ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
41 2015-12-08 2015-12-10 10:00:00 Zakup Internetu mobilnego ramach projektu pn.: „Centrum Aktywności Cyfrowej w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Krajeńskich” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu publicznym (PDF, 218.6 KiB)
 • Zalacznik nr 1 do ogloszenia (PDF, 224.7 KiB)
 • zalacznik nr 2 do ogloszenia (PDF, 185.5 KiB)
 • zalacznik nr 3 do ogloszenia (PDF, 184.5 KiB)
 • Informacja o wyborze ofert (PDF, 213.1 KiB)
42 2015-11-30 2015-12-07 14:00:00 Zakup sprzętu elektronicznego, Internetu mobilnego oraz certyfikatów kwalifikowanych w ramach projektu pn.: „Centrum Aktywności Cyfrowej w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Krajeńskich” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu publicznym (PDF, 234.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 do ogłoszenia - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 442.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 do ogłoszenia - formularz ofertowy dla zadania częściowego nr 1 i 3 (PDF, 185.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 do ogloszenia - formularz ofertowy dla zadania częściowego nr 2 (PDF, 186.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 do ogłoszenia - wzór umowy (PDF, 184.3 KiB)
 • odpowiedz na zapytanie wykonawcy (PDF, 452.1 KiB)
 • Informacja o wyborze ofert (PDF, 433.6 KiB)
43 2015-11-12 2015-11-13 10:00:00 „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1371F Dobiegniew – Osiek, zmiana nawierzchni odcinków dróg powiatowych nr 1364F Górki Noteckie – Przyłęg, nr 1361F Pławin – Przynotecko – Łęgowo oraz nr 1381F Zwierzyn - Gardzko” rozstrzygnięty
 • Zapytanie dot. opracowania dokumentacji PROW (PDF, 326.8 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPROSZENIA (DOCX, 445.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPROSZENIA (DOC, 447 KiB)
44 2015-10-23 2015-11-03 10:00:00 Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb powiatu strzelecko-drezdeneckiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu strzelecko-drezdeneckiego w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu-energia (PDF, 239.2 KiB)
 • SIWZ energia (PDF, 580.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ (XLS, 42 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY (XLS, 39.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ (DOC, 476.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY (DOC, 457 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ (DOC, 461 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ (DOC, 444.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ (PDF, 342.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ (DOC, 443.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ (DOC, 445.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ (DOC, 443 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ (DOC, 445 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ (DOC, 447.5 KiB)
 • Odpowiedź na zapytania wykonawcy z dnia 28.10.2015 - energia (PDF, 381.4 KiB)
 • Informacja o wyborze ofert z dnia 3.11.2015r. (PDF, 558.4 KiB)
45 2015-07-14 2015-08-05 10:00:00 Rozbiórka i budowa w miejscu istniejącego mostu (JNI 35000375) nowego mostu zespolonego stalowo - gruntowego przez rzekę Koczynkę wraz z przebudową dojazdów w ciągu drogi powiatowej nr 1368F w km 24+950 w miejscowości Grąsy rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu - most w Grąsach (PDF, 344.5 KiB)
 • SIWZ most w Grąsach (PDF, 665.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIW (DOC, 459.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ (PDF, 481.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3A DO SIWZ (DOC, 443.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3B DO SIWZ (DOC, 444 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3C DO SIWZ (DOC, 444.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ (DOC, 448.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ (DOC, 446.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ (DOC, 448 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ (DOC, 445.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ (DOC, 443.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ (PDF, 449.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ (ZIP, 1.3 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ (ZIP, 4.4 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 12 DO SIWZ (ZIP, 10.9 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 13 DO SIWZ (PDF, 3.5 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 14 DO SIWZ (JPG, 904.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 15 DO SIWZ (PDF, 2.4 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 16 DO SIWZ (PDF, 2 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 17 DO SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 17 DO SIWZ CD (ZIP, 2.7 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 18 DO SIWZ (PDF, 424.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 19 DO SIWZ (ZIP, 37.2 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 20 DO SIWZ (ZIP, 6.8 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 21 DO SIWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 21 DO SIWZ CD (PDF, 482.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 22 DO SIWZ (PDF, 252.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania wykonawcy - most w Grąsach zapytania z dnia 16.07.2015 (PDF, 428.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 do wyjaśnień M-23.25.11 KONSTRUKCJE POWŁOKOWE (PDF, 348.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 do wyjaśnień SST Via-Block (PDF, 323.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do wyjaśnień D-08.02.00 - CHODNIK Z BETONU (PDF, 313.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 do wyjaśnień KOSZTORYS OFERTOWY PO ZMIANACH (PDF, 508.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 do wyjaśnień D-08.05.01 - SCIEKI SKARPOWE (PDF, 890 KiB)
 • Załącznik nr 6 do wyjaśnień M-20.01.05.-UMACNIANIE SKARP i STOŻKÓW (PDF, 325.7 KiB)
 • Uwaga zmiana SIWZ Most w Grąsach 20.07.2015r. (PDF, 381.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - KOSZTORYS OFERTOWY PO ZMIANACH Z DNIA 20.07.2015 (PDF, 509 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 20 DO SIWZ C.D. D-08.02.00 - CHODNIK Z BETONU (PDF, 318.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 20 DO SIWZ C.D. D-08.05.01 - SCIEKI SKARPOWE (PDF, 890.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 20 DO SIWZ C.D. M-20.01.05.-UMACNIANIE SKARP i STOŻKÓW (PDF, 325.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 20 DO SIWZ C.D. M-23.25.11 KONSTRUKCJE POWŁOKOWE (PDF, 355.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 20 DO SIWZ C.D. SST Via-Block (PDF, 337.6 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE - most w Grąsach (PDF, 420.8 KiB)
46 2015-06-10 2015-07-02 10:00:00 Remont nawierzchni drogi powiatowej 1364 F Przyłęg - Górki Noteckie wraz z niezbędną wymianą nawierzchni obiektu mostowego (JNI-35000377) na rzece Pełcz w km 1+989 w m. Przyłęg. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu remont drogi Przyłęg - Górki Noteckie (PDF, 321.8 KiB)
 • SIWZ remont drogi Przyłęg - Górki Noteckie (PDF, 654.7 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ (PDF, 385.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SIWZ - Kosztorys ofertowy ETAP - 1 (PDF, 50.7 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2B DO SIWZ - Kosztorys ofertowy ETAP - 2 (PDF, 39.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3A DO SIWZ (PDF, 308.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3B DO SIWZ (PDF, 308.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3C DO SIWZ (PDF, 395.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ (PDF, 396.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ (PDF, 417.8 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ (PDF, 395.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ (PDF, 308.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ (PDF, 449.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ - Zgłoszenie zamiaru wykonania robót (JPG, 379.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ - Projekt dokumentacji technicznej (ZIP, 11.8 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ - STWIOR (ZIP, 2.2 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 12 DO SIWZ - Projekt organizacji ruchu na czas budowy (ZIP, 10.4 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 13 I 14 DO SIWZ - Przedmiary (ZIP, 162.1 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania wykonawcy - droga Przyłęg-Górki Noteckie 19.06.2015 (PDF, 305.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ - po zmianach (PDF, 449.3 KiB)
 • Zmiana SIWZ Remont nawierzchni Przyłęg - Górki Noteckie (PDF, 365.3 KiB)
 • SIWZ remont drogi Przyłęg - Górki Noteckie - po zmianach 26.06.2015 (PDF, 657.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 15 DO SIWZ (DOC, 446.5 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE -remont drogi Przyłęg - Górki Noteckie (PDF, 340.9 KiB)
47 2015-05-22 2015-06-03 15:30:00 „Usuwanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego i ich przechowywanie w strzeżonym porcie, przystani lub na strzeżonym parkingu w przypadkach i na zasadach określonych w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1240)” unieważniony
 • Zaproszenie do składania ofert (DOCX, 16.9 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 57 KiB)
 • Umowa - projekt (DOC, 75 KiB)
 • Uchwała II.15.2014 (PDF, 426.5 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 358 KiB)
48 2015-04-17 2015-05-11 10:00:00 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 260.8 KiB)
 • SIWZ budowa boiska ZSP Drezdenko (PDF, 863.8 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ (DOC, 459 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - KOSZTORYS OFERTOWY (PDF, 3.7 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SIWZ - PRZEDMIAR ROBÓT (PDF, 54.8 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3A DO SIWZ (DOC, 442.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3B DO SIWZ (DOC, 443.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3C DO SIWZ (DOC, 442.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ (DOC, 448.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ (DOC, 447.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ (DOC, 445 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ (DOC, 442.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ (PDF, 541 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ 0 - PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY (PDF, 4.7 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ 1. Drezdenko_PZT A3 kolor (PDF, 1.1 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ 2. Drezdenko_Wymiarowanie elementów zagospodarowania terenu . A3 cz-b (PDF, 913.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ 3. Drezdenko_Szczegóły boiska wielofunkcyjnego. A4 cz-b (PDF, 221.8 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ 4. Drezdenko_do druku_Wymiarowanie linii boiska . A4 kolor (PDF, 204 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ 5. Drezdenko_Szczegóły konstrukcyjne piłkochwytów. A4 cz-b (PDF, 130.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA (PDF, 522.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ ZGŁOSZENIE ROBÓT (PDF, 882.9 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania wykonawcy - boisko 23.04.2015 (PDF, 293.4 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie wykonawcy - boisko 24.04.2015 (PDF, 291.8 KiB)
 • Patmos - Technical Datasheet-1 (PDF, 780.8 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie wykonawcy - boisko 29.04.2015 (PDF, 289.2 KiB)
 • certificates_2015_Naxos (PDF, 118.2 KiB)
 • Certificate ITF (PDF, 299 KiB)
 • SportsPartner - NAXOS Test Certificate (PDF, 609.7 KiB)
 • SportsPartner - PATMOS Test Certificate (PDF, 609.5 KiB)
 • Sportspartner_certificate2015 (PDF, 88.6 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE - boisko wielofunkcyjne Drezdenko (PDF, 301.2 KiB)
49 2015-04-14 2015-05-06 10:00:00 Wymiana pokrycia dachowego w budynku głównym Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Biedrzyckiego w Strzelcach Krajeńskich rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 251.7 KiB)
 • SIWZ wymiana pokrycia dachowego (PDF, 11.3 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ (DOC, 459.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS OFERTOWY - ROBOTY DEKARSKO-BLACHARSKIE (PDF, 214.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2B DO SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS OFERTOWY - ROBOTY POZOSTAŁE (PDF, 191.7 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2C DO SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT+KOSZTORYS OFERTOWY INSTALACJA ODGROMOWA (PDF, 178.7 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3A DO SIWZ (DOC, 442.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3B DO SIWZ (DOC, 443 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3C DO SIWZ (DOC, 443 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ (DOC, 448.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ (DOC, 448 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ (DOC, 445 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ (DOC, 442.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ (PDF, 4.2 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ PROJEKT BUDOWLANY I BIOZ (PDF, 10.6 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (DOC, 116.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ - ZGŁOSZENIE ROBÓT (PDF, 731.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 12 DO SIWZ DECYZJA-POZWOLENIE LUBUSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW (PDF, 1.8 MiB)
 • kosz (RTF, 5.7 MiB)
 • HPIM2700 (JPG, 555.8 KiB)
 • HPIM2701 (JPG, 1011.2 KiB)
 • HPIM2707 (JPG, 969.1 KiB)
 • HPIM2708 (JPG, 1.1 MiB)
 • HPIM2716 (JPG, 1.1 MiB)
 • HPIM2717 (JPG, 1.1 MiB)
 • HPIM2718 (JPG, 1006.1 KiB)
 • HPIM2719 (JPG, 973.9 KiB)
 • HPIM2720 (JPG, 1.3 MiB)
 • HPIM2721 (JPG, 1.6 MiB)
 • HPIM2722 (JPG, 1.1 MiB)
 • HPIM2723 (JPG, 924.4 KiB)
 • HPIM2724 (JPG, 980 KiB)
 • HPIM2725 (JPG, 1 MiB)
 • HPIM2726 (JPG, 1 MiB)
 • HPIM2727 (JPG, 922.3 KiB)
 • HPIM2728 (JPG, 906.7 KiB)
 • HPIM2729 (JPG, 1 MiB)
 • HPIM2730 (JPG, 1.5 MiB)
 • HPIM2731 (JPG, 1.3 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 240.3 KiB)
 • ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT wymiana pokrycia dachowego (PDF, 366 KiB)
 • ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT wymiana pokrycia dachowego - korekta błędu (PDF, 367.5 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE -dach ZS CKU (PDF, 430.2 KiB)
50 2015-04-13 2015-04-20 09:00:00 "Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla obszarów gmin Stare Kurowo i Zwierzyn w powiecie strzelecko-drezdeneckim" rozstrzygnięty
 • ogłosz osn.poz. (PDF, 332.1 KiB)
 • Warunki tech,.zał 1 (PDF, 443.3 KiB)
 • Wykaz usług zał.2 (DOCX, 12.3 KiB)
 • Wykaz urządzeń zał.3 (DOCX, 12.6 KiB)
 • formularz ofertowy zał.4 (DOCX, 19.6 KiB)
 • umowa zał.5 (PDF, 136.4 KiB)
 • Informacja o wyborze ofert (PDF, 2.1 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Strzelecko-Drezdenecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu