ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
31 2016-04-20 2016-04-29 10:00:00 Wykonanie projektu technicznego modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla jednostek ewidencyjnych: Dobiegniew - miasto, Dobiegniew - obszar wiejski, Drezdenko - miasto, Drezdenko - obszar wiejski, Strzelce Krajeńskie - miasto, Strzelce Krajeńskie -obszar wiejski w powiecie strzelecko - drezdeneckim rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu - osnowa 2016 (PDF, 329 KiB)
 • SIWZ - modernizacja osnowy 2016 (PDF, 637.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ (DOC, 462 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SIWZ (DOC, 443 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2B DO SIWZ (DOC, 443 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2C DO SIWZ (DOC, 446 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2D DO SIWZ (DOC, 445.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ (DOC, 451.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ (DOC, 448.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ (DOC, 445.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ (DOC, 443.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ (PDF, 337.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ (PDF, 539.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ (PDF, 842.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK DO WARUNKÓW TECHNICZNYCH - Arkusz inwentaryzacyjny (PDF, 308.8 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie wykonawcy-25.04.2016r. (PDF, 295 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty w postępowaniu nr RG.272.6.2016 (PDF, 577 KiB)
32 2016-04-04 2016-04-19 10:00:00 Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego w 2016 r. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 321.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 612.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ (DOC, 461 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ (DOC, 450 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SIWZ (DOC, 443 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2B DO SIWZ (DOC, 442 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2C DO SIWZ (DOC, 445.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2D DO SIWZ (DOC, 445 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ (DOC, 451 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ (DOC, 448 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ (DOC, 445 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ (DOC, 442.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ (DOC, 445 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ (PDF, 294.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ (PDF, 457.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ (PDF, 389.4 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCÓW Z DNIA 8.04.2016R. (PDF, 1.1 MiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Z DNIA 8.04.2016R. (PDF, 253 KiB)
 • SIWZ po zmianach z dnia 8 kwietnia 2016 roku (PDF, 607.5 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy z dnia 13.04.2016r. (PDF, 415 KiB)
 • Sprostowanie omyłki - ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY (PDF, 292.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ po zmianach z dnia 15.04.2016 (DOC, 461 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY z dnia 25 kwietnia 2016r (PDF, 304 KiB)
33 2016-02-24 2016-03-16 13:00:00 Przebudowa drogi nr 1366F II etap - odcinek Aleja Piastów w Strzelcach Krajeńskich rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 347.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 673.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ (DOC, 459.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SIWZ - KOSZTORYS OFERTOWY BRANŻA DROGOWA (XLS, 107.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2B DO SIWZ - KOSZTORYS OFERTOWY KANALIZACJA DESZCZOWA (XLS, 38 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2C DO SIWZ - KOSZTORYS OFERTOWY BRANŻA ELEKTRYCZNA (XLS, 31 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2D DO SIWZ - KOSZTORYS OFERTOWY KANALIZACJA SANITARNA I SIEĆ WODOCIĄGOWA (XLS, 52.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3A DO SIWZ (DOC, 443 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3B DO SIWZ (DOC, 443.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3C DO SIWZ (DOC, 447 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3D DO SIWZ (DOC, 445 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ (DOC, 451 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ (DOC, 448 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ (DOC, 445 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ (DOC, 443 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ (DOC, 612 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ (DOCX, 431.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ POZWOLENIE NA BUDOWĘ I PROJEKT (7Z, 165.4 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA DROGOWA (PDF, 63 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 12 DO SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT - KANALIZACJA DESZCZOWA (PDF, 123.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 13 DO SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA (PDF, 17.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 14 DO SIWZ STWIOR BRANŻA DROGOWA (PDF, 2.1 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 15 DO SIWZ STWIOR KANALIZACJA DESZCZOWA (PDF, 537.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 16 DO SIWZ STWIOR BRANŻA ELEKTRYCZNA (PDF, 580.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 17 DO SIWZ PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU Z DECYZJĄ ZATW (7Z, 3.2 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 18 DO SIWZ PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Z DECYZJĄ ZATW (7Z, 7.1 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 19 DO SIWZ ZGŁOSZENIE ROBÓT WRAZ Z OŚWIADCZENIEM O NIEWNIESIENIU SPRZECIWU (7Z, 2.6 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 20 DO SIWZ PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI I SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI (7Z, 178.6 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 21 DO SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT KANALIZACJA SANITARNA I SIEĆ WODOCIĄGOWA (PDF, 1.8 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 22 DO SIWZ STWIOR KANALIZACJA SANITARNA I SIEĆ WODOCIĄGOWA (PDF, 7.4 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania wykonawcy - Przebudowa Alei Piastów - 25.02.2016r. (PDF, 581.7 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania wykonawców - Przebudowa Alei Piastów - 02 i 03.03.2016r. (PDF, 322.8 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ - PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA DROGOWA PO POPRAWKACH (PDF, 283.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania wykonawcy z dnia 2.03.2016r. - wydłużenie terminu (PDF, 420.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 8.03.2016r. (PDF, 255.1 KiB)
 • SIWZ Przebudowa Al. Piastów 24.02.2016 po zmianach z dnia 8.03.2016r. (PDF, 677.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ po zmianach z dnia 8.03.2016r. (PDF, 477.9 KiB)
 • Sprostowanie omyłki do odpowiedzi na zapytania wykonawców (PDF, 383.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 14.03.2016 (PDF, 251.1 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty i odrzuceniu ofert w postępowaniu nr RG.272.4.2016 (PDF, 424.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty i odrzuceniu ofert RG.272.4.2016 - czynności powtórzone (PDF, 403.5 KiB)
34 2015-12-08 2015-12-10 10:00:00 Zakup Internetu mobilnego ramach projektu pn.: „Centrum Aktywności Cyfrowej w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Krajeńskich” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu publicznym (PDF, 218.6 KiB)
 • Zalacznik nr 1 do ogloszenia (PDF, 224.7 KiB)
 • zalacznik nr 2 do ogloszenia (PDF, 185.5 KiB)
 • zalacznik nr 3 do ogloszenia (PDF, 184.5 KiB)
 • Informacja o wyborze ofert (PDF, 213.1 KiB)
35 2015-11-30 2015-12-07 14:00:00 Zakup sprzętu elektronicznego, Internetu mobilnego oraz certyfikatów kwalifikowanych w ramach projektu pn.: „Centrum Aktywności Cyfrowej w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Krajeńskich” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu publicznym (PDF, 234.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 do ogłoszenia - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 442.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 do ogłoszenia - formularz ofertowy dla zadania częściowego nr 1 i 3 (PDF, 185.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 do ogloszenia - formularz ofertowy dla zadania częściowego nr 2 (PDF, 186.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 do ogłoszenia - wzór umowy (PDF, 184.3 KiB)
 • odpowiedz na zapytanie wykonawcy (PDF, 452.1 KiB)
 • Informacja o wyborze ofert (PDF, 433.6 KiB)
36 2015-11-12 2015-11-13 10:00:00 „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1371F Dobiegniew – Osiek, zmiana nawierzchni odcinków dróg powiatowych nr 1364F Górki Noteckie – Przyłęg, nr 1361F Pławin – Przynotecko – Łęgowo oraz nr 1381F Zwierzyn - Gardzko” rozstrzygnięty
 • Zapytanie dot. opracowania dokumentacji PROW (PDF, 326.8 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPROSZENIA (DOCX, 445.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPROSZENIA (DOC, 447 KiB)
37 2015-10-23 2015-11-03 10:00:00 Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb powiatu strzelecko-drezdeneckiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu strzelecko-drezdeneckiego w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu-energia (PDF, 239.2 KiB)
 • SIWZ energia (PDF, 580.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ (XLS, 42 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY (XLS, 39.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ (DOC, 476.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY (DOC, 457 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ (DOC, 461 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ (DOC, 444.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ (PDF, 342.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ (DOC, 443.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ (DOC, 445.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ (DOC, 443 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ (DOC, 445 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ (DOC, 447.5 KiB)
 • Odpowiedź na zapytania wykonawcy z dnia 28.10.2015 - energia (PDF, 381.4 KiB)
 • Informacja o wyborze ofert z dnia 3.11.2015r. (PDF, 558.4 KiB)
38 2015-07-14 2015-08-05 10:00:00 Rozbiórka i budowa w miejscu istniejącego mostu (JNI 35000375) nowego mostu zespolonego stalowo - gruntowego przez rzekę Koczynkę wraz z przebudową dojazdów w ciągu drogi powiatowej nr 1368F w km 24+950 w miejscowości Grąsy rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu - most w Grąsach (PDF, 344.5 KiB)
 • SIWZ most w Grąsach (PDF, 665.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIW (DOC, 459.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ (PDF, 481.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3A DO SIWZ (DOC, 443.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3B DO SIWZ (DOC, 444 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3C DO SIWZ (DOC, 444.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ (DOC, 448.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ (DOC, 446.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ (DOC, 448 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ (DOC, 445.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ (DOC, 443.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ (PDF, 449.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ (ZIP, 1.3 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ (ZIP, 4.4 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 12 DO SIWZ (ZIP, 10.9 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 13 DO SIWZ (PDF, 3.5 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 14 DO SIWZ (JPG, 904.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 15 DO SIWZ (PDF, 2.4 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 16 DO SIWZ (PDF, 2 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 17 DO SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 17 DO SIWZ CD (ZIP, 2.7 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 18 DO SIWZ (PDF, 424.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 19 DO SIWZ (ZIP, 37.2 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 20 DO SIWZ (ZIP, 6.8 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 21 DO SIWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 21 DO SIWZ CD (PDF, 482.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 22 DO SIWZ (PDF, 252.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania wykonawcy - most w Grąsach zapytania z dnia 16.07.2015 (PDF, 428.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 do wyjaśnień M-23.25.11 KONSTRUKCJE POWŁOKOWE (PDF, 348.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 do wyjaśnień SST Via-Block (PDF, 323.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do wyjaśnień D-08.02.00 - CHODNIK Z BETONU (PDF, 313.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 do wyjaśnień KOSZTORYS OFERTOWY PO ZMIANACH (PDF, 508.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 do wyjaśnień D-08.05.01 - SCIEKI SKARPOWE (PDF, 890 KiB)
 • Załącznik nr 6 do wyjaśnień M-20.01.05.-UMACNIANIE SKARP i STOŻKÓW (PDF, 325.7 KiB)
 • Uwaga zmiana SIWZ Most w Grąsach 20.07.2015r. (PDF, 381.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - KOSZTORYS OFERTOWY PO ZMIANACH Z DNIA 20.07.2015 (PDF, 509 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 20 DO SIWZ C.D. D-08.02.00 - CHODNIK Z BETONU (PDF, 318.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 20 DO SIWZ C.D. D-08.05.01 - SCIEKI SKARPOWE (PDF, 890.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 20 DO SIWZ C.D. M-20.01.05.-UMACNIANIE SKARP i STOŻKÓW (PDF, 325.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 20 DO SIWZ C.D. M-23.25.11 KONSTRUKCJE POWŁOKOWE (PDF, 355.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 20 DO SIWZ C.D. SST Via-Block (PDF, 337.6 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE - most w Grąsach (PDF, 420.8 KiB)
39 2015-06-10 2015-07-02 10:00:00 Remont nawierzchni drogi powiatowej 1364 F Przyłęg - Górki Noteckie wraz z niezbędną wymianą nawierzchni obiektu mostowego (JNI-35000377) na rzece Pełcz w km 1+989 w m. Przyłęg. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu remont drogi Przyłęg - Górki Noteckie (PDF, 321.8 KiB)
 • SIWZ remont drogi Przyłęg - Górki Noteckie (PDF, 654.7 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ (PDF, 385.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SIWZ - Kosztorys ofertowy ETAP - 1 (PDF, 50.7 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2B DO SIWZ - Kosztorys ofertowy ETAP - 2 (PDF, 39.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3A DO SIWZ (PDF, 308.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3B DO SIWZ (PDF, 308.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3C DO SIWZ (PDF, 395.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ (PDF, 396.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ (PDF, 417.8 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ (PDF, 395.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ (PDF, 308.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ (PDF, 449.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ - Zgłoszenie zamiaru wykonania robót (JPG, 379.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ - Projekt dokumentacji technicznej (ZIP, 11.8 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ - STWIOR (ZIP, 2.2 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 12 DO SIWZ - Projekt organizacji ruchu na czas budowy (ZIP, 10.4 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 13 I 14 DO SIWZ - Przedmiary (ZIP, 162.1 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania wykonawcy - droga Przyłęg-Górki Noteckie 19.06.2015 (PDF, 305.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ - po zmianach (PDF, 449.3 KiB)
 • Zmiana SIWZ Remont nawierzchni Przyłęg - Górki Noteckie (PDF, 365.3 KiB)
 • SIWZ remont drogi Przyłęg - Górki Noteckie - po zmianach 26.06.2015 (PDF, 657.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 15 DO SIWZ (DOC, 446.5 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE -remont drogi Przyłęg - Górki Noteckie (PDF, 340.9 KiB)
40 2015-05-22 2015-06-03 15:30:00 „Usuwanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego i ich przechowywanie w strzeżonym porcie, przystani lub na strzeżonym parkingu w przypadkach i na zasadach określonych w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1240)” unieważniony
 • Zaproszenie do składania ofert (DOCX, 16.9 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 57 KiB)
 • Umowa - projekt (DOC, 75 KiB)
 • Uchwała II.15.2014 (PDF, 426.5 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 358 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Strzelecko-Drezdenecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu