (PDF, 1.4 MiB)
 • ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY RG.272.2.2017 - 20.02.2017R. (PDF, 431.2 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Z DNIA 22.02.2017R (PDF, 339.8 KiB)
 • SIWZ RG.272.2.2017 PO ZMIANACH Z DNIA 22.02.2017r. (RTF, 75.7 MiB)
 • SIWZ RG.272.2.2017 PO ZMIANACH Z DNIA 22.02.2017r. (PDF, 15.6 MiB)
 • Załącznik nr 1 do części 4 SIWZ (DOC, 910 KiB)
 • Załącznik 5.1. Zgłoszenie robót (PDF, 2.6 MiB)
 • Załącznik 5.2. Projekt wykonawczy (ZIP, 32 MiB)
 • Załącznik 5.3. Informacja do planu BIOZ (PDF, 120.6 KiB)
 • Załącznik 5.4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (ZIP, 5.7 MiB)
 • Załącznik 5.5. Projekt Stałej Organizacji Ruchu (ZIP, 2.3 MiB)
 • ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA WYKONAWCY RG.272.2.2017 - 22.02.2017R. (PDF, 302.7 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA WYKONAWCY RG.272.2.2017 - 24.02.2017R. (PDF, 301.8 KiB)
 • INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO PO OTWARCIU OFERT RG.272.2.2017 (PDF, 469.5 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY I ODRZUCENIU OFERTY W PRZETARGU RG.272.2.2017 (PDF, 824 KiB)
22 2017-01-27 2017-02-06 10:00:00 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1363F na odcinku Gościm - Rąpin” rozstrzygnięty
 • zaproszenie do złożenia oferty (DOCX, 432.2 KiB)
 • załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 435.7 KiB)
 • załącznik nr 2 formularz ofertowy (DOCX, 428 KiB)
 • załącznik nr 3 do zaproszenia umowa (DOCX, 436.2 KiB)
 • załącznik nr 4 (PDF, 477.6 KiB)
 • informacja o uniewżnieniu (PDF, 193.1 KiB)
23 2016-12-20 2017-01-05 10:00:00 Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego w 2017 r. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu - remonty cząstkowe (PDF, 596.9 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia remonty cząstkowe (PDF, 796.4 KiB)
 • załączniki (DOCX, 523.8 KiB)
 • Informacja Zamawiającego po otawrciu ofert - RG.272.14.2016 (PDF, 427.7 KiB)
 • Infomacja o unieważnieniu przetargu RG.272.14.2016 (PDF, 274.6 KiB)
24 2016-11-23 2016-12-01 10:00:00 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na sezon 2017/2018 część nr 1, 2, 3 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 6.1 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 498 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (DOC, 977 KiB)
 • Uwaga zmiana SIWZ Zimowe utrzymanie dróg na sezon 2017 2018 (DOC, 525 KiB)
 • INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO PO OTWARCIU OFERT - RG.272.13.2016 (PDF, 554.3 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY CZĘŚĆ NR 1,2,3 - RG.272.13.2016 (PDF, 648 KiB)
25 2016-09-23 2016-10-14 10:00:00 Obsługa bankowa budżetu powiatu strzelecko-drezdeneckiego oraz jednostek podległych rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 4 MiB)
 • SIWZ (DOC, 1.6 MiB)
 • Odpowiedź na zapytanie wykonawcy z dnia 26.09.2016r. (PDF, 73.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 27.09.2016r. (PDF, 47.8 KiB)
 • SIWZ obsluga bankowa po zmianach z dnia 27.09.2016r. (PDF, 440.4 KiB)
 • ODPOWIEDŹ Z 30.09.2016R. NA ZAPYTANIA WYKONAWCY (PDF, 3 MiB)
 • SIWZ PO ZMIANACH Z DNIA 30.09.2016R (PDF, 19.4 MiB)
 • Załacznik nr 10 -Spraozdanie Rb-N za II półrocze 2016 r. (PDF, 266.8 KiB)
 • Załacznik nr 10 -Sprawozdanie Rb-28S za 2015 rok. (PDF, 1.1 MiB)
 • Załacznik nr 10 - Sprawozdanie Rb-N za 2015 rok (PDF, 268.3 KiB)
 • Załacznik nr 10 -Sprawozdanie Rb-Z za 2015 rok (PDF, 102.5 KiB)
 • Załacznik nr 10 -Sprawozdanie Rb-Z za II półrocze 2016 r (PDF, 99.4 KiB)
 • Załacznik nr 10 -Uchwała RIO nr 382.2016 z 05.09.2016 w sprawie wydania opinii o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2016 roku. (PDF, 3.5 MiB)
 • Załacznik nr 10 -informacja z przebiegu. wyk. budżetu za I półrocze 2016 (PDF, 2.5 MiB)
 • Załacznik nr 10-Sprawozdanie Rb-27S za 2015 rok. (PDF, 621.4 KiB)
 • Załacznik nr 10- Sprawozdanie Rb- NDS 2015 rok (PDF, 173.2 KiB)
 • Załacznik nr 10-Sprawozdanie Rb - NDS za II półrocz 2016 r. (PDF, 173.2 KiB)
 • Załacznik nr 10-Sprawozdanie Rb 27S za II półrocze 2016 r (PDF, 597.4 KiB)
 • Załacznik nr 10-Sprawozdanie Rb 28S za II półrocz 2016 r. (PDF, 1.1 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania wykonawcy z 30.09.2016r. - obsługa bankowa (PDF, 551.2 KiB)
 • SIWZ obsluga bankowa po zmianach z dnia 4.10.2016r (DOCX, 721.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ (PDF, 52.2 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania wykonawcy - obsługa bankowa -10.10.2016r. (PDF, 522.8 KiB)
 • przykładowy plik eksportu (CSV, 110 B)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - nr 320821 (PDF, 332.7 KiB)
 • SIWZ obsluga bankowa po zmianach z dnia 10.10.2016r (DOCX, 721.8 KiB)
 • INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO PO OTWARCIU OFERT (PDF, 309.8 KiB)
 • Informacja o wyborze ofert z dnia 21 października 2016r. (PDF, 679.5 KiB)
26 2016-09-13 2016-09-21 10:00:00 Dostawa nowego samochodu osobowego klasy średniej z segmentu D (rok produkcji 2016) w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodu dla powiatu strzelecko-drezdeneckiego wraz z ubezpieczeniem w zakresie AC, OC, NNW, Assistance rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie nr 307799 - dostawa samochodu (PDF, 504.8 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia samochód (PDF, 726.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - dostawa samochodu (DOC, 611.5 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie wykonawcy - dostawa samochodu 16.09.2016 (PDF, 433.9 KiB)
 • INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO PO OTWARCIU OFERT (PDF, 606.4 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - POSTĘPOWANIE NR RG.272.11.2016 (PDF, 587.6 KiB)
27 2016-08-17 2016-08-19 10:00:00 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez remont drogi powiatowej nr 1362F Gościm - Lubiatów – Sowia Góra etap I” unieważniony
 • zaproszenie do złożenia oferty (DOCX, 431.2 KiB)
 • załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 436.4 KiB)
 • załącznik nr 2 formularz ofertowy (DOCX, 427.9 KiB)
 • załącznik nr 3 do zaproszenia umowa (DOCX, 435.5 KiB)
 • załącznik nr 4 do zaproszenia rozporządzenie (PDF, 1.3 MiB)
 • załącznik nr 5 do zaproszenia karta oceny merytorycznej (PDF, 1 MiB)
 • załącznik nr 6 do zaproszenia instrukcja wypełniania wniosku (PDF, 5.9 MiB)
 • załącznik nr 7 do zaproszenia wzór wniosku (PDF, 1.1 MiB)
28 2016-07-22 2016-08-01 10:00:00 Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na lata 2016-2017 - oznakowanie dróg. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu - oznakowanie dróg (PDF, 453.8 KiB)
 • SIWZ bieżące utrzymanie - oznakowanie dróg (PDF, 718.7 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK_NR_1_DO_SIWZ (DOC, 459 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK_NR_2_DO_SIWZ (DOC, 461 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK_NR_3A_DO_SIWZ (DOC, 442.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK_NR_3B_DO_SIWZ (DOC, 442.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK_NR_3C_DO_SIWZ (DOC, 445 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK_NR_3D_DO_SIWZ (DOC, 445 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK_NR_4_DO_SIWZ (PDF, 390.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK_NR_5_DO_SIWZ (DOC, 445.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK_NR_6_DO_SIWZ (DOC, 444.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK_NR_7_DO_SIWZ (DOC, 448.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK_NR_8_DO_SIWZ (DOC, 446 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK_NR_9_DO_SIWZ (DOC, 447.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK_NR_10_DO_SIWZ (PDF, 304.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK_NR_11_DO_SIWZ (PDF, 307.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK_NR_12_DO_SIWZ (PDF, 294 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - OZNAKOWANIE DRÓG (PDF, 617.5 KiB)
29 2016-07-18 2016-07-22 10:00:00 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1362F w miejscowości Lubiatów gmina Drezdenko” rozstrzygnięty
 • zaproszenie do złożenia oferty (DOCX, 431.4 KiB)
 • załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 436.2 KiB)
 • załącznik nr 2 formularz ofertowy (DOCX, 426.7 KiB)
 • załącznik nr 3 do zaproszenia umowa (DOCX, 436.6 KiB)
 • załącznik nr 4 do zaproszenia koncepcja (ZIP, 24.5 MiB)
 • załącznik nr 5 do zaproszenia rozporządzenie (PDF, 1.3 MiB)
 • załącznik nr 6 do zaproszenia karta oceny merytorycznej (PDF, 1 MiB)
 • załącznik nr 7 do zaproszenia instrukcja wypełniania wniosku (PDF, 5.9 MiB)
 • załącznik nr 8 do zaproszenia wzór wniosku (PDF, 1.1 MiB)
30 2016-07-14 2016-07-29 10:00:00 Remont odcinka drogi powiatowej nr 1371F oraz odcinka drogi powiatowej nr 1367F wraz z remontem sześciu przepustów w obrębie Głusko i Stare Osieczno gmina Dobiegniew rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 449.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 732.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ (DOC, 460 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ (DOC, 3.9 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SIWZ (DOC, 443 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2B DO SIWZ (DOC, 443 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2C DO SIWZ (DOC, 445.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2D DO SIWZ (DOC, 445 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ (DOC, 448 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ (DOC, 448.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ (DOC, 445 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ (DOC, 443.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ (DOC, 444.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ - PRZEDMIAR ROBÓT (PDF, 532.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ (PDF, 540.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ - ZGŁOSZENIE ROBÓT WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (PDF, 5.8 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ (PDF, 62.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ 1 (PDF, 55 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ 2 (PDF, 330.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ 3 (PDF, 391.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ 4 (PDF, 1.3 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ 5 (PDF, 109.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ 6 (PDF, 149.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ 7 (PDF, 59.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 12 DO SIWZ 1 (PDF, 1.8 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 13 DO SIWZ 1 (PDF, 91.7 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 13 DO SIWZ 2 (PDF, 282 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 13 DO SIWZ 3 (PDF, 837.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 13 DO SIWZ 4 (PDF, 795.1 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERT - RG.272.9.2016 (PDF, 784 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Strzelecko-Drezdenecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu