ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
31 2016-08-17 2016-08-19 10:00:00 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez remont drogi powiatowej nr 1362F Gościm - Lubiatów – Sowia Góra etap I” unieważniony
 • zaproszenie do złożenia oferty (DOCX, 431.2 KiB)
 • załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 436.4 KiB)
 • załącznik nr 2 formularz ofertowy (DOCX, 427.9 KiB)
 • załącznik nr 3 do zaproszenia umowa (DOCX, 435.5 KiB)
 • załącznik nr 4 do zaproszenia rozporządzenie (PDF, 1.3 MiB)
 • załącznik nr 5 do zaproszenia karta oceny merytorycznej (PDF, 1 MiB)
 • załącznik nr 6 do zaproszenia instrukcja wypełniania wniosku (PDF, 5.9 MiB)
 • załącznik nr 7 do zaproszenia wzór wniosku (PDF, 1.1 MiB)
32 2016-07-22 2016-08-01 10:00:00 Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na lata 2016-2017 - oznakowanie dróg. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu - oznakowanie dróg (PDF, 453.8 KiB)
 • SIWZ bieżące utrzymanie - oznakowanie dróg (PDF, 718.7 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK_NR_1_DO_SIWZ (DOC, 459 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK_NR_2_DO_SIWZ (DOC, 461 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK_NR_3A_DO_SIWZ (DOC, 442.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK_NR_3B_DO_SIWZ (DOC, 442.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK_NR_3C_DO_SIWZ (DOC, 445 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK_NR_3D_DO_SIWZ (DOC, 445 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK_NR_4_DO_SIWZ (PDF, 390.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK_NR_5_DO_SIWZ (DOC, 445.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK_NR_6_DO_SIWZ (DOC, 444.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK_NR_7_DO_SIWZ (DOC, 448.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK_NR_8_DO_SIWZ (DOC, 446 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK_NR_9_DO_SIWZ (DOC, 447.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK_NR_10_DO_SIWZ (PDF, 304.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK_NR_11_DO_SIWZ (PDF, 307.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK_NR_12_DO_SIWZ (PDF, 294 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - OZNAKOWANIE DRÓG (PDF, 617.5 KiB)
33 2016-07-18 2016-07-22 10:00:00 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1362F w miejscowości Lubiatów gmina Drezdenko” rozstrzygnięty
 • zaproszenie do złożenia oferty (DOCX, 431.4 KiB)
 • załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 436.2 KiB)
 • załącznik nr 2 formularz ofertowy (DOCX, 426.7 KiB)
 • załącznik nr 3 do zaproszenia umowa (DOCX, 436.6 KiB)
 • załącznik nr 4 do zaproszenia koncepcja (ZIP, 24.5 MiB)
 • załącznik nr 5 do zaproszenia rozporządzenie (PDF, 1.3 MiB)
 • załącznik nr 6 do zaproszenia karta oceny merytorycznej (PDF, 1 MiB)
 • załącznik nr 7 do zaproszenia instrukcja wypełniania wniosku (PDF, 5.9 MiB)
 • załącznik nr 8 do zaproszenia wzór wniosku (PDF, 1.1 MiB)
34 2016-07-14 2016-07-29 10:00:00 Remont odcinka drogi powiatowej nr 1371F oraz odcinka drogi powiatowej nr 1367F wraz z remontem sześciu przepustów w obrębie Głusko i Stare Osieczno gmina Dobiegniew rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 449.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 732.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ (DOC, 460 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ (DOC, 3.9 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SIWZ (DOC, 443 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2B DO SIWZ (DOC, 443 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2C DO SIWZ (DOC, 445.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2D DO SIWZ (DOC, 445 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ (DOC, 448 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ (DOC, 448.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ (DOC, 445 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ (DOC, 443.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ (DOC, 444.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ - PRZEDMIAR ROBÓT (PDF, 532.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ (PDF, 540.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ - ZGŁOSZENIE ROBÓT WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (PDF, 5.8 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ (PDF, 62.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ 1 (PDF, 55 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ 2 (PDF, 330.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ 3 (PDF, 391.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ 4 (PDF, 1.3 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ 5 (PDF, 109.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ 6 (PDF, 149.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ 7 (PDF, 59.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 12 DO SIWZ 1 (PDF, 1.8 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 13 DO SIWZ 1 (PDF, 91.7 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 13 DO SIWZ 2 (PDF, 282 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 13 DO SIWZ 3 (PDF, 837.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 13 DO SIWZ 4 (PDF, 795.1 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERT - RG.272.9.2016 (PDF, 784 KiB)
35 2016-04-26 2016-05-10 15:00:00 Usuwanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego i ich przechowywanie w strzeżonym porcie, przystani lub na strzeżonym parkingu w przypadkach i na zasadach określonych w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1240) unieważniony
 • Zaproszenie do składania ofert (DOCX, 17.4 KiB)
 • Uchwała (PDF, 430.1 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 55 KiB)
 • Umowa - projekt (DOC, 70 KiB)
 • unieważnienie postępowania (PDF, 360.3 KiB)
36 2016-04-24 2016-05-16 10:00:00 Remonty dróg powiatowych polegające na położeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. min. 4 cm oraz profilowanie i zagęszczenie poboczy na terenie powiatu strzelecko - drezdeneckiego w 2016r. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 324.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 614.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ (DOC, 460.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ (DOC, 452 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1B DO SIWZ (DOC, 453 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SIWZ (DOC, 443 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2B DO SIWZ (DOC, 443.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2C DO SIWZ (DOC, 445.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2D DO SIWZ (DOC, 445 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ (DOC, 448 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ (DOC, 448 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ (DOC, 445 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ (DOC, 442.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ (DOC, 444.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ (PDF, 292.8 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ (PDF, 459.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 10A DO SIWZ (PDF, 3.7 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 10B DO SIWZ (PDF, 4.4 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 10C DO SIWZ (PDF, 5.1 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 10D DO SIWZ (PDF, 5.7 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 10E DO SIWZ - ZAD. CZĘŚCIOWE NR 2 (PDF, 4.6 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ (PDF, 623.3 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania wykonawców - remonty dróg powiatowych 6.05.2016r. (PDF, 466.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 6 maja 2016r. - remonty dróg (PDF, 254.8 KiB)
 • SIWZ po zmianach z dnia 6 maja 2016r. (PDF, 619.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ po zmianach (PDF, 464.8 KiB)
 • ZAŁACZNIK NR 12A DO SIWZ Buszów-Bobrówko_1000 (PDF, 1.4 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 12B DO SIWZ Gardzko_500 (PDF, 567.1 KiB)
 • ZAŁACZNIK NR 12C DO SIWZ Osiek_500 (PDF, 332 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 12D DO SIWZ Zwierzyn_500 (PDF, 1.4 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 12E DO SIWZ Rąpin-Marzenin_1000 (PDF, 1.9 MiB)
 • Odpowiedź na zapytania wykonawcy - remonty dróg powiatowych 10.05.2016r. (PDF, 295.8 KiB)
 • SIWZ po zmianach z dnia 10 maja 2016r. (PDF, 620.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 13 DO SIWZ - SPECYFIKACJE TECHNICZNE DOTYCZĄCE WARSTWY WYRÓWNAWCZEJ (PDF, 590.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 13 DO SIWZ C.D. SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOT. WARSTWY WYRÓWNAWCZEJ (PDF, 263.9 KiB)
 • Odpowiedź na zapytania wykonawcy - remonty dróg powiatowych 13.05.2016r. (PDF, 292.9 KiB)
 • ST D.05.03.05b (PDF, 374.1 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERT - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 1 I 2 (PDF, 2.5 MiB)
37 2016-04-22 2016-05-04 10:00:00 Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na lata 2016-2017 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu - bieżące utrzymanie dróg na lata 2016-2017 (PDF, 336.8 KiB)
 • SIWZ bieżące utrzymanie dróg na lata 2016-2017 (PDF, 626.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ (DOC, 458.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SIWZ (DOC, 456 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2B DO SIWZ (DOC, 460.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2C DO SIWZ (DOC, 461 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2D DO SIWZ (DOC, 453.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3A DO SIWZ (DOC, 442 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3B DO SIWZ (DOC, 442.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3C DO SIWZ (DOC, 445 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3D DO SIWZ (DOC, 445 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4A DO SIWZ (PDF, 213.7 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4B DO SIWZ (PDF, 217.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4C DO SIWZ (PDF, 215.8 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4D DO SIWZ (PDF, 213.7 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ (DOC, 445.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ (DOC, 443.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ (DOC, 448.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ (DOC, 446 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ (DOC, 447.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ (PDF, 248.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ (PDF, 251 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 12 DO SIWZ (PDF, 238.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 13 DO SIWZ (PDF, 368.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 14 DO SIWZ (PDF, 407.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 15 DO SIWZ (PDF, 265.7 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 16 DO SIWZ (PDF, 286.9 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE CZ. 1 i 4 ORAZ UNIEWAŻNIENIU CZ. 3 POSTĘPOWANIA (PDF, 631.8 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERT RG.272.7.2016 - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 2 (PDF, 600.2 KiB)
38 2016-04-20 2016-04-29 10:00:00 Wykonanie projektu technicznego modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla jednostek ewidencyjnych: Dobiegniew - miasto, Dobiegniew - obszar wiejski, Drezdenko - miasto, Drezdenko - obszar wiejski, Strzelce Krajeńskie - miasto, Strzelce Krajeńskie -obszar wiejski w powiecie strzelecko - drezdeneckim rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu - osnowa 2016 (PDF, 329 KiB)
 • SIWZ - modernizacja osnowy 2016 (PDF, 637.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ (DOC, 462 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SIWZ (DOC, 443 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2B DO SIWZ (DOC, 443 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2C DO SIWZ (DOC, 446 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2D DO SIWZ (DOC, 445.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ (DOC, 451.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ (DOC, 448.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ (DOC, 445.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ (DOC, 443.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ (PDF, 337.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ (PDF, 539.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ (PDF, 842.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK DO WARUNKÓW TECHNICZNYCH - Arkusz inwentaryzacyjny (PDF, 308.8 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie wykonawcy-25.04.2016r. (PDF, 295 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty w postępowaniu nr RG.272.6.2016 (PDF, 577 KiB)
39 2016-04-04 2016-04-19 10:00:00 Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego w 2016 r. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 321.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 612.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ (DOC, 461 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ (DOC, 450 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SIWZ (DOC, 443 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2B DO SIWZ (DOC, 442 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2C DO SIWZ (DOC, 445.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2D DO SIWZ (DOC, 445 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ (DOC, 451 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ (DOC, 448 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ (DOC, 445 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ (DOC, 442.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ (DOC, 445 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ (PDF, 294.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ (PDF, 457.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ (PDF, 389.4 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCÓW Z DNIA 8.04.2016R. (PDF, 1.1 MiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Z DNIA 8.04.2016R. (PDF, 253 KiB)
 • SIWZ po zmianach z dnia 8 kwietnia 2016 roku (PDF, 607.5 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy z dnia 13.04.2016r. (PDF, 415 KiB)
 • Sprostowanie omyłki - ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY (PDF, 292.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ po zmianach z dnia 15.04.2016 (DOC, 461 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY z dnia 25 kwietnia 2016r (PDF, 304 KiB)
40 2016-02-24 2016-03-16 13:00:00 Przebudowa drogi nr 1366F II etap - odcinek Aleja Piastów w Strzelcach Krajeńskich rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 347.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 673.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ (DOC, 459.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SIWZ - KOSZTORYS OFERTOWY BRANŻA DROGOWA (XLS, 107.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2B DO SIWZ - KOSZTORYS OFERTOWY KANALIZACJA DESZCZOWA (XLS, 38 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2C DO SIWZ - KOSZTORYS OFERTOWY BRANŻA ELEKTRYCZNA (XLS, 31 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2D DO SIWZ - KOSZTORYS OFERTOWY KANALIZACJA SANITARNA I SIEĆ WODOCIĄGOWA (XLS, 52.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3A DO SIWZ (DOC, 443 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3B DO SIWZ (DOC, 443.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3C DO SIWZ (DOC, 447 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3D DO SIWZ (DOC, 445 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ (DOC, 451 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ (DOC, 448 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ (DOC, 445 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ (DOC, 443 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ (DOC, 612 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ (DOCX, 431.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ POZWOLENIE NA BUDOWĘ I PROJEKT (7Z, 165.4 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA DROGOWA (PDF, 63 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 12 DO SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT - KANALIZACJA DESZCZOWA (PDF, 123.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 13 DO SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA (PDF, 17.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 14 DO SIWZ STWIOR BRANŻA DROGOWA (PDF, 2.1 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 15 DO SIWZ STWIOR KANALIZACJA DESZCZOWA (PDF, 537.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 16 DO SIWZ STWIOR BRANŻA ELEKTRYCZNA (PDF, 580.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 17 DO SIWZ PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU Z DECYZJĄ ZATW (7Z, 3.2 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 18 DO SIWZ PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Z DECYZJĄ ZATW (7Z, 7.1 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 19 DO SIWZ ZGŁOSZENIE ROBÓT WRAZ Z OŚWIADCZENIEM O NIEWNIESIENIU SPRZECIWU (7Z, 2.6 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 20 DO SIWZ PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI I SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI (7Z, 178.6 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 21 DO SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT KANALIZACJA SANITARNA I SIEĆ WODOCIĄGOWA (PDF, 1.8 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 22 DO SIWZ STWIOR KANALIZACJA SANITARNA I SIEĆ WODOCIĄGOWA (PDF, 7.4 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania wykonawcy - Przebudowa Alei Piastów - 25.02.2016r. (PDF, 581.7 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania wykonawców - Przebudowa Alei Piastów - 02 i 03.03.2016r. (PDF, 322.8 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ - PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA DROGOWA PO POPRAWKACH (PDF, 283.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania wykonawcy z dnia 2.03.2016r. - wydłużenie terminu (PDF, 420.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 8.03.2016r. (PDF, 255.1 KiB)
 • SIWZ Przebudowa Al. Piastów 24.02.2016 po zmianach z dnia 8.03.2016r. (PDF, 677.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ po zmianach z dnia 8.03.2016r. (PDF, 477.9 KiB)
 • Sprostowanie omyłki do odpowiedzi na zapytania wykonawców (PDF, 383.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 14.03.2016 (PDF, 251.1 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty i odrzuceniu ofert w postępowaniu nr RG.272.4.2016 (PDF, 424.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty i odrzuceniu ofert RG.272.4.2016 - czynności powtórzone (PDF, 403.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Strzelecko-Drezdenecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu