ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
41 2015-04-17 2015-05-11 10:00:00 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 260.8 KiB)
 • SIWZ budowa boiska ZSP Drezdenko (PDF, 863.8 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ (DOC, 459 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - KOSZTORYS OFERTOWY (PDF, 3.7 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SIWZ - PRZEDMIAR ROBÓT (PDF, 54.8 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3A DO SIWZ (DOC, 442.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3B DO SIWZ (DOC, 443.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3C DO SIWZ (DOC, 442.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ (DOC, 448.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ (DOC, 447.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ (DOC, 445 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ (DOC, 442.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ (PDF, 541 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ 0 - PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY (PDF, 4.7 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ 1. Drezdenko_PZT A3 kolor (PDF, 1.1 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ 2. Drezdenko_Wymiarowanie elementów zagospodarowania terenu . A3 cz-b (PDF, 913.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ 3. Drezdenko_Szczegóły boiska wielofunkcyjnego. A4 cz-b (PDF, 221.8 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ 4. Drezdenko_do druku_Wymiarowanie linii boiska . A4 kolor (PDF, 204 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ 5. Drezdenko_Szczegóły konstrukcyjne piłkochwytów. A4 cz-b (PDF, 130.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA (PDF, 522.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ ZGŁOSZENIE ROBÓT (PDF, 882.9 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania wykonawcy - boisko 23.04.2015 (PDF, 293.4 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie wykonawcy - boisko 24.04.2015 (PDF, 291.8 KiB)
 • Patmos - Technical Datasheet-1 (PDF, 780.8 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie wykonawcy - boisko 29.04.2015 (PDF, 289.2 KiB)
 • certificates_2015_Naxos (PDF, 118.2 KiB)
 • Certificate ITF (PDF, 299 KiB)
 • SportsPartner - NAXOS Test Certificate (PDF, 609.7 KiB)
 • SportsPartner - PATMOS Test Certificate (PDF, 609.5 KiB)
 • Sportspartner_certificate2015 (PDF, 88.6 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE - boisko wielofunkcyjne Drezdenko (PDF, 301.2 KiB)
42 2015-04-14 2015-05-06 10:00:00 Wymiana pokrycia dachowego w budynku głównym Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Biedrzyckiego w Strzelcach Krajeńskich rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 251.7 KiB)
 • SIWZ wymiana pokrycia dachowego (PDF, 11.3 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ (DOC, 459.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS OFERTOWY - ROBOTY DEKARSKO-BLACHARSKIE (PDF, 214.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2B DO SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS OFERTOWY - ROBOTY POZOSTAŁE (PDF, 191.7 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2C DO SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT+KOSZTORYS OFERTOWY INSTALACJA ODGROMOWA (PDF, 178.7 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3A DO SIWZ (DOC, 442.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3B DO SIWZ (DOC, 443 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3C DO SIWZ (DOC, 443 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ (DOC, 448.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ (DOC, 448 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ (DOC, 445 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ (DOC, 442.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ (PDF, 4.2 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ PROJEKT BUDOWLANY I BIOZ (PDF, 10.6 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (DOC, 116.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ - ZGŁOSZENIE ROBÓT (PDF, 731.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 12 DO SIWZ DECYZJA-POZWOLENIE LUBUSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW (PDF, 1.8 MiB)
 • kosz (RTF, 5.7 MiB)
 • HPIM2700 (JPG, 555.8 KiB)
 • HPIM2701 (JPG, 1011.2 KiB)
 • HPIM2707 (JPG, 969.1 KiB)
 • HPIM2708 (JPG, 1.1 MiB)
 • HPIM2716 (JPG, 1.1 MiB)
 • HPIM2717 (JPG, 1.1 MiB)
 • HPIM2718 (JPG, 1006.1 KiB)
 • HPIM2719 (JPG, 973.9 KiB)
 • HPIM2720 (JPG, 1.3 MiB)
 • HPIM2721 (JPG, 1.6 MiB)
 • HPIM2722 (JPG, 1.1 MiB)
 • HPIM2723 (JPG, 924.4 KiB)
 • HPIM2724 (JPG, 980 KiB)
 • HPIM2725 (JPG, 1 MiB)
 • HPIM2726 (JPG, 1 MiB)
 • HPIM2727 (JPG, 922.3 KiB)
 • HPIM2728 (JPG, 906.7 KiB)
 • HPIM2729 (JPG, 1 MiB)
 • HPIM2730 (JPG, 1.5 MiB)
 • HPIM2731 (JPG, 1.3 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 240.3 KiB)
 • ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT wymiana pokrycia dachowego (PDF, 366 KiB)
 • ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT wymiana pokrycia dachowego - korekta błędu (PDF, 367.5 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE -dach ZS CKU (PDF, 430.2 KiB)
43 2015-04-13 2015-04-20 09:00:00 "Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla obszarów gmin Stare Kurowo i Zwierzyn w powiecie strzelecko-drezdeneckim" rozstrzygnięty
 • ogłosz osn.poz. (PDF, 332.1 KiB)
 • Warunki tech,.zał 1 (PDF, 443.3 KiB)
 • Wykaz usług zał.2 (DOCX, 12.3 KiB)
 • Wykaz urządzeń zał.3 (DOCX, 12.6 KiB)
 • formularz ofertowy zał.4 (DOCX, 19.6 KiB)
 • umowa zał.5 (PDF, 136.4 KiB)
 • Informacja o wyborze ofert (PDF, 2.1 MiB)
44 2015-03-18 2015-04-02 10:00:00 Dodatkowe usługi edukacyjne w ramach projektu pn.: ,,Akademia kompetencji zawodowych w powiecie strzelecko-drezdeneckim" rozstrzygnięty
 • zaproszenie nr RG.2.7.1.1.2015 z dnia 18 marca 2015 roku (PDF, 1.9 MiB)
 • załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 119.5 KiB)
 • załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy (DOC, 115 KiB)
 • załącznik nr 3 - zaparafowany wzór umowy (DOC, 238 KiB)
 • Informacja o wyborze ofert z dnia 2.04.2015r. - postępowanie RG.2.7.1.1.2015 (PDF, 701.4 KiB)
 • Informacja z dnia 8.04.2015r. (PDF, 739 KiB)
45 2015-02-24 2015-03-05 10:00:00 Cyfryzacja powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Strzelcach Krajeńskich metodą skanowania wraz z implementacją do systemu Ośrodek rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 330.9 KiB)
 • SIWZ - cyfryzacja zasobu geodezyjnego 2015 (DOC, 692.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ (DOC, 463 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ (DOC, 451 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3A DO SIWZ (DOC, 442 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3B DO SIWZ (DOC, 442 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3C DO SIWZ (DOC, 442 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ (DOC, 500.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ (DOC, 445.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ (DOC, 444 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ - WARUNKI TECHNICZNE (DOC, 495.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ (DOC, 446 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ (DOC, 445.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ (DOC, 445.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania wykonawców - cyfryzacja zasobu.pdf (PDF, 321.1 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE - CYFRYZACJA ZASOBU GEODEZYJNEGO 2015 (PDF, 4.3 MiB)
46 2015-02-10 2015-03-04 10:00:00 Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego w 2015 r. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 251.4 KiB)
 • SIWZ (DOC, 662 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ (DOC, 461 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ (DOC, 450 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SIWZ (DOC, 442.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2B DO SIWZ (DOC, 442 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2C DO SIWZ (DOC, 443 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ (DOC, 447 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ (DOC, 448 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ (DOC, 445 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ (DOC, 442.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ (DOC, 445 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ (PDF, 830.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ (PDF, 4.2 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ (DOC, 543 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 248.6 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych (PDF, 500.9 KiB)
47 2015-01-26 2015-02-03 10:00:00 Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na lata 2015-2016 - oznakowanie dróg rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu - bieżące utrzymanie dróg na lata 2015-2016 - oznakowanie dróg (PDF, 262.7 KiB)
 • SIWZ bieżące utrzymanie dróg - oznakowanie (PDF, 9.1 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ (DOC, 459 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ (DOC, 460.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3A DO SIWZ (DOC, 442 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3B DO SIWZ (DOC, 442 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3C DO SIWZ (DOC, 442.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ (DOC, 62.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ (DOC, 445.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ (DOC, 444 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ (DOC, 448 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ (DOC, 446 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ (DOC, 447.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ (DOC, 81 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ (DOC, 78 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 12 DO SIWZ (DOC, 70.5 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE -Bieżące utrzymanie dróg - oznakowanie (PDF, 2.3 MiB)
48 2014-12-22 2014-12-31 10:00:00 Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na lata 2015-2016 rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (DOC, 90 KiB)
 • SIWZ bieżące utrzymanie dróg (DOC, 695.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ (DOC, 458 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SIWZ (DOC, 488 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2B DO SIWZ (DOC, 507 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2C DO SIWZ (DOC, 508 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2D DO SIWZ (DOC, 481.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3A DO SIWZ (DOC, 441.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3B DO SIWZ (DOC, 442 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3C DO SIWZ (DOC, 442.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4A DO SIWZ (DOC, 58 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4B DO SIWZ (DOC, 61 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4C DO SIWZ (DOC, 61.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4D DO SIWZ (DOC, 63 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ (DOC, 445.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ (DOC, 443 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ (DOC, 448 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ (DOC, 445.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ (DOC, 447.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ (DOC, 81 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ (DOC, 78 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 12 DO SIWZ (DOC, 70.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 13 DO SIWZ (DOC, 209 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 14 DO SIWZ (DOC, 255 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 15 DO SIWZ (DOC, 101 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 16 DO SIWZ (DOC, 120.5 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE -Bieżące utrzymanie dróg zad. nr 2 i 4 (PDF, 927.9 KiB)
 • Unieważnienie postępowania -bieżące utrzymanie dróg - zad. nr 3.doc (PDF, 534.9 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE - Bieżące utrzymanie dróg zad. nr 1 (PDF, 494 KiB)
49 2014-12-22 2014-12-30 10:00:00 „Opracowanie dokumentacji projektu technicznego rozbiórki i budowy w miejscu istniejącego, nowego mostu (JNI – 35000375) przez rzekę Koczynkę na klasę min. „C” – 40 T wraz z niezbędną i konieczną przebudową dojazdów, w ciągu drogi powiatowej 1368 F, km 24+950 w miejscowości Grąsy.” rozstrzygnięty
 • Zaproszenie do składania ofert - dokumentacja projektowa - most w Grąsach (DOC, 450 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPROSZENIA (DOC, 464.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPROSZENIA (DOC, 448 KiB)
 • UWAGA (DOC, 22.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPROSZENIA (DOCX, 444.4 KiB)
 • Zestawienie ofert i wybór oferty - most w Grąsach (PDF, 87.4 KiB)
50 2014-12-17 2014-12-22 10:00:00 „Budowa boisk wielofunkcyjnych zewnętrznych z funkcją lodowiska oraz infrastruktury towarzyszącej na terenach szkół ponadgimnazjalnych powiatu strzelecko-drezdeneckiego”. rozstrzygnięty
 • Zaproszenie do składania ofert (DOCX, 434.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do zaproszenia - formularz ofertowy (DOC, 446 KiB)
 • Załącznik nr 2 do zaproszenia - projekt umowy (DOCX, 444 KiB)
 • UWAGA (PDF, 132.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Strzelecko-Drezdenecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu