ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
61 2014-06-27 2014-07-21 10:00:00 Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego w 2014 r. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu BZP (PDF, 258.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 9.8 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ (DOC, 459 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ (DOC, 452 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SIWZ (DOC, 442.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2B DO SIWZ (DOC, 442 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2C DO SIWZ (DOC, 442.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ (DOC, 447 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ (DOC, 447.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ (DOC, 444.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ (DOC, 442.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ (DOC, 444.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ (PDF, 542.8 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ (PDF, 4.2 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ - SZKICE SYTUACYJNE (PDF, 1.9 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ - ZGŁOSZENIE (PDF, 1.3 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ (PDF, 9.1 MiB)
 • Informacja o wyborze oferty - remonty bieżące nawierzchni 2014 (PDF, 885.7 KiB)
62 2014-06-18 2014-07-04 10:00:00 Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu pn.: Akademia kompetencji zawodowych w powiecie strzelecko-drezdeneckim” rozstrzygnięty
 • ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE (PDF, 270.3 KiB)
 • ZAŁ. NR 1 DO ZAPROSZENIA - FORMULARZ OFERTOWY (DOC, 122.5 KiB)
 • ZAŁ. NR 2 DO ZAPROSZENIA - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY (DOC, 117.5 KiB)
 • ZAŁ. NR 3 DO ZAPROSZENIA - WZÓR UMOWY (DOC, 142 KiB)
 • ZAŁ. NR 4 DO ZAPROSZENIA - INFORMACJA O PARAMETRACH SPRZĘTU DO CZĘŚCI NR 1 (DOC, 172 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK A DO ZAPROSZENIA - OPIS URZĄDZEŃ (DOC, 218.5 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY z dnia 01.07.2014r. (PDF, 361.7 KiB)
 • ZAŁ. NR 4 DO ZAPROSZENIA - INFORMACJA O PARAMETRACH SPRZĘTU po zmianie z dnia 01.07.2014r. (PDF, 479.7 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK A DO ZAPROSZENIA - OPIS URZĄDZEŃ po zmianie z dnia 01.07.2014r. (PDF, 459.9 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 328.4 KiB)
63 2014-06-12 2014-06-23 10:00:00 "Usługi edukacyjne w ramach projektu pn.: Akademia kompetencji zawodowych w powiecie strzelecko-drezdeneckim” rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- USŁUGI EDUKACYJNE (PDF, 329.2 KiB)
 • SIWZ - USŁUGI EDUKACYJNE (PDF, 699.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY (DOC, 117.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SIWZ (DOC, 101.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2B DO SIWZ (DOC, 101.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2C DO SIWZ (DOC, 102 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ - WYKAZ PODWYKONAWCÓW (DOC, 101.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ - WYKAZ USŁUG (DOC, 92 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ - WYKAZ NARZĘDZI (DOC, 91 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ - WYKAZ OSÓB (DOC, 94 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ - ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU (DOC, 103 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ - WZÓR UMOWY NA USŁUGI EDUKACYJNE - cz. 27 (DOC, 239.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ - WZÓR UMOWY NA USŁUGI EDUKACYJNE - do cz.19,26 29 (DOC, 262 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY I (PDF, 568.6 KiB)
 • SIWZ - USŁUGI EDUKACYJNE PO ZMIANACH Z DNIA 16.06.2014R (PDF, 706.5 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA I (PDF, 4.6 MiB)
 • INFORMACJA_O_WYBORZE_OFERT_W_CZESCIACH_NR_26_I_27_ORAZ_UNIEWAZNIENIU_ZADANIA_CZESCIOWEGO_NR_29 (PDF, 355.9 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERT W CZESCIACH NR 19 (PDF, 536 KiB)
64 2014-06-03 2014-06-11 10:00:00 Cyfryzacja powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Strzelcach Krajeńskich metodą skanowania wraz z implementacją do systemu Ośrodek rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 262.6 KiB)
 • SIWZ - cyfryzacja zasobu geodezyjnego (PDF, 10.6 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ (DOC, 461.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ (DOC, 451 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3A DO SIWZ (DOC, 442.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3B DO SIWZ (DOC, 442.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3C DO SIWZ (DOC, 443.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ (DOC, 497 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ (DOC, 444.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ (DOC, 442.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ - WARUNKI TECHNICZNE (DOC, 489.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ - WYKAZ OSÓB (DOC, 445.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ - WYKAZ USŁUG (DOC, 445 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ - WYKAZ NARZĘDZI (DOC, 444.5 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie wykonawcy - Cyfryzacja zasobu - 09.06.2014r (PDF, 549.3 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie wykonawcy II - Cyfryzacja zasobu - 10.06.2014r. (PDF, 880.7 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty i odrzuceniu oferty cyfryzacja zasobu (DOC, 617.5 KiB)
65 2014-05-28 2014-06-12 10:00:00 Dostawa urządzeń elektrycznych i elektronicznych w ramach projektu pn.: Akademia kompetencji zawodowych w powiecie strzelecko-drezdeneckim” rozstrzygnięty
 • ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE (DOC, 162 KiB)
 • ZAŁ. NR 1 DO ZAPROSZENIA - FORMULARZ OFERTOWY (DOC, 122 KiB)
 • ZAŁ. NR 2 DO ZAPROSZENIA - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY (DOC, 117.5 KiB)
 • ZAŁ. NR 3 DO ZAPROSZENIA - WZÓR UMOWY (DOC, 142 KiB)
 • ZAŁ. NR 4 DO ZAPROSZENIA - INFORMACJA O PARAMETRACH SPRZĘTU DO CZĘŚCI NR 1 (DOC, 165 KiB)
 • ZAŁ. NR 5 DO ZAPROSZENIA - INFORMACJA O PARAMETRACH SPRZĘTU DO CZĘŚCI NR 2 (DOC, 103.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK A DO ZAPROSZENIA - OPIS URZĄDZEŃ (DOC, 218.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK B DO ZAPROSZENIA - OPIS URZĄDZENIA (DOC, 94.5 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY (DOC, 117.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK A DO ZAPROSZENIA - PO ZMIANACH (DOC, 219 KiB)
 • ZAŁ. NR 4 DO ZAPROSZENIA - PO ZMIANACH (DOC, 167 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 339.2 KiB)
66 2014-05-26 2014-06-09 17:00:00 Zaproszenie do złożenia oferty - „Usuwanie statku lub innego obiektu pływającego” nierozstrzygnięty
 • Zapytanie ofertowe (DOCX, 16 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 56.5 KiB)
 • Umowa - projekt (DOC, 76 KiB)
67 2014-05-07 2014-05-19 10:00:00 Usługi edukacyjne w ramach projektu pn.: Akademia kompetencji zawodowych w powiecie strzelecko-drezdeneckim. rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI SZKOLENIOWE (PDF, 408.5 KiB)
 • SIWZ - usługi szkoleniowe (PDF, 789.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY (DOC, 117.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SIWZ (DOC, 101.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2B DO SIWZ (DOC, 101.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2C DO SIWZ (DOC, 102 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ - WYKAZ PODWYKONAWCÓW (DOC, 101.5 KiB)
 • ZAŁACZNIK NR 4 DO SIWZ - WYKAZ USŁUG (DOC, 92 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ - WYKAZ NARZĘDZI (DOC, 91 KiB)
 • ZAŁACZNIK NR 6 DO SIWZ - WYKAZ OSÓB (DOC, 93 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ - ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU (DOC, 103 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ- OŚWIADCZENIE O ZDAWALNOŚCI EGZAMINÓW (DOC, 91.5 KiB)
 • ZAŁACZNIK NR 9 DO SIWZ - WZÓR UMOWY NA USŁUGI EDUKACYJNE - cz. ... (DOC, 239.5 KiB)
 • ZAŁACZNIK NR 10 DO SIWZ - WZÓR UMOWY NA USŁUGI EDUKACYJNE - do cz. 18,19,20,21,25,26 (DOC, 262 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ (PDF, 6.6 MiB)
 • SIWZ - USŁUGI EDUKACYJNE - po zmianach 13.05.2014 (PDF, 794.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - usługi edukacyjne (PDF, 311.5 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY (PDF, 829.6 KiB)
 • ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 3.3 MiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERT I UNIEWAŻNIENIU - USŁUGI EDUKACYJNE (PDF, 540.5 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERT W CZĘŚCI NR 24 - USŁUGI SZKOLENIOWE (PDF, 349.8 KiB)
68 2014-04-23 2014-05-05 10:00:00 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków administracyjnych Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu BZP (PDF, 247.6 KiB)
 • SIWZ - dostawa gazu (PDF, 8.1 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ (DOC, 459 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ (DOC, 460 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1B DO SIWZ (DOC, 459 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SIWZ (DOC, 442.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2B DO SIWZ (DOC, 442 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2C DO SIWZ (DOC, 443 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ (PDF, 915.8 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ (PDF, 915.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ (DOC, 444 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ (DOC, 442.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 916.5 KiB)
69 2014-04-18 2014-04-28 10:00:00 Usługi koordynatorów szkolnych w ramach projektu pn.: Akademia kompetencji zawodowych w powiecie strzelecko-drezdeneckim. rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI KOORDYNATORÓW (PDF, 317.4 KiB)
 • SIWZ - usługi koordynatorów szkolnych (PDF, 655 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY (PDF, 353.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SIWZ (PDF, 231.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2B DO SIWZ (PDF, 231.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2C DO SIWZ (PDF, 464.4 KiB)
 • ZĄŁACZNIK NR 3 DO SIWZ - WYKAZ OSÓB (PDF, 318 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ - PROJEKT UMOWY (PDF, 515.4 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERT - USŁUGA KOORDYNATORÓW SZKOLNYCH (PDF, 341.5 KiB)
70 2014-04-14 2014-04-22 10:00:00 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków administracyjnych Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich. unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu BZP (DOC, 71.5 KiB)
 • SIWZ - dostawa gazu (PDF, 8.4 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ (DOC, 459 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ (DOC, 460 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1B DO SIWZ (DOC, 459 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SIWZ (DOC, 442.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2B DO SIWZ (DOC, 442.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2C DO SIWZ (DOC, 443 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ (PDF, 915.8 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ (PDF, 915.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ (DOC, 444.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ (DOC, 442.5 KiB)
 • Unieważnienie postępowania gaz (PDF, 545.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Strzelecko-Drezdenecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu