ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-10-24 2018-11-05 10:00:00 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na sezon 2018/2019, 2019/2020 w toku
 • RG.272.18.2018 Ogłoszenie o zamówieniu nr 640518-N-2018 (PDF, 615.1 KiB)
 • RG.272.18.2018 SIWZ zimowe utrzymanie dróg zad. częściowe nr 2 i 3 (DOCX, 548.5 KiB)
 • RG.272.18.2018 ZAŁĄCZNIK NR 4.1. DO SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO PO OTWARCIU OFERT - RG.272.18.2018 (PDF, 596.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty w zakresie zadania częściowego nr 2 i 3 znak RG.272.18.2018 z dnia 13.11.2018r. (PDF, 658.5 KiB)
2 2018-10-08 2018-10-16 10:00:00 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na sezon 2018/2019, 2019/2020. w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu nr 632864-N-2018 (PDF, 616.3 KiB)
 • SIWZ zimowe utrzymanie dróg (DOCX, 559.8 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4.1. DO SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO PO OTWARCIU OFERT - RG.272.17.2018 (PDF, 610.3 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1 ORAZ UNIEWAŻNIENIU W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 2 I 3 - RG.272.17.2018 (PDF, 580.7 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 2 I 3 - RG.272.17.2018 (PDF, 1.9 MiB)
3 2018-08-06 2018-08-23 10:00:00 Malowanie elewacji budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu - malowanie elewacji zewnętrznej ZSP Drezdenko (PDF, 592.3 KiB)
 • SIWZ MALOWANIE BUDYNKU ZSP W DREZDENKU (DOCX, 532.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 2.2. DO SIWZ KOSZTORYS OFERTOWY II (XLS, 42.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 4.1. DO SIWZ (PDF, 778.7 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.1. DO SIWZ PROJEKT BUDOWLANY (ZIP, 2 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.2. DO SIWZ PROJEKT WYKONAWCZY (ZIP, 2.4 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.3. DO SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT (PDF, 1.7 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.4. DO SIWZ STWIOR (PDF, 7.5 MiB)
 • Ogłoszenie nr 500190627 o zmianie ogłoszenia (PDF, 311.2 KiB)
 • INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO PO OTWARCIU OFERT Z DNIA 23.08.2018R. (PDF, 359.1 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY- RG.272.16.2018 (PDF, 504.1 KiB)
4 2018-08-02 2018-08-17 10:00:00 Przebudowa drogi powiatowej nr 1373F, ul. Gdańska w Strzelcach Krajeńskich w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu nr 598114 (PDF, 578.7 KiB)
 • SIWZ Przebudowa ul. Gdańskiej w Strzelcach Krajeńskich (DOCX, 526.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2.2. DO SIWZ (PDF, 69.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4.1. DO SIWZ (PDF, 780.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.1. DO SIWZ (PDF, 891.7 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.1. DO SIWZ - ZGŁOSZENIE ROBÓT (ZIP, 6.2 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.2. DO SIWZ - PROJEKT WYKONAWCZY (ZIP, 5.6 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.3. DO SIWZ (PDF, 68.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.4. DO SIWZ - SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ZIP, 4.7 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.5. DO SIWZ (PDF, 181.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.6. DO SIWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.7. DO SIWZ (PDF, 256.3 KiB)
 • INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO PO OTWARCIU OFERT - RG.272.15.2018 (PDF, 484.6 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Z DNIA 27 SIERPNIA 2018R. (PDF, 526.3 KiB)
5 2018-07-10 2018-07-25 10:00:00 Malowanie elewacji budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku oraz ciągów korytarzowych wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi unieważniony
 • Ogłoszenie nr 586551 (PDF, 604.3 KiB)
 • SIWZ MALOWANIE BUDYNKU ZSP W DREZDENKU (DOCX, 534.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 2.2. DO SIWZ KOSZTORYS OFERTOWY (XLS, 45.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4.1. DO SIWZ (PDF, 779.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.1. DO SIWZ PROJEKT BUDOWLANY (ZIP, 3.2 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.2. DO SIWZ PROJEKT WYKONAWCZY (ZIP, 3.4 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.3. DO SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT (PDF, 195.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.4. DO SIWZ STWIOR (PDF, 147.4 KiB)
 • INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO PO OTWARCIU OFERT - RG.272.14.2018 (PDF, 358.3 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NR RG.272.14.2018 (PDF, 3.6 MiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA NR RG.272.14.2018 (PDF, 211.5 KiB)
6 2018-07-07 2018-07-23 10:00:00 Przebudowa drogi powiatowej nr 1373F, ul. Gdańska w Strzelcach Krajeńskich unieważniony
 • Ogłoszenie nr 585503 (PDF, 588.9 KiB)
 • SIWZ Przebudowa ul. Gdańskiej w Strzelcach Krajeńskich (DOCX, 501.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2.2 DO SIWZ (PDF, 69.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4.1. DO SIWZ (PDF, 780.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.1. DO SIWZ (PDF, 891.7 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.1. DO SIWZ (ZIP, 6.2 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.2. DO SIWZ (ZIP, 5.7 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.3. DO SIWZ (PDF, 68.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.4. DO SIWZ (ZIP, 4.6 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.5. DO SIWZ (PDF, 181.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.6. DO SIWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.7. DO SIWZ (PDF, 256.3 KiB)
 • INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO PO OTWARCIU OFERT - RG.272.13.2018.pdf (PDF, 496.7 KiB)
 • INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - RG.272.13.2018 (PDF, 191.9 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - RG.272.13.2018 (PDF, 2.3 MiB)
7 2018-06-20 2018-07-06 10:00:00 Malowanie elewacji budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku oraz ciągów korytarzowych wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi. unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu nr 576240 (PDF, 602.6 KiB)
 • SIWZ MALOWANIE BUDYNKU ZSP W DREZDENKU (DOCX, 534.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 2.2. DO SIWZ KOSZTORYS OFERTOWY (XLS, 45.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 4.1. DO SIWZ (PDF, 779 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.1. DO SIWZ PROJEKT BUDOWLANY (ZIP, 3.2 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.2. DO SIWZ PROJEKT WYKONAWCZY (ZIP, 3.4 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.3. DO SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT (PDF, 195.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK 5.4. DO SIWZ STWIOR (PDF, 147.4 KiB)
 • INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO Z DNIA 06.07.2018R. - RG.272.11.2018 (PDF, 175.6 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - RG.272.11.2018 (PDF, 3.5 MiB)
 • INFORMACJA ZAMAWIJĄCEGO O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - RG.272.11.2018 (PDF, 201.3 KiB)
8 2018-05-30 2018-06-15 10:00:00 Remont dróg powiatowych polegający na położeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na terenie powiatu strzelecko – drezdeneckiego w 2018 r. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie nr 566008 (PDF, 598.1 KiB)
 • SIWZ REMONTY DRÓG POWIATOWYCH (DOCX, 520.9 KiB)
 • Załącznik 2.2. do SIWZ Formularz cenowy – kosztorys ofertowy część 1 (PDF, 504.6 KiB)
 • Załącznik 2.3. do SIWZ Formularz cenowy – kosztorys ofertowy część 2 (PDF, 498.5 KiB)
 • Załącznik 2.4. do SIWZ Formularz cenowy – kosztorys ofertowy część 3 (PDF, 507.2 KiB)
 • Załącznik 2.5. do SIWZ Formularz cenowy – kosztorys ofertowy część 4 (PDF, 510.1 KiB)
 • Załącznik 4.1. do SIWZ (PDF, 746.1 KiB)
 • Załącznik 5.1. do SIWZ Zgłoszenia robót remontów dróg powiatowych (PDF, 3.8 MiB)
 • Załącznik 5.2. do SIWZ Projekt wykonawczy remontu odcinka drogi powiatowej nr 1363F w m. Rąpin (ZIP, 4.7 MiB)
 • Załącznik 5.3. do SIWZ Przedmiar robót remontu odcinka drogi powiatowej nr 1363F w m. Rąpin (PDF, 273.3 KiB)
 • Załącznik 5.4. do SIWZ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót remontu odcinka drogi powiatowej nr 1363F w m. Rąpin (ZIP, 1.6 MiB)
 • Załącznik 5.5. do SIWZ Projekt wykonawczy remontu odcinka drogi powiatowej nr 1364F Przyłęg – Górki Noteckie – etap I na odcinku od km 0+000 do km 0+500 (ZIP, 3 MiB)
 • Załącznik 5.6. do SIWZ Przedmiar robót remontu odcinka drogi powiatowej nr 1364F Przyłęg – Górki Noteckie – etap I na odcinku od km 0+000 do km 0+500 (PDF, 268.8 KiB)
 • Załącznik 5.7. do SIWZ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót remontu odcinka drogi powiatowej nr 1364F Przyłęg – Górki Noteckie – etap I (ZIP, 1.7 MiB)
 • Załącznik 5.8. do SIWZ Projekt wykonawczy remontu odcinka drogi powiatowej nr 1378F Bobrówko – Tuczno - etap I na odcinku km 1+425 do km 1+600 (ZIP, 11 MiB)
 • Załącznik 5.9. do SIWZ Przedmiar robót remontu odcinka drogi powiatowej nr 1378F Bobrówko – Tuczno - etap I na odcinku km 1+425 do km 1+600 (PDF, 409.7 KiB)
 • Załącznik 5.10. do SIWZ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót remontu odcinka drogi powiatowej nr 1378F Bobrówko – Tuczno - etap I na odcinku km 1+425 do km 1+600 (ZIP, 1.1 MiB)
 • Załącznik 5.11. do SIWZ Projekt wykonawczy remontu odcinka drogi powiatowej nr 1371F w miejscowości Osiek (ZIP, 2.4 MiB)
 • Załącznik 5.12. do SIWZ Przedmiar robót remontu odcinka drogi powiatowej nr 1371F w miejscowości Osiek (PDF, 411.4 KiB)
 • Załącznik 5.13. do SIWZ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót remontu odcinka drogi powiatowej nr 1371F w miejscowości Osiek (ZIP, 1.7 MiB)
 • INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO PO OTWARCIU OFERT - RG.272.10.2018 (PDF, 946.6 KiB)
 • OGŁOSZENIE NR 500140899-N-2018 O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI NR 3 POSTĘPOWANIA RG.272.10.2018 (PDF, 3 MiB)
 • INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI NR 3 - POSTĘPOWANIA RG.272.10.2018 (PDF, 409 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERT W ZAKRESIE ZADANIA CZĘŚCIOWEGO NR 1,2 I 4 - POSTĘPOWANIE NR RG.272.10.2018 (PDF, 966.7 KiB)
9 2018-05-28 2018-06-13 10:00:00 Remont drogi powiatowej nr 1360F na odcinku Błotno – Pławin w km 10+972 – 11+022 wraz z mostem w ciągu tej drogi w km 11+021 w toku
 • Ogłoszenie nr 564659 (PDF, 556.6 KiB)
 • SIWZ REMONT DROGI BŁOTNO-PŁAWIN (DOCX, 523.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2.2. DO SIWZ Kosztorys ofertowy (PDF, 461.7 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2.2. DO SIWZ c.d. Kosztorys ofertowy (PDF, 679.7 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4.1. DO SIWZ (PDF, 746.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.1. DO SIWZ zgłoszenie robót (PDF, 1.1 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.2. DO SIWZ Branża drogowa (ZIP, 5.6 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.2. DO SIWZ Branża mostowa (ZIP, 3.4 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.3. DO SIWZ Przedmiar robót (PDF, 376.8 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.3. DO SIWZ c.d. Przedmiar robót (PDF, 458.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.4. DO SIWZ Specyfikacja (ZIP, 761.2 KiB)
 • INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO - RG.272.9.2018 (PDF, 174 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NR 500134436-N-2018 (PDF, 2.5 MiB)
 • INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - RG.272.9.2018 (PDF, 193.1 KiB)
10 2018-04-20 2018-05-07 10:00:00 Remont drogi powiatowej nr 1360F na odcinku Błotno – Pławin w km 10+972 – 11+252 wraz z mostem w ciągu tej drogi w km 11+021 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie nr 548548 (PDF, 550.5 KiB)
 • SIWZ REMONT DROGI BŁOTNO-PŁAWIN (DOCX, 523.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2.2. DO SIWZ Kosztorys ofertowy (PDF, 462.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2.2. DO SIWZ c.d. Kosztorys ofertowy przepust (PDF, 465.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4.1. DO SIWZ (PDF, 746.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.1. DO SIWZ zgłoszenie robót (PDF, 1.1 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.2. DO SIWZ Branża drogowa (ZIP, 6.1 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.2. DO SIWZ Branża mostowa (ZIP, 4 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.3. DO SIWZ przedmiar (PDF, 376.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.3. DO SIWZ c.d. Przepusty (PDF, 462.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5.4. DO SIWZ Specyfikacja (ZIP, 621.6 KiB)
 • INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO PO OTWARCIU OFERT - RG.272.8.2018 (PDF, 382.5 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Błotno-Pławin nr 500108534 (PDF, 414.3 KiB)
 • UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA BŁOTNO-PŁAWIN (DOC, 517.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Strzelecko-Drezdenecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu