ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
61 2014-10-16 2014-10-24 10:00:00 DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ ŚCIEŻKI ZDROWIA I PLACU ZABAW ORAZ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ NA TERENIE POWIATU STRZELECKO-DREZDENECKIEGO, W MIEJSCOWOŚCI STRZELCE KRAJEŃSKIE. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu BZP (PDF, 288.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.8 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY (DOC, 169 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2a DO SIWZ (DOC, 174.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2b DO SIWZ (DOC, 170.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2c DO SIWZ (DOC, 169 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2d DO SIWZ (DOC, 170 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3A DO SIWZ (DOC, 155 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3B DO SIWZ (DOC, 155 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3C DO SIWZ (DOC, 155 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4A DO SIWZ - WZÓR UMOWY ZADANIE 1 I 2 (DOC, 188.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4B DO SIWZ - WZÓR UMOWY ZADANIE 3 I 4 (DOC, 183.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ (DOC, 156 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ - WYKAZ PODWYKONAWCÓW (DOC, 155 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 7A DO SIWZ - ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH ŚCIEŻKA ZDROWIA (PDF, 874.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 7B DO SIWZ - ZGŁOSZENIE PLAC ZABAW (PDF, 800.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 8A DO SIWZ (PDF, 442 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 8B DO SIWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 9A DO SIWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERT (DOC, 192 KiB)
62 2014-08-11 2014-08-27 10:00:00 Zakup materiałów na kurs spawacza - zajęcia praktyczne w ramach projektu pn.: „Akademia kompetencji zawodowych w powiecie strzelecko-drezdeneckim” rozstrzygnięty
 • ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (PDF, 1.1 MiB)
 • ZAŁACZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTY (DOCX, 81.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2- OŚWIADCZENIE WYKONAWCY (DOCX, 80.7 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 - WZÓR UMOWY (DOC, 125 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 4A - FORMULARZ CENOWY (DOC, 98 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 4C - FORMULARZ CENOWY (DOC, 96 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK A DO ZAPROSZENIA (DOC, 97 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK C DO ZAPROSZENIA (DOC, 97 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERT - ZAKUP MATERIAŁÓW NA KURS SPAWACZA (PDF, 297.5 KiB)
63 2014-08-07 2014-08-25 10:00:00 Zakup pomocy dydaktycznych do wykorzystania podczas realizacji projektu pn.: „Akademia kompetencji zawodowych w powiecie strzelecko-drezdeneckim” rozstrzygnięty
 • ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (PDF, 1.4 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 - OFERTA (DOCX, 81.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY (DOCX, 80.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 - WZÓR UMOWY (DOC, 125 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 4B - FORMULARZ CENOWY (DOC, 100.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 4C - FORMULARZ CENOWY (DOC, 100.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 4F - FORMULARZ CENOWY (DOC, 104 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 4H - FORMULARZ CENOWY (DOC, 111 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 4L - FORMULARZ CENOWY (DOC, 95.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK B -OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (DOC, 98 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK C -OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (DOC, 99 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK F -OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (DOC, 103.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK H -OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (DOC, 108 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK L -OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (DOC, 95.5 KiB)
 • Informacja o wyborze ofert z dnia 26.08.2014r. - RG.2.7.1.18.2014 (PDF, 1 MiB)
64 2014-07-17 2014-08-01 10:00:00 Zakup materiałów na kurs spawacza – zajęcia praktyczne w ramach projektu pn.: „Akademia kompetencji zawodowych w powiecie strzelecko-drezdeneckim” rozstrzygnięty
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 1.2 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 (PDF, 238.8 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2 (PDF, 227.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 - WZÓR UMOWY (PDF, 201.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 4A - FORMULARZ CENOWY (PDF, 233.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 4B - FORMULARZ CENOWY (PDF, 250.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 4C - FORMULARZ CENOWY (PDF, 231.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK A DO ZAPROSZENIA (PDF, 241.8 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK B DO ZAPROSZENIA (PDF, 258.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK C DO ZAPROSZENIA (PDF, 239.9 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERT (PDF, 460.8 KiB)
65 2014-07-16 2014-07-31 10:00:00 Zakup pomocy dydaktycznych do wykorzystania podczas realizacji projektu pn.: „Akademia kompetencji zawodowych w powiecie strzelecko-drezdeneckim”. rozstrzygnięty
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 1 (PDF, 238.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 (PDF, 227.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 - WZÓR UMOWY (PDF, 201.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 4A - FORMULARZ CENOWY (PDF, 250.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 4B - FORMULARZ CENOWY (PDF, 241.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 4C - FORMULARZ CENOWY (PDF, 239.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 4D - FORMULARZ CENOWY (PDF, 230.7 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 4E - FORMULARZ CENOWY (PDF, 235.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 4F - FORMULARZ CENOWY (PDF, 258.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 4G - FORMULARZ CENOWY (PDF, 239.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 4H - FORMULARZ CENOWY (PDF, 251.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 4I - FORMULARZ CENOWY (PDF, 239.8 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 4J - FORMULARZ CENOWY (PDF, 257.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 4K - FORMULARZ CENOWY (PDF, 235.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK A -OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PDF, 224 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK B -OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PDF, 214.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK C -OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PDF, 212.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK D -OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PDF, 207.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK E -OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PDF, 216 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK F -OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PDF, 243.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK G -OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PDF, 227.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK H -OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PDF, 235.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK I -OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PDF, 224.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK J -OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PDF, 246 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK K -OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PDF, 212.3 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY (PDF, 366.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 4J - FORMULARZ CENOWY - PO ZMIANACH (DOC, 119 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK A - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PO ZMIANACH (DOC, 105 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK J - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PO ZMIANACH (DOC, 115.5 KiB)
 • ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA - ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH (PDF, 1.9 MiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERT W ZADANIU NR 1 I 5 (PDF, 707.4 KiB)
66 2014-07-07 2014-07-22 10:00:00 Zakup odzieży ochronnej do wykorzystania podczas realizacji projektu pn.: „Akademia kompetencji zawodowych w powiecie strzelecko-drezdeneckim”. rozstrzygnięty
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 1.4 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 (PDF, 239.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2 (PDF, 227.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 - WZÓR UMOWY (PDF, 201.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 4A - FORMULARZ CENOWY DO CZĘŚCI NR 1 (PDF, 237.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 4B - FORMULARZ CENOWY DO CZĘŚCI NR 2 (PDF, 243.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 4C - FORMULARZ CENOWY DO CZĘŚCI NR 3 (PDF, 239.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK A - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI NR 1 (PDF, 209.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK B - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI NR 2 (PDF, 219.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK C - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI NR 3 (PDF, 222.5 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 1 MiB)
67 2014-07-01 2014-07-09 10:00:00 Akademia kompetencji zawodowych w powiecie strzelecko-drezdeneckim rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu BZP (PDF, 258.1 KiB)
 • SIWZ - PRAKTYKI ZAWODOWE (PDF, 919.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY (DOC, 118.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SIWZ (DOC, 102 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2B DO SIWZ (DOC, 102 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2C DO SIWZ (DOC, 102.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ - WYKAZ PODWYKONAWCÓW (DOC, 102 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ - WYKAZ OSÓB (DOC, 93 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ - ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU (DOC, 103 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ - WZÓR UMOWY NA USŁUGI EDUKACYJNE - do cz (PDF, 534.8 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU RG.272.14.2014 (DOC, 99.5 KiB)
68 2014-06-27 2014-07-21 10:00:00 Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego w 2014 r. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu BZP (PDF, 258.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 9.8 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ (DOC, 459 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ (DOC, 452 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SIWZ (DOC, 442.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2B DO SIWZ (DOC, 442 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2C DO SIWZ (DOC, 442.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ (DOC, 447 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ (DOC, 447.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ (DOC, 444.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ (DOC, 442.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ (DOC, 444.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ (PDF, 542.8 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ (PDF, 4.2 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ - SZKICE SYTUACYJNE (PDF, 1.9 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ - ZGŁOSZENIE (PDF, 1.3 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ (PDF, 9.1 MiB)
 • Informacja o wyborze oferty - remonty bieżące nawierzchni 2014 (PDF, 885.7 KiB)
69 2014-06-18 2014-07-04 10:00:00 Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu pn.: Akademia kompetencji zawodowych w powiecie strzelecko-drezdeneckim” rozstrzygnięty
 • ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE (PDF, 270.3 KiB)
 • ZAŁ. NR 1 DO ZAPROSZENIA - FORMULARZ OFERTOWY (DOC, 122.5 KiB)
 • ZAŁ. NR 2 DO ZAPROSZENIA - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY (DOC, 117.5 KiB)
 • ZAŁ. NR 3 DO ZAPROSZENIA - WZÓR UMOWY (DOC, 142 KiB)
 • ZAŁ. NR 4 DO ZAPROSZENIA - INFORMACJA O PARAMETRACH SPRZĘTU DO CZĘŚCI NR 1 (DOC, 172 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK A DO ZAPROSZENIA - OPIS URZĄDZEŃ (DOC, 218.5 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY z dnia 01.07.2014r. (PDF, 361.7 KiB)
 • ZAŁ. NR 4 DO ZAPROSZENIA - INFORMACJA O PARAMETRACH SPRZĘTU po zmianie z dnia 01.07.2014r. (PDF, 479.7 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK A DO ZAPROSZENIA - OPIS URZĄDZEŃ po zmianie z dnia 01.07.2014r. (PDF, 459.9 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 328.4 KiB)
70 2014-06-12 2014-06-23 10:00:00 "Usługi edukacyjne w ramach projektu pn.: Akademia kompetencji zawodowych w powiecie strzelecko-drezdeneckim” rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- USŁUGI EDUKACYJNE (PDF, 329.2 KiB)
 • SIWZ - USŁUGI EDUKACYJNE (PDF, 699.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY (DOC, 117.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SIWZ (DOC, 101.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2B DO SIWZ (DOC, 101.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2C DO SIWZ (DOC, 102 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ - WYKAZ PODWYKONAWCÓW (DOC, 101.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ - WYKAZ USŁUG (DOC, 92 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ - WYKAZ NARZĘDZI (DOC, 91 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ - WYKAZ OSÓB (DOC, 94 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ - ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU (DOC, 103 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ - WZÓR UMOWY NA USŁUGI EDUKACYJNE - cz. 27 (DOC, 239.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ - WZÓR UMOWY NA USŁUGI EDUKACYJNE - do cz.19,26 29 (DOC, 262 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY I (PDF, 568.6 KiB)
 • SIWZ - USŁUGI EDUKACYJNE PO ZMIANACH Z DNIA 16.06.2014R (PDF, 706.5 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA I (PDF, 4.6 MiB)
 • INFORMACJA_O_WYBORZE_OFERT_W_CZESCIACH_NR_26_I_27_ORAZ_UNIEWAZNIENIU_ZADANIA_CZESCIOWEGO_NR_29 (PDF, 355.9 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERT W CZESCIACH NR 19 (PDF, 536 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Strzelecko-Drezdenecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu